Author Archives: Research and Statistics

Employer’s Satisfaction Survey 2022 Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) – pada masa ini sedang mengadakan kajian tentang tahap kepuasan majikan (employers’ satisfaction survey) terhadap graduan-graduan kami yang sedang bekerja. Kajian ini direka khas untuk mengetahui prestasi kerja graduan dalam bidang … Continue reading

Posted in Uncategorized |