KATA-KATA ALUAN

PENGARAH PENDIDIKAN TEKNIK
SELAKU KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
INSTITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEI
MAJLIS KONVOKESYEN INSTITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEI KALI KE-24

Salam Sejahtera,

Kemahiran dan kecekapan tenaga kerja bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara di mana Pendidikan Teknikal adalah salah satu elemen penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan ekonomi negara. Kebanyakkan negara diseluruh dunia menyedari akan kepentingan pendidikan teknikal yang mana ianya merupakan penjana utama kepada pembangunan sosio-ekonomi. Di negara kita pada hari ini, pendidikan teknikal memainkan peranan yang sangat signifikan di dalam pembangunan sumber tenaga manusia yang berkemahiran, berpengetahun dan mempunyai sifat keusahawan yang boleh disalurkan kepada industri-industri.

Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) sentiasa komited di dalam memberikan pendidikan dan latihan teknikal dengan memfokuskan kepada pembangunan sumber tenaga manusia berkemahiran yang dapat memenuhi keperluan pihak industri. IBTE juga begitu peka dengan misinya untuk membantu pelajar-pelajar khususnya para belia tanahair yang dahagakan pengetahuan dan melatih mereka supaya dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan sekaligus melahirkan belia yang berwawasan. Saya menaruh keyakinan tinggi bahawa pelajar-pelajar IBTE akan dapat menjadi aset penting kepada negara di masa akan datang.

Pada Majlis Konvokesyen Institut Pendidikan Teknikal Kali Ke-24 ini, seramai 2,075 orang graduan akan menerima diploma dan sijil masing-masing dalam pelbagai program latihan kemahiran yang ditawarkan di IBTE. Beberapa anugerah juga akan disampaikan kepada graduan-graduan yang telah mencapai prestasi yang cemerlang bukan saja di dalam pengajian mereka, bahkan juga penglibatan mereka melalui aktiviti-aktiviti ko-kurikulum. Saya percaya kejayaan ini adalah hasil usaha yang gigih dari pelajar-pelajar serta sokongan yang jitu dari ibu bapa dan dedikasi yang tinggi dari tenaga pengajar.

Saya dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang akan menerima diploma-diploma dan sijil-sijil dalam bidang kemahiran masing-masing. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pelajar-pelajar yang akan menerima anugerah pelajar terbaik dan anugerah prestasi cemerlang. Kejayaan ini adalah titik permulaan bagi pelajar-pelajar untuk mencapai kecemerlangan seterusnya di masa akan datang.

Dalam kesempatan ini, saya dengan ikhlas ingin merakamkan ucapan penghargaan dan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkepentingan kerana telah memberi sokongan yang tidak putus-putus kepada IBTE dalam mencapai matlamatnya untuk melahirkan graduan yang berkemahiran dan berkebolehpasaran kerja. Tanpa kerjasama dan sokongan daripada pihak industri dan kerajaan terutama daripada Jabatan Tenaga dan Industri di Jabatan Perdana Menteri (EIDPMO); Kementerian Perhubungan dan agensi-agensi yang berkaitan di bawahnya; Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi; serta pihak-pihak dari sektor awam dan rakan-rakan industri yang terlibat dengan IBTE yang tidak disebutkan di sini, IBTE tidak akan dapat mencapai beberapa kejayaan yang ada hari ini. Ucapan ikhlas terima kasih juga ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Ahli-Ahli Lembaga Pengelola IBTE kerana telah memberi sokongan yang berterusan kepada IBTE. IBTE mengharapkan sokongan yang berterusan daripada semua pihak bagi sama-sama menyokong dan membantu Negara Brunei Darussalam untuk mencapai Wawasan 2035.

Akhirnya, saya dengan sukacita juga mengucapkan terima kasih kepada semua Ahli-Ahli Jawatankuasa, pihak-pihak penaja dan mereka-mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam menjayakan Majlis Konvokesyen Institut Pendidikan Teknikal Brunei Kali Ke-24 ini.

Sekian, terima kasih.
DR. CHIN WEI KEH

Aturcara Sesi Pagi

7:45 pagi Kehadiran Ibubapa dan Penjaga
8:15 pagi Ahli-ahli Lembaga Akademik dan Graduan-Graduan Berarak Masuk ke Dewan Plenari
8:30 pagi Kehadiran Ahli-ahli Lembaga Pengelola IBTE, Ahli-ahli Lembaga BDTVEC dan Jemputan Khas
Taklimat HSE – di umumkan sebelum ketibaan Tetamu Kehormat
8:45 pagi Ketibaan Tetamu Kehormat dan Menteri Pendidikan
Yang Berhormat
Dato Seri Setia Awang Haji Mustappa bin Haji Sirat
Menteri Perhubungan
Negara Brunei Darussalam

Yang Berhormat
Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman
Menteri Pendidikan
Negara Brunei Darussalam

Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran
Ucapan Alu-Aluan Pengerusi Majlis
Ucapan Tetamu Kehormat
Yang Berhormat
Dato Seri Setia Awang Haji Mustappa bin Haji Sirat
Menteri Perhubungan
Negara Brunei Darussalam
Penganugerahan Sijil-Sijil:
● Sijil Tertinggi Kebangsaan Pendidikan Teknikal (HNTec)
● Sijil Kebangsaan Pendidikan Teknikal (NTec)
● Sijil Kelayakan Kemahiran Perindustrian (ISQ)
Persembahan Tausyeh
Penganugerahan Sijil-Sijil:
● Sijil Kemahiran 3 (SC3)
● Sijil Kemahiran 2 (SC2)
Penganugerahan Pelajar Terbaik
Doa Selamat
Majlis Bersurai

Aturcara Sesi Petang

1:30 petangKehadiran Ibubapa dan Penjaga
1:45 petangAhli Lembaga Akademik dan Graduan-Graduan Berarak Masuk ke Dewan
Taklimat HSE – di umumkan sebelum ketibaan Tetamu Kehormat
2:15 petangKetibaan Tetamu Kehormat
Yang Mulia
Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
Timbalan Menteri Pendidikan
Negara Brunei Darussalam
Bacaan Surah Al-Fatihah
Penganugerahan Diploma Kebangsaan (ND) dan Diploma
Doa Selamat
Majlis Bersurai

AHLI LEMBAGA PENGELOLA IBTE


Pengerusi

Yang Mulia
Dato Paduka Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah
Timbalan Menteri Kewangan
Kementerian Kewangan

Timbalan Pengerusi
Yang Mulia Dr Haji Junaidi Bin Haji Abdul Rahman
Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)
Kementerian Pendidikan

Ketua Pegawai Eksekutif

Yang Mulia
Dr Chin Wei Keh
Pengarah Pendidikan Teknik
Institut Pendidikan Teknikal Brunei

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Hamzah Bin Haji Sulaiman
Permanent Secretary (Economics and Finance)
Prime Minister’s Office

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Jamain Bin Haji Julaihi
Setiausaha Tetap (Hiliran dan Tenaga)
Jabatan Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dato Paduka Awang Eddie Bin Dato Paduka Haji Sunny
Setiausaha Tetap (Teknikal dan Profesional)
Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Awang Ahmaddin Bin Haji Abd. Rahman
Setiausaha Tetap (Prestasi)
Kementerian Kewangan

Yang Mulia Awang Vincent Liew
Ketua Pegawai Eksekutif
Petroleum Brunei

Yang Mulia Awang Junaidi Bin Haji Masri
Pemangku Pengarah Urusan
Agensi Pelaburan Brunei (BIA)

Yang Mulia Pg Haji Mohd Zain Bin Pg Haji Abd Razak
Ketua Pegawai Eksekutif
Authority for Info-communications Technology Industry (AITI)

Yang Mulia Haji Rosdi Amin Bin Dato Paduka Haji Yaakub
Pengarah Urusan
Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB)

Yang Mulia Mr. Karam Chand
Ketua Pegawai Eksekutif
Royal Brunei (RB)

Yang Mulia Mr. David Kay
Ketua Pegawai Eksekutif
Telekom Brunei Berhad (TelBru)

Yang Mulia Awang Ahmad Jefri Bin Abd Rahman
Pengarah Hal Ehwal Perundangan & Korporat BIA
Kementerian Kewangan

Yang Mulia Haji Mohd Nazri Bin Haji Mohd Yusof
Presiden
Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek (PUJA)

Yang Mulia Captain Abdul Mateen Abdurrahman Liew
Master Mariner
Brunei Gas Carriers (BGC)

Yang Mulia Mr. Steve England
Ketua ‘Health And Safety Environment’
Jabatan Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri


Yang Mulia Dr Law Song Seng
Mantan Ketua Pegawai Eksekutif, Institute of Technical Education (ITE), Singapura/ Mantan Penasihat Kanan, Kementerian Pendidikan, Negara Brunei Darussalam

  Graduan Sesi Pagi :

  HNTec IN ELECTRICAL ENGINEERING

 1. JANG ADRIAN ANAK RAMANTAN
 2. NURADHWA ‘ADLEN BINTI SAPAWI
 3. ABDUL HASIF BIN HJ MOHD TUSIN
 4. AMIRUDDIN BIN AWANG KALONG
 5. KHAIRUL HISYAM BIN ZAINAL
 6. MOHAMAD HAFIZ BIN YUSSOP
 7. MUHAMMAD ‘AFI BIN SULAIMAN
 8. MUHAMMAD WAFIQ NAZRI BIN OTHMAN
 9. MUHD KARIMURRIZAL BIN KASMI
 10. NURSAKINAH A’QILAH BINTI SAMSUDDIN
 11. ABDUL MALIK BIN HAJI HAMZAH
 12. MUHAMAD ZULHILMI HADI BIN HAJI MOHAMAD/HAJI ZAINI
 13. MAZWANI BINTI SUHAILLE
 14. AWANGKU MOHAMMAD KHOIRUL ANWAAR MIRZA BIN PG. HASSANAL ARIFIN
 15. MOHAMMAD FAKHRI BIN NOORADIN
 16. MOHAMMAD HAFIY BIN HAJI RIDZUAN
 17. MUHAMMAD HAMIZAL WATHIEQ BIN HAJI AZIS/HAJI ABDUL AZIZ
 18. MUHAMMAD HASIM BIN HAJI RAZAB
 19. ABDUL KHALID BIN ABD. RAHMAN
 20. ABDUL MUKMIN BIN DURAMAN
 21. ‘ABDUL WASI’ BIN HAJI NORDIN
 22. AMEER AZREN BIN GENRAL
 23. ANA SURIANA BINTI ABU SAMAH
 24. ANNUAR RUZAILINA ZAINUDDIN BIN MUHAMMAD ZAINUDDIN
 25. AWANG MOHAMMAD ARIFFIN BIN AWANG JOSLEY
 26. AWANG MOHAMMAD NAZRI BIN AWANG JUNIDI
 27. AWANGKU ABDUL MU’IZZ BIN PENGIRAN ADININ
 28. DAYANG NUR AMALINA BINTI AWANG HARUN
 29. ESTHER ELIZABETH BINTI SILIANG
 30. MUHAMMAD RIDHWAN BIN HAJI AWANG LATIP
 31. MOHAMMAD RAFI’E BIN HAJI OMAR
 32. MUHAMAD ABDUL MATIN BIN JASNI
 33. MUHAMAD SYAHMI BIN MOHD. SALLEH
 34. MUHAMMAD FARIS ZULLFIKERI BIN ABDUL RASHID
 35. MUHAMMAD NAJIB BIN ABDULLAH
 36. MUHAMAD NOOR SALMAN FIRDAUS BIN TAKDIR
 37. NORAMALINA BINTI ABDUL WAHAB
 38. NORHASMAH NITA BINTI JUNIT
 39. NUR AQILAH IZZATI BINTI JASMI
 40. NURFARHANAH BINTI AWANG MOHAMMAD
 41. NURUL SAIDATUL NAZRIAH BINTI AMIN
 42. SITI MUSYAFFA’AH INTAN NAAFI’AH BINTI HAJI MOHAMAD YAZID
 43. SITI NUR RABI’ATUL’ADAWIYAH BINTI OTHMAN
 44. HNTec IN INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING

 45. ABDUL BARI BIN HAJI RAMINOR
 46. ABDUL MALIK BIN HAJI ABDUL AZIZ
 47. ABDUL MATEEN BIN HUZAIMIE
 48. AMIR ALI BIN ABIDIN
 49. CHONG JEK MIN
 50. FATEH LUQMAN BIN MOHAMMAD NOOR
 51. HAFIZUL HAZLY BIN ZAINI
 52. MARTIN MANGGAU ANAK AYUM
 53. MOHAMMAD SOFIAN BIN MOHAMMAD SHADAN
 54. MUHAMMAD ABDUL MATIN BIN HJ DULLAH
 55. MUHAMMAD ‘ATAULLAH BIN MUSA
 56. MUHAMMAD HAFIZAN BIN NOR HAIN
 57. MUHAMMAD NUR AIMAN BIN HAJI NOORAZALENETA
 58. MUHAMMAD SYAFI’IE BIN HAJI BAKRI
 59. MUHAMMAD SYAHIR BIN BOHARI
 60. NATASHA SHAEMA’ BINTI SAIRUL RHYMIN
 61. NOR SAFIRAH BINTI JAMAL
 62. NUR AYEESHA BINTI MUHAMMAD REEDA
 63. NUR FATIMAH BINTI SANIF
 64. NURHAZWANI BINTI AZALANI
 65. RISWANA BEGAM BINTI ABDUL SALAM
 66. SITI LAILATUL ATHIRAH BINTI MOHAMAD KASIM
 67. SITI NUR AMIRAH BINTI ROSLI
 68. HNTec IN MECHANICAL ENGINEERING

 69. ADIKA ANAK RAHMAN
 70. AHMAD HAMIZ BIN HJ MOHAMAD
 71. LAI YAN TAT
 72. MOHAMMAD MOEZADIN SHAH BIN ABD MORAD
 73. MOHAMMAD ZULFADHLI BIN ABU BAKAR
 74. MUHAMMAD ‘AFI SALLEHIN BIN HJ AWG ZAKARIA
 75. MUHAMMAD MUHAIMIN BIN MUHAMAD MASDI
 76. MUHAMMAD MUKRIS BIN MUHAMMAD KHAIRUL ANWAR
 77. MUHAMMAD NAJIB HASBULLAH BIN HAJI ALI RAHIM
 78. MUHAMMAD NURSYAMIM BIN SAMSUL BAHRIN
 79. MUHAMMAD YUSMAN BIN MAZLAN
 80. NUR RAKINAH BINTI HJ RUSLI
 81. ZAINUL FADHLI BIN HJ IBRAHIM
 82. HNTec IN PLANT ENGINEERING

 83. ABDUL MUSTAQIM BIN MUHD ADDEY
 84. ATHIRAH BINTI KAHARUDDIN
 85. MUHAMMAD ARIFF HISYAMUDDIN BIN ABDUL GHANI
 86. MUHAMMAD DANIAL BIN MOHD TAZIM
 87. MUHAMMAD HARIS BIN HAJI MOHD. HARUN
 88. NUR NABILAH HAZIQAH KHAIRUNISA BINTI MAHIDI
 89. NURIZZATUL NADILAH BINTI LOSIR
 90. AMAL NADHIRAH BINTI ZULKANAIN
 91. CHEONG CHENG KHEONG
 92. DAYANG NURAIDA IRSALENA BINTI AWANG SABLI
 93. DAYANGKU NUR AMAL BAZILAH BINTI PENGIRAN AHMAD
 94. DAYANGKU RAFIDAH BINTI PENGIRAN ABD RAHMAN
 95. HALIMAH BINTI MD YASSIPPUDDIN
 96. MOHAMAD SHAHFIRUL IQBAL BIN AWANG ABDUL SUFRI
 97. MOHAMMAD HAZIQ BIN MOHAMMAD SAIFUL RIZAL
 98. MUHAMMAD WAFI NASRUDDIN BIN ABDULLAH TELANTANG
 99. NUR AMALINA BINTI YUNOS
 100. CLAUDIA THIEN CHIEW YEN
 101. FOO WEI CHUN
 102. INTAN DIANA BINTI HAJI MOHAMAD SHAM
 103. MOHAMMAD SYAHMI HANIF BIN HAJI MOKTA RUDIN
 104. MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN SAMRA
 105. NORAMAL YUSRINA BINTI MOHAMAD ALIUSIN
 106. NUR SYAQIRAH BINTI ARMAN
 107. NURUL ATIKAH BINTI HAJI ABDUL AZIZ
 108. PHANG ZI WEN
 109. SYAHIRAN BIN SUFIAN
 110. SYAZWI BIN HIM
 111. NTec IN AQUACULTURE

 112. ABDUL WAFI BIN AHMAD
 113. AMIERUL ANAK JUSSEMI@MICHEAL TOYARD
 114. CHAN AZIERAH
 115. KHAIRULNAIM BIN SITINGGAL
 116. LUQMAN NUR HAKIM BIN ZAINUDIN
 117. MOHAMAD SAIFUL NAJWAN BIN HAJI ABD MANAF
 118. MOHAMMAD KHAIRUL FAKHRULLAH BIN HAJI RADDIN
 119. MOHAMMAD NORHAZNIEY HAZIQA BIN HAJI MOHIN
 120. MUHAMAMD AHDA BIN AWANG HAJI NAWAWI
 121. MUHAMMAD MO’AZ NAIM BIN MOKTAR
 122. MUHAMMAD SHAH REDUAN BIN MOHD. HAIDI
 123. NORAZLINAH BINTI LAISONG
 124. NUR QISTINA RAMADIAH BINTI KARIM
 125. SITI NURAFIQAH BASYIRAH BINTI HUSSIN
 126. AZLIMI BIN GILLIN
 127. HEROLENFARLRINA Q-NEY MERDU BINTI LABAT
 128. JOSPHINE ANAK BERAWOH
 129. MUHAMMAD FAIZ RIDHWAN BIN ZAHRINI
 130. MUHAMMAD MARWAN AL-HAKIM BIN HAJI SAPAWI
 131. MUHAMMAD MISBAHUL MA’RUF BIN HAJI ISMAIL
 132. MUHAMMAD THAQIF BIN MD TALIP
 133. MUSTAQIM BIN ZAINUDIN
 134. NAZMI BIN AWANG HAMID
 135. NUR ALIFAH NAZIRAH BINTI SAHRUN
 136. NUR HAZAWANI @ NUR AMINAHSALWA BINTI LATIF/ABDUL LATIF
 137. SITI BADARIAH BINTI DARUS
 138. NTec IN BUSINESS AND ADMINISTRATION

 139. AWANGKU ABDUL BASIT ALI BIN PENGIRAN SAIDI
 140. ABDUL WAFIY @ ABDUL AZIZ BIN HAJI RAHMAN
 141. ABDUL WAFIY BIN ASMADY
 142. DAYANGKU NURA ZAFIRAH BINTI PENGIRAN ADEYAZMEE
 143. DK.AIMI RABIATULFATIN NAJIBAH BINTI PG. MOHIDIN
 144. FARAHIYAH FAKHRANA BINTI FAISSAL
 145. LIM JIN SHYANG
 146. LIM LI CHEE
 147. MOHAMMAD WAFIY BIN HAJI ADANAN
 148. MOHD KHAIRI NASARUDDIN BIN ABDULLAH
 149. MUHAMMAD HANIS BIN SUHAIMI
 150. NI’MATUL RASIDAH BINTI ABDULLAH
 151. NUR AQILAH BINTI RAZAMI
 152. NUREZIEYATUL EFFARINA BINTI MOHAMMED HASNAN
 153. NURUL HIDAYAH BINTI MUSA
 154. SITI NOORSAKINAH NADIAH BINTI RAMLEE
 155. SITI NORFATHIINAH NAAJIHAH BINTI HAJI JAPAR
 156. SITI ZAWANAH BINTI MOHD ZULKHAIRI
 157. TENGKU SHARIFAH NURUL SHAQILLAH BINTI TENGKU HAJI ISMAIL
 158. ABDUL RAHMAN @ HIDAYATUL ISLAM BIN HAJI JOFFERI
 159. AK MUHAMMAD ABDUL QAWEE NAZHEEF BIN PG HAJI MOHAMMAD ALI NOOR
 160. AWANGKU MOHAMMAD ALI SAHLI BIN PENGIRAN SUHAILI
 161. DAYANGKU NOURAMEINNANI BINTI PENGIRAN AHMAD
 162. FATIN FARHANAH BINTI HAJI AWANG BAKAR
 163. HANA ZAHIRAH ZAFIRAH BINTI HAJI HAMDI
 164. KHAIRUNNADHIRAH BINTI YAKOB
 165. MASNIJAN BINTI PUNCHAK
 166. MOHAMAD KHAIRULAMIRIN BIN HAJI MOHAMAD KARTONOH
 167. MOHAMMAD IRA SUNARDI ALI @ DZUL ISKANDAR BIN AZAMI
 168. MUHAMAD HAZIM BIN RENI
 169. MUHAMMAD FATHURRAHIM BIN HAJI KUDARAT
 170. NORAZIMAH BINTI HAJI TALIB
 171. NURMAIHIJRAH BINTI HAJI AJI
 172. RABI’ATUL AMAL NAZURAH BINTI MARDI
 173. SHARIFAH RABBIATUL DIYANAH BINTI WAN SABLI
 174. SITI NORHIDAYATUL AZZIRAH @ ERLIA AZIRA BINTI RADIN
 175. SITI NURAQILAH BINTI MINOR ABSAH
 176. SYAFAWATI BINTI IBRAHIM
 177. AHMAD NABIL SYARIF BIN ROSLAN
 178. AMP SITI NURUL FATIN FARHANAH BINTI AMP HJ MOHD AIDI ISMAWINDY
 179. ‘ANBARATUL ASYWAQ BINTI HAJI ABDUL AZIZ
 180. DAYANGKU NURHAFIZAH BINTI PENGIRAN HAJI ABD RAHMAN
 181. LILYANA BINTI LIMBUN
 182. MARZUQI BIN ABD.HAMID
 183. MOHAMMAD ADLI NORSHOLIHIIN BIN AWANG KHARIN
 184. MOHAMMAD AMIRUL NIZUAN BIN ROSLI
 185. MOHAMMAD ARIF MUSTAQIM BIN HAJI MOHAMMAD ISA
 186. MOHAMMAD KHAIRUL HASDI BIN SUHAIMI
 187. MUHAMMAD ARIF FAIZ BIN ZAINUDDIN
 188. MUHAMMAD IZZAT BIN ROSLAN
 189. NOORWA’ADENNAH BINTI ROSLIN
 190. NOREDAH BINTI HAJI MARJIK
 191. NOROLMAHIRAH BINTI MD DALI
 192. NUR’AININA BINTI HAJI MOHAMAD NOOR
 193. NUR HAMIZAH BINTI ROSLAN
 194. NUR IRDENA BTE AHMANI ABRARI
 195. NUR RAZMAH AMIRAH BINTI HAJI MUHAMMAD HAKIMIN
 196. NURIN IZZAH BINTI TAJUDIN
 197. NURUL AMAL AZEERAH BINTI SUHAIMI
 198. NURUL HAYATUL SOFIAH BINTI SOFIAN
 199. NURUL NAZAMALINA BINTI AWANG JATIKASUMA
 200. SITI DIANA NAQIBAH BINTI NIRWAN
 201. ABDUL HAMIM BIN ROZIMAN@AMAR
 202. DAYANGKU SITI NUR KAMIILAH BINTI PENGIRAN HAJI TENGAH
 203. DENA SURIANA BINTI MD SALLEH
 204. DIANA NURSYAZWANI BINTI HAJI ROSLANI
 205. HAZIQAH HUSNA BINTI HAJI FARIS
 206. KHAIRUN NADIAH BINTI KHAIRUL AMIN
 207. MOHAMAD WAFIY @ MOHAMAD DANIAL BIN HAJI MOHAMAD
 208. MOHAMMAD SHAZWAZUL FAUDINNY BIN ZULKIFLI
 209. MUHAMMAD FARIS FADHIL BIN ALI
 210. MUHAMMAD KHAIRUL HAFIZUL HAKIM BIN YUSRI
 211. MUHAMMAD NAZURIN SHAH BIN ZAKARIA
 212. MUHAMMAD WAFIUDDIN BIN AHMAD SAIFUDDEN
 213. NUR AMALNAZIRAH @ SAFWANA BINTI AZMI
 214. NUR ATIQAH BINTI MOHD. NAZRRY
 215. NUR BADIHAH BINTI HAJI SABLI
 216. NUR FAADHIL AIMAN @ NUR AZMI BIN A. HASNAN
 217. NUR SAADATUL BASIRAH BINTI HAJI MOHAMMAD NORARIFFEN
 218. NURAMALINA BINTI MUHAMMAD JEFRISHAH
 219. NURSHAFIQAH IZZATI BINTI HAJI ZURAINI
 220. NURUL FATIN AFIQAH BINTI ROZAIMI
 221. RABIATULAWIAH BINTI ROSLAN
 222. ROSWARNI BINTI HAJI WAHAP
 223. SITI NORMAIDIANA BINTI HAJI HASSAN
 224. SITI NURAMIRAH BINTI ZAINI
 225. SITI NURIZATUL NADHIRAH BINTI HASNAN
 226. SYAFI’AH BINTI MUHAMMAD SYAFI’IE
 227. SYAKIRAH BINTI ABDULLAH
 228. SYARIFAH NUR WAJIHAH BINTI JAMAIN/JEMAIN
 229. ‘ABDUL KHALIQ BIN HAJI SAHAROL
 230. AWANGKU HASIF ZHAHIRIN BIN PENGIRAN KAMAL ARIFFIN
 231. AWANGKU MOHAMMAD WAFIUDDIN BIN PENGIRAN DAUD
 232. DAYANGKU AMAL NAJIHAH BINTI PENGIRAN ABDUL RAHIM
 233. DAYANGKU NURUL IZZATUL FITRI BINTI PENGIRAN SUHAILI
 234. DAYANGKU SITI NURUL AZIMA BINTI PENGIRAN ABU BAKAR
 235. FAUZANAH BINTI FAZRI
 236. HAJAH NUR HAZIRAH BINTI HAJI MOKSIN
 237. MOHAMAD HASRUL HADI BIN HAMDANI
 238. MOHAMMAD NASRULLAH HAKI BIN HAJI MORNI
 239. MUHAMAD SAUFI BIN HAJI BUJANG
 240. MUHAMMAD AMIRUL FAHMI BIN AHMAD
 241. MUHAMMAD AZIM BIN HAJI OMAR
 242. MUHAMMAD LUTFI BIN HAJI MOHAMMED ILMI
 243. MUHAMMAD NADZIRAN BIN HAJI ABDUL MUTALIB
 244. MUHAMMAD SYUKRI WALIKRAM BIN HAJI JOFREE
 245. MUHAMMAD ZULRAQIB BIN RUJILAN
 246. NOORUL HANISAH BAHIJAH BINTI HAJI MUHAMMAD IRWAN
 247. NUR AMNISYAZWANI BINTI HAJI ASPAWI
 248. NUR FARADINA BINTI MOHD. RAFEE
 249. NURAFA AININA BINTI KASSIM
 250. NURAFIFAH BINTI MOHAIMIN
 251. NURARBIEAH ADAWIYAH BINTI HAJI BAKRY
 252. RABIATUL ADAWIYAH BINTI HAJI MUNIR
 253. RABIATUL ADAWIYAH BINTI MUHAMMAD BUNGSU
 254. SITI NUR’ EZZAH AZHEEMAH BINTI HAJI MOHD ZENUDIN
 255. SITI NURNABILAH BINTI SHAHMINAN
 256. SITI RAIDAH MAJEEDAH BINTI IDRIS
 257. TENGKU NUR SABRINA BINTI TENGKU MUSTAPA
 258. ALYA AQILAH BINTI ABDUL RAHIM
 259. DK NURFAIZATUL SYAFIQAH BINTI PG NORRAFAIE
 260. FAIZAH RASIDAH ANAK JAMPONG
 261. FATIN SHAHIRAH BINTI ABDULLAH
 262. IZZATUL FATIN NAZIRAH BINTI MUHAIMIN
 263. MOHAMMAD HADI BIN HAJI SAWAL
 264. MOHAMMAD HASSAN HUSAINI BIN HAJI ZULKIPLI
 265. MOHAMMAD SYAHMI BIN HAJI ROSLI
 266. MUHAMMAD HAZIQ NAQIUDDIN BIN HAJI ALIHAN
 267. MUHAMMAD IZZAT ZAHARUDDIN @ MUHAMMAD YA’AKUB BIN MAIDI
 268. MUHAMMAD ZULYADIY BIN MUHAMMAD JAFRY
 269. NUR AFIFAH BINTI ROSLE
 270. NUR ALYA FIRZANANTUL SYAHIRAH BINTI MOHD NORFAIDZAL
 271. NUR AQILAH BINTI HAJI MATUSSIN
 272. NUR ZATUL IZUANA BINTI ZAINI
 273. NURFAEEZMAH BINTI HAJI JUMAT
 274. NURUL AMAL AFIQAH AQILAH BINTI AFFENDY
 275. NURUL FATIN AMIRAH BINTI BAHRUM
 276. NURUL HIDAYAH BINTI ALI
 277. NURUL NADIAH BINTI KAMALLUDIN
 278. NURUL SA’ADAH BINTI SAINI
 279. RABIATUL ADAWIYAH BINTI MARZUKI
 280. SALIAHANA BINTI ABDULLAH
 281. SITI NORHALIZA BINTI MOHD. ROSMAN
 282. SITI NUR HAFIZAH BINTI BAKRI
 283. ABANG NUR HILMAN BIN ABANG NOR HILLMY
 284. ABDUL ADL HAQ BIN MOHD. YAKOB
 285. ABDUL AFIQ BIN HAJI ZULFIKAR
 286. AHMAD HILLMEY BIN ROSLE
 287. AMAL SYAZWANI BINTI HASNAN
 288. AZEEMAH BINTI HAJI ERWAN
 289. CHRISELLA ANAK GINSAN
 290. DAYANG AMIRAH AQILAH BINTI AWANG HAJI MOKTHAR
 291. EFFAH NAZHIRAH BINTI OTHMAN
 292. LEXJACQUELLINE ANAK ALEX
 293. MOHAMMAD ARIF MUSTAQIEM BIN MOHAMMAD SHAHRUM ARIFFIN
 294. MUHAMMAD WAFIQ BIN AZMALI
 295. NATHEE SONGNUAN @ MUHAMMAD FAQIHUDDIN BIN ABDULLAH
 296. NUR AFIFAH BINTI HAJI EMRAN
 297. NUR ‘AQIDAH BINTI RAZAMI
 298. NUR HAZWANA BINTI ABD. RAZAK
 299. NUR SYADRINA @ FATIN SYAUQINA BINTI AWANG ARIFFIN
 300. NURUL NAZERAH BINTI MUHAMMAD AZRI
 301. SITI NURUL FARHANI WANNA BINTI ABD. RAZAK
 302. ZATIL ARUMAH BINTI OTHMAN
 303. AMALINA BINTI ABU BAKAR
 304. AMEER HIQWAN BIN HAJI AHMADI
 305. AMILIA LYLIANA ANAK JAMIS
 306. AREENA FARHANA BINTI HUSSIN
 307. AWANGKU MUHAMMAD IRFAN BIN PENGIRAN JEFRY
 308. DAYANGKU NUR IZYAN FILZAH BINTI PENGIRAN YUSOFF
 309. DAYANGKU NUR IZZATI FARZANA BINTI PENGIRAN SHAHMINAN
 310. HERNA BINTI MD. KHAIRUL-ANWAR
 311. MANIMALA PONRAJ PILLAI
 312. MARIA NORZAHIRAH BINTI MUHAMMAD JURAIMI
 313. MOHAMMAD HAMIZAN BIN MD. KAIRUL-ANWAR
 314. MUHAMMAD HAMIZ BIN SAHARI
 315. MUHAMMAD FAISAL SURYAWAN BIN MOHAMMAD FAUZI
 316. MUHAMMAD ZULFAKHRI BIN ALENI
 317. NABILAH BINTI HAJI DULLAH
 318. NURFIETRI AZEERA BINTI RAZALI
 319. NURUL NADIRAH BINTI MOHEDDIN
 320. NUR ‘IZZAZI @ ‘IFFAH BINTI LATIP
 321. NORNADIA BINTI REJMI
 322. NOR ASWANDIE BIN JALIAN
 323. RABIATUL ADAWIYAH BINTI YAKUP
 324. RAFIDAH BINTI MOHD. RAZALI
 325. SITI NIMATUL MUNAWWARAH @ IZZATI BINTI NOOR
 326. SITI NOOR SARAH @ NUR SITI SARAH BINTI HAJI SHARBINI
 327. SITI NURAZIEMAH BINTI AHMAD
 328. AMALIANA BINTI MAT SAID
 329. AVLENTINNA ANAK SIBUANG
 330. AWANGKU AHMAD KHIDHIR BIN PENGIRAN HAJI HASHIM
 331. AZRUL AZIM BIN HAJI ISMAIL
 332. DAYANGKU NUR AMAL SHAHERAH BINTI PENGIRAN OMAR
 333. DAYANGKU SITI NUR KHAIRUNNISA BINTI PENGIRAN AFFANDI
 334. ERNA FITRI NURULASHIQIN BINTI MUCHSIN
 335. HAMIZAH BINTI MD. KHAIRUL-ANWAR
 336. MAJIDAH BINTI ABD. GHANI
 337. MOHAMMAD AFFINDDI BIN AHMADZAKI
 338. MUHAMMAD AZULYAZID BIN NORDIN
 339. NORHABIBI FATIN NAZIRAH BINTI FADZIL
 340. NO’OR SHARINAH BINTI MORSIDI
 341. NURINA BINTI ALI
 342. NURUL ‘AQILAH KHALIESYAH BINTI MAZLAN
 343. NURUL HUDA BINTI MUHAMMAD HUSSIN
 344. NURUL SYAHMI BINTI SAMSUL BAHRIN
 345. NUR SAHIDATUL BINTI AKMAR BINTI JASNI
 346. NUR RABI’ATUL ‘ADAWIYAH BINTI MOHD. YAKUB
 347. RASHIDAH ANAK ISMAIL
 348. SITI SAIMAH BINTI YUSOF
 349. SITI NUR’AIN BINTI ROSLI
 350. SYAFIQAH NABILAH BINTI MUHAMMAD SUFRI
 351. WANA HAZANEY BINTI WASLI
 352. NTec IN CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION

 353. ASRIN BIN SABTU
 354. ELISZABERTH ANAK REDAM
 355. HEZRIN BIN SUMIN
 356. JENIFER CAROLLESA BINTI JUPFERI @ DENA LOURENZA
 357. MOHAMAD RAMEERUL IKRAM BIN YAMAT
 358. MOHAMMAD AMIRUDDIN BIN KAMALUDDIN
 359. MOHAMMAD HAFIZ HUZAINI BIN MOHD.IDAHHAM
 360. MUHAMMAD NASIRUDDIN BIN ZAINUDDIN
 361. MUHAMMAD NURUL AZMIE BIN ANDRU
 362. NORWARDI BIN ARIFFIN @ NOREWANDY BIN RIPEN
 363. ZACHARY BIN DA'AN
 364. AZMANE BIN SABTU
 365. CHAN AZNIEZAH
 366. DELIN ANAK BELIN
 367. NAZIHAH BINTI ROSLAN
 368. NURATHIRAH BINTI HAJI RASULLI
 369. NURSABARIAH RUPIAH BINTI ABDULLAH PAYONG
 370. SITI NOORADZILLAH BTE MOHD SHADON
 371. THAZA NURAMIN BIN TIMBUL
 372. NTec IN FOOD PROCESSING

 373. AMAL HAKIMAH BINTI HUSAINI
 374. DAYANG RAIHANNAH BINTI MOHAMMAD NOOR
 375. ESTER SIA SIEW SHEIN
 376. MAWARDI RAFIE BIN JANALU
 377. MOHAMMAD ARIP BIN NORAZIZ
 378. MOHAMMAD ZULKHAIRI BIN HAJI MAZID
 379. MUHAMMAD ARIF ZAMRY@NOR AZRI BIN MD AZMI
 380. NORROSILAWATI BINTI SANI
 381. NURHAFIZAH BINTI MUHAMMAD HISYAMUDDIN
 382. SA'ADATUL FATIN NAZIRRAH BINTI ABDULLAH
 383. SITI NORHAZIQAH BINTI HAJI ZAIN
 384. SWEE POH TING@ ALWEN SWEE POH TING
 385. AWANG MUHAMMAD HILMI BIN AWANG MOHAMMAD NOOR
 386. DAYANG NURAZIEMAH MAJEEDAH BINTI AWANG MAHID
 387. DAYANG NURFADLHIN BINTI AWANG RAMLEE
 388. IZZATI HANANI BINTI HASBULLAH @ IZZATI HANANI ANAK CHANGAT
 389. MOHAMAD ZAIM BIN HAJI ZULKIPLI
 390. MOHAMMAD AFIQ AR-RAUF BIN ALI RAHMAN
 391. MOHAMMAD SABRI BIN HAJI MOHAMMAD AZMI
 392. MUHAMMAD FA'IZ BIN ISMAIL
 393. NUR SYAHIDAH @ SYAHIRAH BINTI RAYA
 394. NUR AFIQAH NAJIBAH BINTI MOHAMMAD SUFRI
 395. SITI NURHANI BINTI BAKAR
 396. NTec IN INFORMATION TECHNOLOGY

 397. BAHAUDDIEN BIN MD. YUNUS
 398. DAYANG SITI NORYANI BINTI AWANG IBRAHIM
 399. FATIN AFIQAH AL AQILAH BINTI MOHD SYAHEEZAM/ABDUL AL HAADY
 400. KHAIRIL ASRAF KASMI BIN HAJI KASSIM
 401. MISA ZURINNEY ANAK MINGGU
 402. MOHAMAD ALISHAM BIN HAJI SHAMSUL BAHRI
 403. MOHAMMAD IHSAN BIN YUNOS
 404. MOHAMMAD SYAHMI BIN HASNOR
 405. MUHAMMAD AHZA NAQIB BIN HAJI AHMAD LUTFI
 406. MUHAMMAD NURSYAZWAN BIN HAJI DURAMAN
 407. MUHAMMAD SYARAFUDDIN @ KHAIDIR BIN HAJI AWANG MALI
 408. NOR ALIAH BINTI ALIASAN
 409. NORATIKAH BINTI MUSTAPA
 410. NUR UMI NAJWA BINTI SAFWAN
 411. SITI AFAF AFIQAH BINTI ASLIN
 412. SITI NADHIRAH BINTI HAMDAN
 413. SITI NUR AZIMATUL NADHIRAH BINTI SOFPRI
 414. SITI NUR HAZIRAH BINTI OSMAN
 415. SITI NURUL ATIKAH BINTI ALWI
 416. SUHAIL BIN HAJI SALLEH
 417. AWANGKU MUHAMMAD ALIFFAH BIN PENGIRAN ADAM
 418. EIBY SUPARDI ANAK UMPOR
 419. FARIDAH BINTI OSMAN
 420. FATIN SYAMIMI BINTI MAJININ
 421. GEOSRY ANAK NUYING
 422. KHAWARIZMI BIN OTHMAN
 423. MUHAMMAD HAZIM HASBULLAH BIN MALIK ISKANDAR
 424. MUHAMMAD ZULHILMI BIN MOHD. SUHAILI/MOHD. SUHILI
 425. MUHAMMAD AMINUDDIN BIN ONTONG
 426. MUHAMMAD FIRDAUS BIN AWANG
 427. MUHAMMAD KHAIRUL HISHAM BIN ABDUL SHAM
 428. MUHAMMAD IQBAL HAZIQ BIN ABDUL GHANI
 429. NUR AL-ALAWIAH AMANDA BINTI MUZNI @ MAIZURA BINTI MUZNI
 430. NUR SYAZWANI SYAHIRAH BINTI SANI
 431. NURUL HIDAYAH BINTI KAMIS
 432. SEBASTIAN WATSON ANAK KERAI
 433. SHAHRIZAL BIN MOHAMMAD YUSSOF
 434. SITI KHADIZZAH BINTI ABD. WAHAB
 435. SITI NURBAZILAH BINTI HAJI RASID
 436. SITI RAFEDAH NAZURAH BINTI BUHANNUDDIN
 437. ABDUL AZIM BIN HAJI HASSAN
 438. DAYANGKU NURAMIRA SYAHIRA BINTI PENGIRAN AMIRUDDIN AZLAN
 439. DAYANGKU RABIATUL ADAWIYAH BINTI PENGIRAN SAIFUL RIZAL
 440. KHAIRUL FADILAH BIN MUSPADDILAH
 441. MELVINA LEE CHAO WEI
 442. MOHAMMAD HAFIZZAD IZZUIDDIN BIN KAHARUDDIN
 443. MUHAMAD ABDUL HARIZ BIN HANAFI
 444. MUHAMMAD DANIAL BIN KAMSUR
 445. MUHAMMAD HAZIQ THAQIF BIN MOHD JAMAL
 446. MUHAMMAD IZZUADDIN BIN BAKERI
 447. MUHAMMAD NASRULLAH BIN RAMLAN
 448. MUHAMMAD WA'IE SAFWAN BIN HAJI AHMAD
 449. NUR AMALINA BINTI YUSOF
 450. NURARINAH MACADINA BINTI HAJI MOHD. ARIFIN
 451. RONA ELIZA BINTI SIMON
 452. SITI NORKHADIJAH BINTI AWANG
 453. SITI NURAFIQAH BINTI SUFIAN
 454. SITI NURZAHIDAH BINTI YUSRY
 455. YAZID FAUZI BIN HAJI JUMA'AT
 456. NTec IN PLANT ENGINEERING

 457. ABDUL HAZIQ HAMDI BIN MOHAMMAD HASZMAN
 458. AWANGKU MOHAMMAD HAFIZ BIN PENGIRAN JOHARI
 459. ARDY ASRIN BIN LINTONG
 460. AK MUHAMMAD WAQIUDDIN @ AK MUHAMMAD IZWAN BIN PG HASHIM
 461. BONG WEN KUI
 462. HAZIMAH BINTI HAJI ADRIS
 463. MOHAMMAD KHAIRUL RUZAINI BIN MOHAMMAD SAHAT
 464. MOHAMAD SYHAARIL ANNUAR BIN KADIR
 465. MOHAMMAD AMALI FIRTRI BIN MUJRAH
 466. MOHAMMED YUSSOF BIN ABDULSALAM
 467. MUHAMMAD FAIDHIREN BIN YAHYA
 468. MUHAMMAD KHAIRUL HAFFIZAN BIN MUHAMMAD ALI
 469. MUHAMMAD SOHAIB BIN HAJI RAHIM
 470. SITI NURROUDAH BINTI HAJI SALEH
 471. AK MOHAMMAD SYAFI SAIFULLAH BIN PG MOHAMMAD SHAFUDIN
 472. AWANG ANDUR RAQIIB BIN A. HAJI ABD RAHMAN
 473. AWANGKU YURA MUNAWWIR BIN PENGIRAN YUSOFE
 474. JASREAN BIN JOHAN
 475. MOHAMMAD RAHMAD BIN HAJI MAIDIN
 476. MOHAMMAD RAFIUDDIN BIN RAMLI
 477. MUHAMMAD FAIZ BIN YUZRIN
 478. MUHAMMAD KHAIRUL NAZRIN BIN HAJI ABU BAKAR
 479. MUHAMMAD WAFRIE SYAZANI BIN HAJI ROSLANI
 480. MOHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN
 481. SITI NURSYAHIRAH MOHAMMED JUNAIDI
 482. AMIRUN HAFIZ BIN HAJI BURHANUDDIN
 483. AK MUHAMMAD HARIZ HASFIY BIN PG OTHMAN
 484. DAYANGKU UMMI KALTHUM BINTI PENGIRAN HAMZAH
 485. FATIN ATIYAH BINTI HAJI MOHAMAED YASIN
 486. MOHAMMAD HAFIZ BIN MOHAMMAD SAHAD
 487. MOHAMMAD ZULHILMI BIN BOLHASSAN
 488. MUHAMMAD NAZIRUL NABIL BIN MD JAWI
 489. MOHAMMAD WALIYUDDIN BIN MATNOOR
 490. MUHAMMAD ASY’ARI BIN MOHD BOHARI
 491. MUHAMMAD HAZWANDI BIN YAHAYA
 492. MUHAMMAD LUTHFILLAH MUSTAQIM BIN HAJI MUHAMMED SUNNI
 493. MUHAMMAD ZUL HAFIZ BIN ZALANI
 494. WAN MOHAMMAD SADEQ ADIB BIN HJ IBRAHIM
 495. MOHAMMAD ABU NORALI FAISAL BIN ROZAIMAN
 496. ISQ IN HEAVY VEHICLE DRIVER

 497. ABDUL ADIB BIN HAJI JUDIN
 498. ABDUL AZIZ BIN HAJI ABD.HAMID
 499. AK MUHAMMAD ALI HANAFIAH BIN PG HAJI HASHIM
 500. MOHAMED AIDE BAHRIN BIN AMDAN
 501. MOHAMMAD AFIF BIN HAJI MOHD ARRIPIN
 502. MOHD. SOFIAN BIN ABDULLAH
 503. ISQ IN INDUSTRIAL BLASTER PAINTER

 504. 'ABDUL FAIZ BIN HAJI BUKRI
 505. ABDUL FATHIN BIN HAJI ABDUL LATIP
 506. ABDUL QUDDUS BIN HAJI ABD.LATIF
 507. HAJI MOHAMMAD SAIFFUL BAIHAQI BIN HAJI AWANG SABTU
 508. ISKANDAR DZULQARNAIN @ ABDUL MALIK BIN HAJI SALLEH
 509. KHAIRUL AZUAN BIN ZULKIFLI
 510. MARSYA BINTI ABDUL MATADINATA
 511. MOHAMMAD AZRI BIN AWANG BONGSU
 512. MOHAMMAD SAFAWI BIN ABDUL GHANI
 513. MOHAMMAD WARHAFIZ BIN YUSSOF
 514. MUHAMMAD AHSANUDDIN BIN ROSLEN
 515. MUHAMMAD AL RAHMAN AHNAF BIN JUMAIDI
 516. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN AWANG HAJI KAMRAN
 517. MUHAMMAD BIN HAJI AHMAD
 518. MUHAMMAD HAZIQ HAZIMIN @ NUR ADLI BIN MUHAMMAD ALI
 519. MUHAMMAD ISMA SAFWAN BIN RAFEA
 520. MUHAMMAD TAMIMI BIN TAMBI
 521. MUHAMMAD WAFIUDDIN BIN HAJI AHMAD
 522. NUR'AZIERA BINTI BALI
 523. NURAQIDAH BINTI ABDUL RAHMAN
 524. NURHIDAYAH @ MIRZA BINTI ALI SERKAWI
 525. NURUL NAJEEDAH BINTI AWANG MOHD. MALIM
 526. AK MUHAMMAD FADHLUR RAHMAN BIN PG HAJI MOHD KIPLI
 527. AWANG MOHAMMAD ARIFF BIN AWANG ROSLI/OSMAN
 528. CHRISTOPHER ANAK JANGAN
 529. DOUGLAS MORIS ANAK RENGGAI
 530. FADZREEN SHAFIQ ANAK KALUM
 531. IGNATIUS DALLYN ANAK LOYUH
 532. MOHAMAD ABDUL HAFIZH @ MOHAMAD NURI BIN ABD. RAHMAN
 533. MOHAMAD ABDUL SYAMIZAN BIN MD. FEJIA
 534. MOHAMMAD KAMARUDIN BIN MOHD FEJIA
 535. MUHAMMAD FARHAN THAUFIQ BIN ISMAIL
 536. MUHAMMAD HAZIQ KHAIRINIZZAN BIN MOHAMIN
 537. MUHAMMAD NAAFIZ BIN MOHD. NORIZAN
 538. NURUL MEJDAH SUFIANA @ NURLIANA BINTI ZAILIZAL
 539. RALPHAEL ANAK BEGAL
 540. ISQ IN MARKER/FITTER

 541. ABDUL WAFI BIN MUHAMMAD IZHHARUDDIN
 542. AK MOHD.ZUHRI ZULFADLY@ AK MOHD ZAMIR ZAKWAN BIN PG ABD.RAHMAN
 543. AMAL AQEELA BINTI AHMAD
 544. DZULJALALIWALIKRAM BIN DAUD
 545. EMMA AZRINA BINTI HAJI SIRABA
 546. HAJI MOHAMAD ZULKARNAIN BIN HAJI MOHAMAD ZAMAIN
 547. MOH NIENG SIONG
 548. MOHAMMAD IQBAL IBRAHIM NOR-IMAN BIN HAJI OSMAN
 549. MOHAMMAD KHAIRUL AZIZI NABILAH
 550. MOHAMMAD REDZUAN BIN KAMALARIFFIN
 551. NOUREEN BINTI AWANG HAJI ROSLI
 552. SUZI HIRIANTI ANAK WILLIAM
 553. MOHAMAD HAZIQ SHAFWAN BIN MOHAMMAD NOEH
 554. MOHAMMAD AWIY BIN HAJI MOHD SABRI
 555. MOHAMMAD FAIZ ISKANDAR BIN HAMDANI
 556. MOHAMMAD FIRDAUS BIN HAJI RAJALI
 557. MOHAMMAD SYAFIQ HAMIZAN BIN HAJI MOHAMAD
 558. MUHAMMAD ALINUR AMIRUL AZWAN BIN MUHAMMAD ALI HASHIM
 559. MUHAMMAD HAMIZAN BIN ROSLAN
 560. MUHAMMAD KHAIRUL ABID BIN KAMALUDIN
 561. MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN AWANG HAJI SERBINI
 562. NURJUANAH BINTI JAIM
 563. SAHRIZAL SUMARDI BINTI HAJI ISMAIL
 564. SAILATUL FADZIERRA BINTI MAT SAID
 565. SITI DARIAH BINTI AWANG DAMIT
 566. SITI KHADIZAH BINTI ABD. KADIR
 567. DAYANGKU NOOR YUSRIZAN BINTI PENGIRAN YUNOS
 568. ISQ IN RIGGER

 569. ABDUL RAZIQ BIN ABDULLAH
 570. ABDUL WAFIE BIN HAJI MURNI
 571. AK ZAHIR ARIF BIN PG ZULKIFLI
 572. AZRUL AZMI BIN AZMAN
 573. AZWI WARI @ WAZREEN BIN WASLI
 574. JAYWENDEL BIN PUNCHAK
 575. KEZIA SARAHEAL BINTI EMRAN
 576. KHAIRUL ANUARUDDIN BIN HAJI MORSIDI
 577. MOHAMAD HAFIF BIN ABD RAHMAN
 578. MOHAMAD SUHAIMI BIN ABDUL GANI
 579. MOHAMMAD FAHMI DARAINA BADARUDDIN
 580. MOHAMMAD NORAHMADANI BIN HASHIM
 581. MOHAMMAD NUR SHAHRUL NAZWAN BIN AMIN
 582. MOHAMMED NUR FIRDAUS BIN SALAIMAN
 583. MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHAMMAD BAKRI
 584. MUHAMMAD NUR ATIF BIN ISMAIL
 585. NURFADILLAH BINTI MOHD.KAMALUDDIN
 586. NURULHUDA MAWARNI BINTI MOHAMED
 587. AWANGKU MOHAMMAD ADIB BIN PENGIRAN TAIB
 588. HASNINAHWATI BTE MOHD. HASLANI
 589. MOHAMAD IRWAN BIN RAMBLI
 590. MUHAMAD HIDAYATULLAH BIN ABD. RAHIM
 591. MUHAMAD SABRI BIN KASSIM
 592. MUHAMMAD ABU HAFIZH @ MUHAMMAD ADRI BIN SAKAWI
 593. MUHAMMAD FAKHRUL WA'IE BIN MOKTI
 594. MUHAMMAD HANIS ARIF BIN HAJI AWANG PADZIL
 595. MUHAMMAD HAZIQ BIN DAUD
 596. MUHAMMAD HAZIQ BIN JUPRI
 597. MUHAMMAD HAZIQ SYAHMI BIN HJ ABD GHANI
 598. MUHAMMAD KHAIRUL AMIN @ AMALYADI BIN ABDULLAH
 599. MUHAMMAD NAZIRUL MUBIN BIN AG. BAHRON
 600. MUHAMMAD ZAINULABIDIN BIN HAJI DOLLAH
 601. SHARIL SAZEMY ANAK SANIE
 602. SITI 'AMMARAH BINTI MAHARI
 603. SITI NUR SYAFIQAH BINTI SABLI
 604. SITI RAHIMAH BINTI ABU BAKAR
 605. SRI NORSHAHERA DEWI BINTI SHAHRUL KHUSHAIRI
 606. WAN MUHAMMAD AKMAL BIN WAN MUNAP
 607. NORAZMI BIN LAISONG
 608. ISQ IN SCAFFOLDER

 609. MOHAMAD KHAIRUL EZAM BIN RAMBLI
 610. MUHAMMAD SAHRUL NAJMI BIN SHAHLAN
 611. RAZAIMAN BIN RAMLI
 612. MUHAMMAD NORAMIRUL SYAZWAN BIN HAJI RAMLI
 613. ABDUL MU'ADZ @ ABDUL MU'ID BIN SAHARI
 614. ABDUL MU'ID BIN HAJI RASHIDI
 615. ABDUL QAYYUM BIN HAJI MD.YUSSOF
 616. ADEROYZEMY ANAK TUGOK
 617. AK MOHD FARID FADILLAH BIN PG AHMAD PEDILAH
 618. AK MUHAMMAD ABDUL QADIR JAILANI @ AK ABDUL HAKIM BIN PG HJ HASHIM
 619. AMIRUL HAFIZ BIN ABDULLAH
 620. AMIRUL HARIS BIN ABDULLAH
 621. AWANG MOHAMMAD AS'AAD ANWAR BIN HAJI AWANG MAHLIDINI
 622. AWANGKU 'ABDUL QAWIY BIN PENGIRAN HAJI MURAH
 623. AWANGKU ABDUL HADI BIN PENGIRAN IBRAHIM
 624. AWANGKU MUHAMMAD SHOBRI BIN PENGIRAN IBRAHIM
 625. DIANEL ANAK DENNIS
 626. ENJJAHPANTRI BIN KOLUT
 627. FAIZ BIN IASA
 628. HAFIZUDDIN BIN JURU LAKI HAJI AWANG MOHSIN
 629. HAZIZAN BIN HAMMEDALI
 630. KEVIN DAWES ANAK DEGAT
 631. MAREZE ANAK MALAYAN
 632. MOHAMAD FAEDZUL FAKHRI BIN SAMAN
 633. MOHAMAD SHAHRUL SHARWANDY BIN GAPOR
 634. MOHAMMAD ABDUL AZHARNUDDIN SHAH BIN ARIFFIN
 635. MOHAMMAD ADIB BIN JUDIN
 636. MOHAMMAD AMIRUL SHAHAIZAT BIN JASNI
 637. MOHAMMAD DZAILANAZLAN BIN HAJI MOHAMMAD DZAINUDDIN
 638. MOHAMMAD KHAIRI NUDDIN BIN SUHAINI
 639. MUHAMMAD ALI WA'IE AFIQ BIN ALIHANAFIAH
 640. MUHAMMAD AZRI BIN HAJI EMRAN
 641. MUHAMMAD SAIFULLAH BIN LIMAN
 642. NUR JAMHARI BIN JOHARI
 643. ABDUL ALIM SYAZANI BIN SULAIMAN
 644. MOHAMAD NORKHAIRUL DZULAZRI BIN AZMAN
 645. MOHAMED ABDUL RAHUMAN BIN ABDUL RASHEED
 646. MOHAMMAD AJRUL RIZQULLAH BIN KHAIR ZAKI
 647. MOHAMMAD AQIL BAZLI BIN AWANG HASSAN
 648. MOHAMMAD FARIS BIN AZMAN
 649. MOHAMMAD FIRDAUS BIN SAMION
 650. MOHAMMAD HAFIZAN BIN ZAINI
 651. MOHAMMAD HAMDANI BIN JOHARI
 652. MOHAMMAD HAZWAN SHAH BIN KASSIM
 653. MOHAMMAD NAZRI BIN MAZID
 654. MOHAMMAD NURHELMI BIN SHAIFUL BAHRIN
 655. MOHAMMAD SAIFUDDIN @ MOHD ALIF IQBAL BIN SUDIRMAN
 656. MOHAMMAD SHAZARAIN BIN MARDANI
 657. MOHAMMAD YUSRA HAKIM BIN HAJI RAMLEE
 658. MUHAMMAD DARUL ALI HAFIZ BIN MUSA
 659. MOHAMAD FIRDAUS BIN ABDULLAH
 660. MOHAMAD HARIZ @ MOHAMAD SYU'AIB BIN HOSAINE
 661. MOHAMMAD AZWANZI BIN IBRAHIM
 662. MOHD SHUKRI BIN AWANG JUBLI @MOHD SHUKRI BIN MAULA PANGIS
 663. MUHAMMAD ABDUL WADUD BIN HAJI SUHAILI
 664. MUHAMMAD ABDUL WAFIY BIN SUZAINI
 665. MUHAMMAD AMIRUL MUKMININ BIN TAMAU IDRIS
 666. MUHAMMAD AR'RAHMAN UBAIDULLAH BIN MOHD.ALI
 667. MUHAMMAD AZIZULHADI BIN YAHYA
 668. MUHAMMAD FARIZ BIN WASINI
 669. MUHAMMAD HASIF BIN HAJI HAMDAN
 670. MUHAMMAD HASSANAL ARIFF BIN MD. YA'AKUB
 671. MUHAMMAD NUR HAMIZAN BIN HAJI NOORAZALENETA
 672. MUHAMMAD NURFAKHRI BIN SHAMSUL
 673. ASNAWI BIN BAIR
 674. MUHAMMAD IDRIS BIN HAJI ISHAK
 675. MUHAMMAD KHAIRUL HAMIZAN BIN SHAHRIN
 676. MUHAMMAD MU’IIZ BIN SAHARI
 677. MUHAMMAD NABIL BIN HAJI MAHDINI
 678. MUHAMMAD NAUFAL NASRULLAH BIN HAJI HAMDI
 679. MUHAMMAD NAZIF BIN RAMALI
 680. MUHAMMAD NURFADINI BIN HALIDIN
 681. MUHAMMAD SAFWAN BIN HAJI OSMAN/ HAJI DAUD
 682. MUHAMMAD SAIFUDDIEN BIN MD.TIAB
 683. MUHAMMAD SHAUQY BIN ROSLAN
 684. RAJUDIN BIN KARIA
 685. WILSON RANGIA ANAK ANDAWIA
 686. YAZRUL AZWIN BIN YUSRIN
 687. ABDUL AFEEQ BIN JOHAN
 688. HAJI MOHAMAD SYARIFUDDIN BIN HAJI BUNTAR
 689. LIEW KIT LOONG
 690. MOHAMMAD HANAFFE BIN MOHAMMAD ISAMUDDIN
 691. MOHAMMAD KHAIRULANUAR BIN JAINUDIN
 692. MOHAMMAD NOOR FIRDA'AUS BIN MAHAL
 693. MOHAMMED ARIF AZEEZIE BIN MOHAMMED SAEFULBAHRY
 694. MUHAMMAD NURISAM BIN LASA
 695. MUHAMMAD SHAH AL-QAYYOUM BIN HAJI OTHMAN
 696. MUHAMMAD SHAHAFIQ BIN SUFREE
 697. ISQ IN WELDER

 698. MOHAMMAD HAZIM SYAHMI BIN SALLEH
 699. MUHAMMAD SAFWAN BIN HAJI MD. SAID
 700. NUR SYASYA SYAZWINA BINTI MUHAMMAD NUR SHAH IQBAL
 701. DAYANGKU SYARI’AH BINTI PENGIRAN DAUDDIN
 702. ABDUL HAMID BIN EMRAN
 703. ABDUL NAIF ABI'SYAFI BIN SALEHUDDIN
 704. ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH
 705. AK MUHAMMAD NUR FAKHRUL ANWAR BIN PG MOHAMMAD HARUN
 706. AWANG MOHAMMAD ESMADANIAL BIN AWANG MAIDI
 707. AWANGKU MOHAMAD KHAIRUL NOR ISWANDI BIN PENGIRAN ISA
 708. AWANGKU MOHAMMAD ABDUL RAHIM BIN PENGIRAN HAJI SALLEH
 709. AWANGKU MOHAMMAD ALI BIN PENGIRAN HAJI BAKAR
 710. AWANGKU MUHAMMAD ARIF BIN PENGIRAN BINTING
 711. DAYANGKU ANA NAZIERA BINTI PENGIRAN APNI
 712. FARIAHAH BINTI MURNI
 713. HUSNUL AFIQ BIN AMIR ANUAR
 714. MASITA BINTI ABIDIN
 715. MOHAMMAD AZIZUL MAL BIN HAJI ROSMAN
 716. MOHAMMAD FAIZRUL ZAIDDIN BIN FAUZI
 717. MOHAMMAD FARIS HAZAZI BIN MOHAMMAD ALI DZULFIKRI
 718. MOHAMMAD SHAHALINI BIN HAJI TARSAT
 719. MUHAMMAD HAZZILLI BIN ZAINI
 720. NORDIANA BINTI MOHAMMAD ALIANAFIAH
 721. NURUL SHAEEDAH AZIEMAH BINTI MOHD. TERANG
 722. SITI NURULHAFIZAH BINTI ABDULLAH @ ALICESTA ABLINE AK ANDREW DINGAI
 723. SUZINURYANI ANAK WILLIAM
 724. AWANGKU MOHAMMAD ADAM BIN PENGIRAN TAIB
 725. FAZIZI HARSHILLA BINTI ZAINI
 726. MOHAMAD SYAMIMI BIN SAMRA
 727. MOHAMAD YAZID MUNAWWAR BIN HAJI MOHAMAD YUSOF
 728. MOHAMMAD HAFIQ'NUDDIN BIN ABDULLAH
 729. MUHAMAD AQIL BIN YAMAN
 730. MUHAMMAD ADLI MIRZA BIN HAJI ABD. GHANI
 731. MUHAMMAD AZIZAN BIN HAJI AHMAD
 732. MUHAMMAD FADLI HAMIDI BIN MAHDZIDI
 733. MUHAMMAD FAKHRULLAH BIN HAJI BUDIMAN
 734. MUHAMMAD FIRDAUS BIN HAJI MORNI
 735. MUHAMMAD HAIRON AIMAN BIN HAMZAH
 736. MUHAMMAD NAJMIN BIN MOHD.JOFREE
 737. MUHAMMAD NAZIRUL BIN ROSLI
 738. MUHAMMAD RADI RUZAINI BIN ABDUL 'ALIM @ ROMATDINO ANAK BANDANG
 739. MUHAMMAD RASYDEE BIN RAMLAN
 740. MUHAMMAD SYAFIQ NAUFAL BIN HAJI SAHRANI
 741. MUHAMMAD SYAZRI BIN ZUFRI
 742. MUHD DHIYAUDDIN BIN SHAHRUM
 743. NORANISAH @ NURALLA BINTI KULA
 744. NUR FAREZAH BINTI YAHYA
 745. NURUL FATIHAH DALILAH BINTI ABDULLAH THONG @THONG MEE MEE
 746. NURUL HAZIRAH BINTI HAJI IBRAHIM
 747. SHEREEN FARINNA BINTI ASLAN
 748. SITI KHAMARIAH BINTI KARIA
 749. SITI NUR DINNA HAMIZAH BINTI YAHMIN SHAH
 750. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN AIRCRAFT SUPPORT ENGINEERING

 751. ABDUL QAWI BIN HAJI KACHI
 752. ABDUL RASYID BIN OMAR
 753. AHMAD ZULHAKIM BIN HAJI ABU BAKAR
 754. AZLANI @ MOHAMMAD ADHA BIN ABDUL RANI
 755. HARIS BIN HAJI AFFINDI
 756. MOHAMMAD AMIR SHAFIZ BIN MOHAMMAD AFFENDI
 757. MOHAMMED QAZZRI FAKHRI BIN HAJI ASLIMON
 758. MUHAMMAD ABDUL QAWI BIN HAJI NORSAID
 759. MUHAMMAD SYAFIQ SAMIR BIN SUHAILON
 760. NORHASNANI NITA BINTI JUNIT
 761. NURHALIMAH BINTI ABD. RAHMAN
 762. SITI NURALIANA SHAKINAH BINTI MATALI
 763. TRISYA FARINA VERONICA BINTI YAPAT
 764. BDTVEC SC3 APPRENTICESHIP IN AUTOMOTIVE TECHNICIAN

 765. AWANGKU ABDUL MATIIN BIN PENGIRAN MOHAMAD
 766. AWANGKU MOHAMAD AZMAN BIN PENGIRAN MOHAMAD
 767. AWANGKU MOHAMMAD ZAKIYYATUDDIN BIN PENGIRAN MOHAMAD HASSAN
 768. FADLI KHAIRULAMININ BIN TALIP
 769. MOHAMAD AMMAR MIRZA BIN RAMINOR
 770. MOHAMAD AZLI BIN ABD AZIH
 771. MOHAMMAD AZIM SHAFIEE BIN JUNAIDI
 772. MOHAMMAD SYAWAL BIN OSMADI
 773. MUHAMAD AZMIN BIN ABDUL WAHAB
 774. MUHAMMAD ANWAR BIN MUHAMMAD EHSAN
 775. MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN MARDALILANI
 776. MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHD.PRADAUS
 777. MUHAMMAD NAZIH BIN BASARI
 778. MUHAMMAD NUR IKHWAN BIN SANALI
 779. MUHAMMAD QUSHAIRI BIN MUHAMMAD HAMDAN
 780. MUHAMMAD RAWIE BIN HAJI LAMAT
 781. NURAFIFAH IZYAN BINTI ABDULLAH
 782. VIVI MASWANI ANAK EJAU
 783. MUHAMMAD ADIB BIN AJMAIN
 784. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 APPRENTICESHIP IN PROFESSIONAL COOKERY AND SERVICES

 785. AMIRUL HAKIM BIN KIMPAT
 786. AWANGKU ABDUL SYAIKH HIDAYATULLAH BIN PENGIRAN SERIPAN
 787. AWANGKU MUHAMMAD MUHSIN BIN PENGIRAN HAJI MASRI
 788. HJH NUR RAUDHAH BINTI HJ MOHD RAMLI
 789. MOHAMMAD IFWAT DINI AL-HAKEEM BIN ABDULLAH
 790. MOHAMMAD KHAIROL HAFIS BIN SUHAIMI
 791. MUHAMMAD KHAIRUL NIZAM BIN JASNI
 792. NORA HAFIZAH BINTI AWANG HAJI MOHAMMAD ALI
 793. NURFA’IZAH FAKHRIAH BINTI HAJI ASLIMON
 794. NURHAFIZAH BINTI ROSLAN
 795. NURUL BARIYAH BINTI HAJI MAJID
 796. NURUL HAYATI BINTI JAMIL
 797. NURUL NAKIAH BINTI ABDULLAH
 798. RASHIDAH BINTI RAMLI
 799. SITI AFIQAH BINTI AWANG ROSLI
 800. NURUL AMALINA BINTI MOHAMMAD YUSOF
 801. DAYANGKU NUR AAINAA AMANINA BINTI PENGIRAN HAJI ARIFFIN
 802. DAYANGKU WAFIAH ILHAMI BINTI PENGIRAN MAHARI
 803. HANIE FATIN EZATTY BINTI SULAIMAN
 804. ISNA PUTRA MD NURSAFWAN IZZUDDIN BIN MD HARIS FADZILAH
 805. MOHAMAD ZAKI BIN HAJI MOHAMAD KAMEL
 806. MOHAMMAD HAJJIZUL AMIRIN BIN HAJI MOHAMAD SHARAZMI
 807. MOHAMMAD SABRI BIN AWANG HAJI TAHIR
 808. MOHAMMAD ZULASNAWI BIN SHARI
 809. MUHAMMAD ALIM @ DIDI BIN HAJI LAKIM
 810. MUHAMMAD ARIQ BIN HAJI RAMLAN
 811. MUHAMMAD WAZIEN BIN BUJANG
 812. NOR LAILA BAZILAH BINTI ABD. WAHAB
 813. NUR FARAHIN FATHIN BINTI MUHAMMAD
 814. NUR NAFISAH BINTI MOHAMMAD RAPI
 815. NURFADZILAH BINTI SUFRI
 816. NURIZZATI ‘ADAWIYAH @ NABILAH BINTI HUSSIN
 817. NURSYAKIRAH BINTI ZULKIFLI
 818. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 APPRENTICESHIP IN REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING

 819. AHMAD NUR AIMAN BIN HAJI MOHAMAD
 820. MOHAMMAD KHAIRUL RIDZUAN BIN MOHAMMAD KADIR JALANI
 821. MOHAMAD NAJEEV BIN SAHARI
 822. MUHAMMAD NURSYAAFI BIN SAFFERI
 823. MUHAMMAD RUWAIDI BIN ROSLI
 824. SHAHIRAH BINTI MUHAMMAD ISMAIL @ CARINA ANAK JIMBUN
 825. SITI HAZIQAH BINTI OSMAN
 826. SRI MURTINI ANAK REMUNANG
 827. AWANGKU SYAHIN BIN PENGIRAN HAMZAZ
 828. MOHAMMAD HAPIDZUDDIN BIN HARUN
 829. MUHAMMAD AZDI IKMAN BIN ABDILLAH
 830. MUHAMMAD HAZIQ SYAHMI BIN HAJI ZALANI
 831. MUHAMMAD RIDHWAN BIN RAMERAN
 832. SAUFI BIN HASAN
 833. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN BASIC AIRCRAFT ENGINEERING

 834. ABDUL AZIM BIN HAJI LUKMAN
 835. ABDUL MU'IZ BIN KARIM
 836. ABDUL QAYYUM BIN ABU TAIB
 837. DAYANGKU KHALISHA BINTI PENGIRAN ABD. RAHMAN
 838. DAYANGKU NUR AZHIIMAHTUL IZZATI BINTI PENGIRAN ELIDIN
 839. HALWA BINTI HAJI AHMAD KIBRI
 840. KHAIRUL AMIRIN BIN AWANG YUSSOF
 841. MUHAMMAD HASHIMUDDIN BIN SAMRA
 842. MUHAMMAD NADZIRUL MUBIN BIN HAJI AWANG MOHIDDIN
 843. MUHAMMAD NUR ALIF IZZUDDIN BIN MOHAMAD AZMI
 844. MUHAMMAD NUR AMEERUDDIN SHAH BIN AWG MOHAMMAD NOORAZMIE
 845. NUR FARAH AIN BINTI MOHAMMAD ABIDIN
 846. NURAFIQAH BINTI MOHAMMAD ZUFRI
 847. OMINURUL AMAL NABILAH BINTI KAMIS
 848. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN BUILDING CRAFT

 849. AMAL NADZIRAH BINTI MOHAMAD KHAIRUDDIN
 850. AWANGKU MOHAMMAD AMIRUDDIN BIN PENGIRAN IBRAHIM
 851. MARDHIAH BINTI ABDUL MATADINATA
 852. MUHAMMAD FUAD BIN MD. AZLAN
 853. MUHAMMAD KHAIRULLAH BIN MOHD. AMIN
 854. MUHAMMAD NUR WAFRI BIN AWANG HAJI SHARI
 855. NA'IIMAH BINTI ROSMAN
 856. NORAZIMAH BINTI YUSOF
 857. NUR FAJRINA BINTI HAMIDON
 858. RAHMATSHAH BIN RADIO
 859. ROMAIRO ANAK ADAK
 860. AWANGKU MOHAMMAD HAZMI BIN PENGIRAN SAIFUZZAMAN
 861. AWANGKU MOHAMMAD ISAMUDDIN BIN PENGIRAN IBRAHIM
 862. DEWI RAIHANA BINTI HASKALANTI
 863. FADHLI BIN HAJI KARIA
 864. MOHAMAD ASYNOL RAFIUDDIN BIN ASMADI
 865. MUHAMMAD SYAFWAN BIN ABDUL WAHID
 866. NASIR BIN HAJI ISMAIL
 867. NUR RAFIDAH BINTI AWANG HAJI DAMIT
 868. NURUL RUSDIAH BINTI HAJI JAPAR SIDEK
 869. SITI AMAL RASHIQAH BINTI JAMULIDIN
 870. SITI NURAZIRAH BINTI HAJI IBRAHIM
 871. AHMAD YAZIID BIN AHMAD ZAKI
 872. AWANGKU MUHAMMAD AMIRRUDDIN BIN PENGIRAN HALIDI
 873. AK MUHAMMAD HASIF @ AK MUHAMMAD HANIF BIN PG HAJI ISMAIL
 874. MOHAMMAD NAZIRUL AZIM BIN MAZLAN
 875. ABDUL AZIM BIN ABDULLAH
 876. MUHAMMAD FAIZ BIN HAJI MD JA’AFAR
 877. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN BUILDING SERVICES ENGINEERING

 878. HAZIQ BIN HAJI MUSTAPA
 879. NUR EMMA SHABRINA @ BIBI ZULHIJJAH BINTI ROSLI
 880. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN COMMUNICATION TECHNOLOGYa

 881. AMPUAN HANA HAZIRAH BINTI AMPUAN HAJI MAHADI
 882. HAMDAN / JUMAT BIN JAIB
 883. MOHAMMAD FAKHRUDDIN BIN MUDIN
 884. MUHAMMAD DANIAL BIN KAMARULL SHAH
 885. MUHAMMAD SAFWAN @ RAHIM BIN WAHAJA
 886. MUHAMMAD WA'IE BIN MASSUANI
 887. NUR ARIFANISA BINTI HAJI ROSLI
 888. NURHAZIMAH BINTI SUFRI
 889. SITI NABILAH BINTI ABU SAMAH
 890. SITI NORHASIDAH BINTI HAMZAINI
 891. ABDUL MUSTAQIIM BIN GHANI
 892. ABDUL RAZIQ SYAHMI BIN HUSSIN
 893. ABDUL SYAAMIL ALEEM BIN AWANG ABDUL JA'AFAR
 894. AHMAD MU'IZZ BIN HAJI MUSLIM
 895. MOHAMAD FAKRI HAFIYUDDIN BIN SARKAWI
 896. MOHAMMAD DZULFAQAR BIN ABDUL WAHAB
 897. MUHAMMAD DANIAL ASMARKANDI @ ADI BIN ROSLI
 898. NUR AZHIMAH BINTI ROSLEN
 899. NUR FATIN FAIZAH BINTI MUHAMMAD ADAM
 900. MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN BIN HAJI HAMINUDDIN
 901. NUR AIMAN AL AIN BINTI NORDEAN
 902. RABIATUL SYAHERAH BINTI JAINOH
 903. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN COSMETOLOGY

 904. AMAL HAZWANI BNTI KALONG
 905. SALEHUDDIN BIN SALLEH
 906. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

 907. AIZUDDIN AKMAL BIN HAJI TARSAT
 908. ANISAH NAJWA BINTI HAJI ABD. LATIF
 909. ERWIN STEFEN BIN ASUT
 910. MATT DAENNIL BIN MATRANTIS
 911. MOHAMMAD KHAIRI ADILAH BIN ZAIDI
 912. MOHAMMAD MUIZ BIN MAZLAN
 913. MOHAMMAD NURJAD BIN ABDUL AZIZ
 914. MOHAMMAD SYAFIE AMIRUL BIN MD SALLEH
 915. MOHAMMAD WALIYADEEN BIN HAJI HASSAN
 916. MUHAMAD HIZAMI BIN HAJI MATAIM
 917. MUHAMMAD HAMIZAN BIN HAJI SUHAILI
 918. NOR HAZIRAH BINTI HAJI LATIF
 919. NURHAFIZAH BINTI MOHAMMAD JERI
 920. NURUL AQILAH SYAKIRAH BINTI YUSOF
 921. SITI MAHIRAH BINTI MOS/MUSTAFA
 922. SITI NORNADHIRAH BINTI HAJI WAHID
 923. ABDUL BADRI IZDIHAR BIN ABD. LAMIT
 924. AMER ABDUL AZEEZ BIN HAJI ALIAS
 925. AMIRUL AKMAL BIN KAMSHOL
 926. ISMA FARISAH BINTI HAJI ISMAIL
 927. MOHAMMAD NAQIUDDIN BIN HAJI JOHARI
 928. MOHAMMAD RIDHWAN ASHRAF BIN HAJI SHARUJI
 929. MOHAMMAD SYAHMI AN-NUR BIN MOHAMMAD NOORSHAH
 930. MUHAMMAD AKMAL BIN ROSLAN
 931. MUHAMMAD AMIRRAHIMI BIN ABD HAMID
 932. MUHAMMAD HAMMAAD BIN HAJI JAMAEH
 933. NURUL AQILLAH BINTI IDRIS
 934. SITI NUR FATIN NAJIBAH BINTI SAHARIN
 935. SITI NURSYAZWANI BINTI SUPIAN
 936. ADIF FUAD BIN ALINOR
 937. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN FOOD AND BEVERAGE PRODUCTION AND SERVICE

 938. DAYANGKU NORUL AMAL ASHIQIN BINTI PENGIRAN HAJI ADANAN
 939. DAYANGKU SITI NAZURAH BINTI PENGIRAN HAJI TENGAH
 940. HUMAIDATUL FIKRIYAH BINTI HAJI KASMIRUL
 941. MUHAMMAD ABDUL HAADI BIN HAJI GAPOR
 942. MUHAMMAD AZ ZAHRAN BIN SANI
 943. MUHAMMAD ZULKIFLI BIN LAMPUH / ABD RAHIM
 944. NOR HAFIZAH BINTI MD YUNUS
 945. NOR SHAHIRA BINTI SAMAN @ NOR SHAHIRA BUANG
 946. NORAMALINA BINTI KAMRAN
 947. NORISMAYANTI BINTI MOHAMMAD SAHAT
 948. NURUL IZZATI HAZIMAH BINTI AWANG YAKUP
 949. OMARALI BIN HAJI MAT YUSOF
 950. SAHRUL BIN RAMLEE
 951. SALMAA SYAAFA'AH BINTI SABLI
 952. SERI ZAINUL @ SERI ZOM MUNIRAH BINTI HAJI TAWHAT
 953. SITI NUR AMALINA BINTI MAZLAN
 954. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN HEAVY CONSTRUCTION MACHINERY MECHANICS

 955. ABDUL HAFIZ BIN JUNADI
 956. ABDUL HAFIZUDDIN BIN ABDULLAH
 957. ABDUL QAWIY BIN SAMRI
 958. AFIF FARIS BIN BUNGSU
 959. AK MUHAMMAD KHAIRUL BIN PG SANI
 960. AMINUR RASYID DOUGHTY
 961. AWANGKU 'ABDUL MALIK BIN PENGIRAN ABD. GHANI
 962. AWANGKU IRWAN BIN PENGIRAN ISMAIL
 963. FARID HARDI BIN ABDULLAH
 964. MOHAMMAD HILMI BIN HAJI AWANG MARAWI
 965. MUHAMAD ZULFAKHRI BIN AWANG ZAINAL
 966. MUHAMMAD ALIF BIN HAJI MAHLI
 967. MUHAMMAD AZWARUZZAHWAN BIN OSMAN
 968. MUHAMMAD KHAIRUN NAZHEM BIN MOHAMAD
 969. MUHAMMAD ZAKWAN NABIL BIN ZULMIEFAIZAL
 970. RASYIDAH BINTI RUSALAN
 971. SYAKIRATUL HIDAYAH BINTI MOHD.HALIM
 972. TEO CHEE SIONG
 973. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN INDUSTRIAL MACHINERY MAINTENANCE

 974. ‘ABDUL MUJIB BIN HAJI DULENI
 975. AK NAIRUL ESWANDY BIN PG HAJI ABDUL KADIR
 976. AWANG MOHAMMAD AZRUL BIN AWANG MOHMAD NOR
 977. AWANGKU AHMAD BIN PENGIRAN HAJI OTHMAN
 978. AWANGKU MOHAMAD IQBAL BIN PENGIRAN AYUB
 979. BARTHOLOMEW BIN KUKING
 980. HAIRUL NIZAM BIN ROSLAN
 981. HAJI MOHAMMAD MAZIDIEE BIN HAJI ABD. GHANI
 982. HENDRICK LIMPING ANAK NYINYET
 983. HJ SAHRIN BIN HJ. TARIP
 984. JAN SEIN YOUNG @ MAGNUS
 985. KAMALLUDDIN BIN BISMI
 986. MOHAMMAD ASFIA BIN MUHAMMAD SOFYIAN
 987. MOHAMMAD SAIFUL RIZAL BIN RAMELEE
 988. MUHAMAD NUR SYAWAL AMINUDDIN BIN MAHARI
 989. MUHAMMAD HIDAYATULLAH BIN ABDUL RANI
 990. MUHAMMAD HISYAM BIN ZAILANI
 991. MUHAMMAD NASRULLAH WAFRI @ JUSIP BIN HAJI ABDUL KADIR
 992. MU'IZZUDDIN BIN JAWDI
 993. NUR AIMI SYAHIRAH BINTI JOHNDRI
 994. NURHAMIZZAH BINTI SABRY
 995. SLYVISTER BIN YUSOF
 996. SYAFIQ IRFAN BIN SUFFRI
 997. ZULQARNAIN BIN JEFFRI
 998. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN INFORMATION TECHNOLOGY

 999. ABDUL WAALII BIN MOHD FAIZAL
 1000. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN PRECISION MACHINING

 1001. AWANGKU MUHAMMAD AZIM BIN PENGIRAN MOHAMMAD AZMAN
 1002. AMAL NADIRA AMIRA BINTI ABDUL RANI
 1003. ANAS FAWWAZ BIN AFENDI AJUAR
 1004. HAJI MOHAMMAD SAIFUL HAZIQ WA'IE BIN HAJI SULAIMAN
 1005. MOHAMMAD AZIB IZZAN BIN MOHAMMAD ZUHKRY
 1006. MUHAMMAD ADLI HISYAM BIN ABDILLAH
 1007. MUHAMMAD MUHAIMIN BIN ABDULLAH
 1008. MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN KASSIM
 1009. MUHAMMAD ZULKHAIRUDDIN @ ABDUL HALIM BIN ZULKIFLI
 1010. NASRUDDIN BIN ALI HASSAN
 1011. NORUMAINI BINTI JULAIHI
 1012. NORUMAIRA BINTI JULAIHI
 1013. NUR HAZWANI BINTI JAMHARI
 1014. NURUL HAYYADATUL AMIRAH BINTI ABU BAKAR
 1015. MOHAMMAD FAZREEN YURAQEEM BIN YUNUS
 1016. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN VEHICLE BODY REPAIR

 1017. ABDUL MU'IZZ BIN HAJI MUSTAPA / HAJI NORDIN
 1018. ABDUL WAFI @ ABDUL KARIM BIN SAMBLEE
 1019. MARK IVAN BIN IMERAN
 1020. MOHAMAD MAFAZIHILMI BIN MOHAMAD
 1021. MOHAMMAD ABDILLAH BIN HASHIM
 1022. MOHAMMAD DAILAMI BIN HAJI DAUD
 1023. MOHAMMAD RAFIUDDIN BIN ROSLAN
 1024. MUHAMMAD AL-UMMI AL-HAKIM @ ABDUL HAKIM BIN ISA
 1025. MUHAMMAD HAZWAN BIN HAJI MUSTAPA
 1026. RADHIA'ATUL WAFIQAH BINTI ABDUL RAZAK
 1027. SITI NOOR MUFARA AIDAH @ SITI AIDAH BINTI HJ MOHD KASEH
 1028. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN BUILDING CRAFT

 1029. ABDUL HAFIIZ BIN HAJI ALI
 1030. ABDUL MATIN BIN OMAR DANNY
 1031. AHMAD NUR 'AFINI BIN RANEE
 1032. AK ABDUL MATIN FIRDAUS BIN PG ASRULMUHIDDI
 1033. AMAL NABILAH BINTI SALEHUDIN
 1034. AMIRUL IKHWAN BIN BAKRI / HARIS
 1035. AMPUAN NURUL RASHIDAH BINTI AMPUAN KAMARULZAMAN
 1036. AS'SYURAH LELA MAIZURA BINTI MATASAN
 1037. AWANGKU MOHAMMAD ADI NUR AKMAL BIN PENGIRAN HAJI BADIOZAMAN
 1038. AWANGKU MUHAMMAD FARHAN AZLY BIN PENGIRAN SAIFUL RIJAL
 1039. MARILYN AFERRA ANAK SILIMAN
 1040. MOHAMMAD KHAIRUL AZMAN BIN HAJI AWANG ANI
 1041. MOHAMMAD RACHMAT BIN SAFAR
 1042. MUHAMMAD DARWIIS WAFIUDDIN BIN HAJI JAMUDIN
 1043. MUHAMMAD KHAIRI MUHTADEE BIN JUSMEY
 1044. NUR AMAL UMI KALTHUM AL-ISLAM BINTI BAHRIN
 1045. NURFATIN AMALINA BINTI SUPRI
 1046. SITI SAFUHAH BINTI HASSAN
 1047. AMAL NUR 'AZZIRAH BINTI MUHAMMAD FA'IZ
 1048. AWANGKU HAFFIZUL BIN PENGIRAN HAJI SAHDAN
 1049. AZIRA SYADATULAINI BINTI MOHAM'MAD RAFI
 1050. AZRIEL MANASYE BIN SOLAIMAN
 1051. DARIN ILIYA MUSFIRAH @NATASYA BINTI AWANG HASHIM
 1052. HAZIRAH DIYANA BINTI NARUDIN
 1053. JASMINE ANNEDA BINTI JOHN
 1054. KHAIROL EDZWAN BIN ISNIN
 1055. MOHAMAD AZWAN BIN AWANG JAFRI
 1056. MUHAMMAD ABDUL WAFIY BIN MOHAMMAD ALI YASSIN
 1057. MUHAMMAD AKMAL RAFIUDDIN BIN ABDUL RAHMAN
 1058. NAWAL SYAHIRAH BINTI HAJI ABD RAHIM
 1059. NOFAN ADITYA PUTRA BIN HAJI ABD, KHANI
 1060. NURUL AMIRAH BINTI HAMIT
 1061. SITI NORMIRA EZURA BINTI EMRAN
 1062. DAYANGKU AZYAN NADZEERAH BINTI PENGIRAN SAMSU
 1063. IZMA FATIN JAZILAH BINTI SARIBINI
 1064. MASZAHAYU NURAMALIANA BINTI MOHD YUSOF
 1065. MUHAMMAD DZULHILMI BIN HAJI ISKANDAR SHAH
 1066. MOHAMAD HAZIQ HAKIM BIN HAJI MOHD SALEHIN
 1067. MOHAMMAD FADHLI WAFI BIN TAHIR
 1068. MOHAMMAD NASRI BIN SAINI
 1069. MOHAMMAD SYAFIQ BIN SUEIF
 1070. MUNIRAH FASIHAH BINTI AWANG MOHAMMAD
 1071. NADIA BINTI HAMIDI
 1072. NORSHALINI BINTI ENGKARIN
 1073. NURUL A'IN AMALINA @ NURUL AMALIA BINTI JASNI
 1074. NURZAHIRAH BINTI HAJI MD. JANI
 1075. SITI NUR HAZIRAH BINTI HAJI MARALI
 1076. ABDUL KHALIQ BIN HAJI ALI HAMZAH
 1077. ALTON LEE ANAK JANLITA
 1078. AWANGKU MUHAMMAD MURTADHA BIN PENGIRAN ISMAIL
 1079. FAIRUZ ADIBAH BINTI HAJI YUSSOF
 1080. HAJAH DHANIATUL HAMIZAH BINTI HAJI MUSA
 1081. MAIZURA BINTI JAAFAR
 1082. MOHAMMAD MUQRI BIN AWANG BIDIN
 1083. MUHAMMAD NAZIRUL HAMZI BIN MAZLAN
 1084. MUHAMMAD SHAHIBOL FARIS BIN SAMSHOL
 1085. NURHAZIQAH 'ASYIQIN BINTI ABDUL RAHIMAN
 1086. NURUL AMAL ADZIRA @ EDAH BINTI ARIFFIN
 1087. NURZILAWANI BINTI ROSLAN@ZILA
 1088. YEHEZKIEL BIN TADAM
 1089. NAJIB BIN MOHAMAD
 1090. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN BUILDING SERVICES ENGINEERING

 1091. ANNEY SURIYANA BINTI JAMIL
 1092. AZARI BIN SABALI
 1093. MASURIANA BIN HAJI TAMIT
 1094. MUHAMMAD AMIRUL ADLI BIN AWANG NAJMAN
 1095. MUHAMMAD HAKIM BIN ABDULLAH
 1096. MUHAMMAD KHAIRUL FA'IZ BIN HAJI HASSANAL
 1097. MUHAMMAD ZULHILMI SYAFIQ BIN HAJI HASSANAL
 1098. NORHIDAYAH @ NUR'ASYRINA BINTI NAWI
 1099. NUR AQILLAH DIYANA BINTI MUHAMMAD SYALIM
 1100. NUR LEESHA FONG BINTI WASLI
 1101. NUR SAJIDAH BINTI SALLEH
 1102. RABIATUTADAWIYAH BINTI KAMALUDDIN
 1103. SITI NURSANA’ NABILAH BINTI MOHD JIN
 1104. SURIANI BINTI SUHAILI
 1105. WAFAA NAQIBAH BINTI MUSA
 1106. YEO POW LIANG
 1107. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN COMMUNICATION TECHNOLOGY

 1108. ABDUL HADI BIN DAUD
 1109. AWANGKU LUQMAN ABDUL ‘AZIM BIN PENGIRAN HAJI SAMSUL-BAHARI
 1110. DAYANG SYAHIRAH BINTI AWANG HAJI MARAWI
 1111. DAYANGKU SITI KHAIRUN NISA BINTI PENGIRAN HALIDDI
 1112. MOHAMED RAFIUDDIN BIN JINDIN
 1113. MUHAMMAD AMIRUL NAZRI BIN ZAINI
 1114. MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN HAJI HANAFIAH
 1115. MUHAMMAD 'IZZAT FARHAN BIN ASY'ARI
 1116. MUHAMMAD NIZAMUDDIN BIN HAJI MUMIN
 1117. NAZREENA BINTI KUNCHIL
 1118. NORAZIDAH BINTI ABD AZIH
 1119. HAZIMAH BINTI HAJI MAHWAN
 1120. MOHAMAD AMIRUL WAFI BIN KAMSUL
 1121. MOHAMAD ZULHUSNI BIN HANAPI
 1122. MOHAMMAD HAAFIZH SAFWAN BIN HAJI AWANG MOHAMMAD SURIADI AZLAN
 1123. MOHAMMAD NURAMIRUL BIN MOHD ABDULLAH
 1124. MOHAMMED AFIQ SYAUQI BIN HAJI NORDIN
 1125. NOR HAFIFA @ FIFI BINTI HJ AWANG
 1126. NUR AZRA AMANINA BINTI MUHAMMAD SYALIM
 1127. SALAWATI BINTI SABLI
 1128. DAYANG SITI NOR FATIHAH BINTI AWANG SALLEHWANA RAMADZAN
 1129. RONALD BIN SADAT
 1130. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN COSMETOLOGY

 1131. AMAL NASUHA BINTI ROSLAND
 1132. FARAH HAZWANI BINTI HAJI SUHAILI
 1133. NOORAZIRAH BINTI RATLI
 1134. NUR AFIFAH AQILAH BINTI ABD RAHIM
 1135. SITI NAZIFA AFIQAH BINTI AMINUDDIN
 1136. SITI NURUL HASINAH BINTI ALI HASSAN
 1137. SITI ROSIDAH BINTI MOHAMMAD WAKI @ TSEN SIAO PING
 1138. SYAFIQAH BINTI AWANG MOHAMAD
 1139. NURRAJIHAH BINTI BAHARIN
 1140. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

 1141. SITI NURHAZIMAH BINTI ADNAN
 1142. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN FABRICATION AND WELDING ENGINEERING

 1143. ADAM ANAK STONY
 1144. AINOOR AZEREA BINTI HAMDILLAH
 1145. AWANGKU MOHAMAD SYAZWAN BIN PENGIRAN MOHAMAD NAFIAH
 1146. DAYANGKU FATIN NUR BASYIRAH BINTI PENGIRAN ZALI
 1147. MOHAMAD HABSLIZAQAWI BIN SUHAILI
 1148. MOHAMMAD AZIZI MAL BIN HAJI ROSMAN
 1149. MOHAMMAD ERWANDI BIN MOHAMMAD DUNI
 1150. MOHAMMAD FAIZUL BIN MOHAMMAD FIRDAUS
 1151. MOHAMMAD ZAINUL ARIFFIN BIN MOHD SOFRI
 1152. MUHAMAD ALIF BIN KAMSUL
 1153. MUHAMMAD AMIRUL AZZIM BIN AWANG NAJMAN
 1154. MUHAMMAD NADZUAN BIN ABDUL SAMAD
 1155. NOORSAIFIANA BINTI HAJI SAID
 1156. NUR QURAISHA BINTI SALIM / ABDUL HALIM
 1157. SHEIKH AHMAD WA'IE BIN HAJI SHEIKH AUBID
 1158. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN FISH HUSBANDRY

 1159. NUR ERNIA ‘SYARAIN BINTI MOHAMED
 1160. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN HEAVY CONSTRUCTION MACHINERY MECHANICS

 1161. FARID HARDI BIN ABDULLAH
 1162. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN INDUSTRIAL MACHINERY MAINTENANCE

 1163. ABDUL ALIM BIN HASSAN
 1164. BAHARUDDIN BIN BISMI
 1165. CASSANDRA CHANG LI HUI
 1166. CHANG ZEE YIE
 1167. CHIANG KUI VUN
 1168. DAYANGKU NUR IZZATI FAIZAH BINTI PENGIRAN YUSOFF
 1169. MOHAMMAD DHIYA'UDDIN BIN KAMIS
 1170. MUHAMMAD FA'AIZZUDDIN BIN AHAD
 1171. MUHAMMAD FIRDAUS BIN MAJNE
 1172. MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN SALIM
 1173. MUHAMMAD HAZWAN BIN HAMDAN
 1174. MUHAMMAD NORSAHIDI BIN SHAMSUL
 1175. MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD. SHAHROL
 1176. NAZRUL BIN NEGIRO
 1177. NORMAN ZACHARIAH BIN NODIE
 1178. NUR SYIFA AMERAH BINTI MOHAMMAD NORALIMIN
 1179. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN PRECISION MACHINING

 1180. AIROL EZWAN BIN ASMALEE
 1181. AWANG MUHAMAD KOIRUL MARUF BIN AWANG KIFLI
 1182. AWANGKU MOHAMMAD SHAMHAIREE BIN PENGIRAN SUHADI
 1183. HAJAH SITI NUR HAJIZAH BINIT HAJI ABU SAMAH
 1184. HUSNA NADHIRAH BINTI HJ MOHAMMAD JOHAR
 1185. IZZAT AL-RASHID BIN BAHAROM
 1186. MOHAMMAD NAZIRUL SYAZANI BIN YUSMAN
 1187. MUHAMMAD AKMAL MUQADDIM BIN BAKERI/RAMLEE
 1188. MUHAMMAD HAZIQ BIN HAMDAN
 1189. MUHAMMAD IZZAT KHAN BIN JEFFERY
 1190. MUHAMMAD MUSTAQIM BIN ABDUL RAHMAN
 1191. NADIRAH BINTI AWANG MOHD. YASSIN
 1192. NURHAFIZAH HIJRIAH BINTI ZAINAL ABIDIN
 1193. NURSYAHIRAH KHAIRUNNISA BINTI SAIFUL RIZAL
 1194. SHAWN LANGSIGAT ENAU
 1195. SITI NURIZZATI NABILAH BINTI HAJI AZAHAR
 1196. MOHAMED SYAZANI BIN MOHAMED HOUDDHINI

  Graduan Sesi Petang :

  BDTVEC NATIONAL DIPLOMA IN CONSTRUCTION

 1. NAZRI BIN HAJI MD. JAIDIN
 2. RESIMAH BINTI HAJI SILIM
 3. ZUHAIRAH HAYATI BINTI HJ ABD HADI
 4. BDTVEC DIPLOMA IN AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING (AIRFRAME/ENGINE)

 5. AHMAD NASIRUDDIN ZAKI BIN NAPSAH
 6. DAYANGKU NURUL HAJIDAH NADIRAH BINTI PENGIRAN ABDUL GHANI
 7. KAMERULDEEN BIN OTHMAN @ OSMAN
 8. MOHAMAD AMIRUL BIN MUDIN
 9. MOHAMMAD HAFIZUDDIN BIN SOFRIN
 10. MOHD. MOKTHAR BIN MORSIDI
 11. MUHAMMAD IZWAN ZUKRI BIN MATHASSAN
 12. MUHAMMAD ZAHIRUDDIN BIN ABIDIN
 13. MUHAMMAD ZULAIMAN BIN HAJI AWANG
 14. NUR QASRINA BINTI JUFRI
 15. NURUL AMALINA BINTI AWANG LATIF / AWANG LATIP
 16. SITI MARHAYATI BINTI AHMAD
 17. BDTVEC DIPLOMA IN AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING (AVIONICS)

 18. AWANG MUHAMAD YUSOP BIN AWANG HAJI BAKAR
 19. BARRY LEE TSEEN HOI
 20. DAYANGKU SITI AMALINA BINTI PENGIRAN OTHMAN
 21. MAS HAIFFAH BINTI MOHAMMAD ISAMUDDIN
 22. MOHAMMAD SYAFIQ ZULHILMI BIN HAJI SUHAIMI
 23. MUHAMMAD AKMAL WA'IE BIN HAJI ABD GHANI
 24. MUHAMMAD AMIRUL HUSNA BIN JAMBUL/JAMBOL
 25. MUHAMMAD FARIS AMINUR RASHID BIN MUHAMMAD HARRITH RASHIDI
 26. MUHAMMAD JAFNI BIN JUNAIDI
 27. MUHAMMAD MARDINI BIN DURAHMAN
 28. MUHAMMAD NAZIRUL HANIF BIN HAJI MAT YAMIN
 29. NORHAMIZAH BINTI ABU BAKAR
 30. BDTVEC DIPLOMA IN AGRICULTURE SCIENCE

 31. ABDUL HAMID BIN MIJAN
 32. ABDUL HAZIM BIN HAJI ZAINI
 33. ABDUL RAHIM BIN ABDUL MANAN
 34. FARHANA @ SONIA BINTI ISMAIL
 35. JOE ELFFIRA ANAK ALONG
 36. MARDHIYAH NUR AQILAH BINTI HAJI ABU
 37. MOHAMMAD RIDHWAN MU'IZZUDDIN BIN IRWAN
 38. MOHAMMAD SYAZWAN BIN JOHARI
 39. NOR AMIR RAIS AZIM BIN TIMBANG
 40. NURUL ASYIQINIZZATI BINTI AKBAR
 41. NURUL HAMIZAH RAIHAN BINTI RAMLAN
 42. RUZIE MARANATHA BINTI TONGSING
 43. SABRIHAZMIE BIN JAMIL
 44. SAHRUL MIZAN BIN MAIDEH
 45. SITI NURHAZIYAH BINTI YAHYA
 46. YEREMIA JERRY BIN JOB
 47. ADIB BIN MUHAMMAD ADAM
 48. FARZANA AMANINA BINTI MUHAMMAD SALLEH
 49. HAFIZUL AZRI BIN MATNOR
 50. HAMDANI BIN YUDIN
 51. IZNY BINTI TUAH
 52. KHAIRUL ANAM BIN HAJI MASLI
 53. MOHAMMAD AZIZUL AZFAR BIN MOHD. AZMAN
 54. MOHAMMAD HAMIZAN NIZAM BIN RAMLAN
 55. MURFIQAH BINTI MADELI
 56. NORANNIE BINTI JOFRAY
 57. NORNAQIAH BINTI ZAINAL HELEN
 58. NUR NAZAHATUL RAIHANA BINTI SAIFUL ALWI
 59. NUR RAHMAT BIN RINGAN
 60. NURUL HAKIMAH BINTI HARUN
 61. BDTVEC DIPLOMA IN AQUACULTURE AND FISHERIES

 62. ABDUL HAFIZ BIN HAJI ZULKIPLI
 63. AHMAD FIRDAUS BIN YUSUP
 64. AHMAD ITMI'NAN BIN HAJI AMRON
 65. AWANGKU MOHAMMAD ABDUL WAFI BIN PENGIRAN ABD.RAHMAN
 66. HAJI ABDUL RAFI BIN ROSLI
 67. HASNITA BINTI TAMIN
 68. MOHAMMAD SATRIA BIN MOHAMMAD ADNANI @ MOHAMMAD ADI PUTERA
 69. MOHAMMAD SYAHMI BIN SABLI
 70. MUHAMMAD AZIZAN BIN HAJI AWANG
 71. MUHAMMAD HANIS BIN HAJI AHAD
 72. MUHAMMAD NAIZUL HANAFI BIN HAJI ISMAIL
 73. MUHAMMAD SYAZWI BIN MOHD. BAHRIN
 74. MUHAMMAD ZULFADHLI BIN MATAHIR
 75. NIRRWANNA DEWI BINTI WASMAN
 76. NOR NIZAMUDDIN BIN ARIFFIN @ NORIDZAM IDHAM BIN RIPEN
 77. NORHASHIMAH BINTI BUJANG/MASLAN
 78. NURELIDALILA BINTI CHANA
 79. NURUL FAIRULIZZAH BINTI MOHAMAD DIE
 80. NURUL IZZAH BINTI AWANG HAJI MUHIN
 81. NURUL ZAFERAH BINTI ARIPIN
 82. NURUL ZAIREEN BINTI MOHAMMAD AZLANI
 83. SITI AZIEMAH BINTI HAJI AHMAD
 84. BDTVEC DIPLOMA IN AUDIO AND VIDEO SYSTEMS

 85. ABDUL HAFIZ @ NAZIRUL MUBIN BIN SAHAT
 86. AWANGKU MOHAMAD AFIQ BIN PENGIRAN HJ BAKAR
 87. CAROLINE MELANIE WONG PEI YING
 88. HAJI MOHAMAD NAZIRUL NAJWAN BIN HAJI MOHAMAD JAPAR
 89. MD SAFFRI KAMARUL ZAMAN BIN JAYA
 90. MOHAMMAD BIN SABLI
 91. MUHAMMAD AL-AMIIN BIN DOLLAH
 92. MUHAMMAD HASIF BIN ASLI
 93. MUHAMMAD HASIF BIN JAMALUDDIN
 94. MUHAMMAD ISKANDAR ZULFADHLI BIN RAFEA
 95. MUHAMMAD MUNAWWAR BIN MURASEDI
 96. MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN HAJI ABDUL RAZAK
 97. MUHAMMAD YAZIN @ MUHAMMAD WAFIY BIN HAJI MD. YAKUB
 98. MUHAMMAD ZULFADHLI BIN HAJI KASSIM
 99. MUHAMMAD ZULFAKHRI BIN MERALI
 100. NUR AFIQAH NAQIBAH BINTI SAPAWI
 101. NURHAZIRAH BINTI YUNOS
 102. NURUL MUTTAQIIN BIN HAJI AWANG MOHAMAD KASSIM
 103. PG SALMANISHAH @ PG DAIANA BINTI PG HJ ABDUL RAHMAN
 104. ABDUL MUYAID @ ABDUL MU'ID BIN AWANG BADARUDIN
 105. AHMAD HAKIM BIN HAJI LAMIT
 106. AHMAD HALIMSHAH BIN HAJI ABDUL RAHIM
 107. AMIRUL AFANDI BIN HAJI A. ABAS / HAJI AMIR ABAS
 108. AWANGKU MOHAMMAD ABDUL KHAFIDZ BIN PENGIRAN SULAIMAN
 109. AWANGKU MUHAMMAD HAPIDZ BIN PENGIRAN MATALIE
 110. AWANGKU MUHAMMAD RAFI'UDDIN BIN PENGIRAN HAJI DARUN
 111. DAYANGKU NORAZIEMAH BINTI PENGIRAN RAKAWI
 112. FATIMAH BINTI MOHAMAD KAMBRAN SHAH
 113. HAMIZATUL GHANIAH BT HJ ABDUL GHANI
 114. KHAIRUL ABIDIN BIN HAJI AWANG HUSSIN
 115. MOHAMMAD AZELANI BIN MD. SANI
 116. MOHAMMAD NAZIRUL YADIY @ ABD MUHAIMIN BIN HAJI ABDUL LATIF
 117. MUHAMMAD HAFIZ WA'IE BIN SUFRI
 118. NURALIF AL-MU'IZ BIN NURHISYAM AL-MU'IZ
 119. BDTVEC DIPLOMA IN AUTOMOTIVE ENGINEERING

 120. ABDUL ALIM BIN HAJI MOHD SAFRI
 121. AWANG MUHAMMAD ABDUL QAYYUM BIN HAJI AWANG ALWI
 122. AWG MUHAMMAD ABDUL QAHHAR BIN HAJI AWG ALWI
 123. DANISH HISAMUDDIN BIN KAHARUDDIN
 124. DAYANGKU ABDATUL MUZILLAH BINTI PENGIRAN JARUS KAMALARIFFIN
 125. DAYANGKU MARYATUL ASHIEQAH BINTI PENGIRAN HAJI YAKOP
 126. DOENNES ANAK MAJA
 127. KAHAR MUDZAKAR @ AG MOHD QAMARUL RIDWAN BIN AWANG HJ MOHD JOHARI
 128. MOHAMMAD NORHAFIZUL AZMI BIN MOHD.MADON
 129. MOHAMAD RUSYDI BIN ABDUL RAHMAN
 130. MOHAMMAD ASYRAF HANAFI @ MOHAMMAD KHAIRI BIN HAJI RAZALI
 131. MOHAMMAD HADILLAH BIN MD. YASIN
 132. MOHAMMAD SYAFIQ BIN HAJI MOHD. NORZAIRI
 133. MOHAMMAD ZULKIFLI BIN MOHAMMAD DAUD
 134. MUHAMAD ZAIDUL KHAIR BIN HAJI IDRIS
 135. MUHAMMAD AIMI ZULFITRI BIN HAJI IBNOWALID
 136. MUHAMMAD AZIZI BIN HAJI HUSSIN
 137. MUHAMMAD ISRAQ SALAHUD'DIN BIN ABDUL LATIF
 138. MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHAMAD SAIFUL
 139. NOOR MUHAMMAD DARUSSALAM BIN AWANG IBRAHIM
 140. SUZAIMI BIN HAJI RAHMAN
 141. SYAMIL NAZMI BIN SALIM
 142. ABDUL FA'IZ BIN JAPARUDDIN
 143. 'AFIF NA'IMULLAH BIN ABD.RAHIM
 144. AHMAD ABDUL HAKIEM BIN HAJI KULA / HAJI MOHAMMAD NOOR
 145. ANDRIAN O'NEOL BIN KUCHING @ ANDIRAN
 146. ANIRNOL RAYMOND BIN LIMING
 147. AWANGKU KAMARUL ARAFFIN BIN PENGIRAN HAJI AHMAD
 148. AWANGKU MUHAMMAD AFIF WAQIUDDIN BIN PENGIRAN SALLEHUDDIN
 149. AWANGKU SHAHRUL BIN PENGIRAN MUHAMAD KASIM
 150. HAJI MOHAMMAD SALLEHUDDIN BIN HAJI SULAIMAN
 151. KHAIRULANWAR BIN NORANI
 152. LIM CHEE THIEN
 153. MOHAMMAD ARIF BIN HAJI LAMAT
 154. MOHAMMAD AZWAN BIN YUSOP
 155. MOHAMMAD AZZIZI BIN MOHAMAD AYUB
 156. MOHAMMAD FIZREN BIN AHMAD
 157. MOHAMMAD SAHLAN BIN JULAI
 158. MOHAMMAD SYAWAL BIN MATNOR
 159. MUHAMAD NAZMI BIN YUSUP
 160. MUHAMMAD FAQRULLAH @ MUHD. PUTERA EHSAN BIN MOHD. KISSEN
 161. MUHAMMAD HAZIM BIN AWANG SAPAR
 162. MUHAMMAD NIZAMUDDIN BIN BAKERI
 163. MUHAMMAD YUSRY BIN HAJI YUSOF
 164. MUHAMMAD ZUL'ADLY BIN HAJI ABU BAKAR
 165. NADIRAH CHIN
 166. NURAZRUL BIN MOHAMMAD SUHUD
 167. VEVIEN CHAN
 168. ABDUL MALEK FARD BIN HAJI KAMALLUDDIN
 169. ABDUL MUIZ BIN AWANG TUJOH
 170. AMIR BIN HAJI ARSAT
 171. AMRY ANAK NISAU
 172. AZWAN BIN MASKAM
 173. HAJI MOHAMMAD ALI KHAIRUL FAIZ BIN HAJI MATNOOR
 174. HARIS FADZILLAH BIN BAKRI
 175. MOHAMAD 'IZZAT BIN HAJI MOHD. ROSLAN
 176. MOHAMMAD AJRUL BIN HAJI MOHAMMAD AZALANI AIZAM
 177. MOHAMMAD ARIFUL ADIB BIN ABD.RAHMAN
 178. MUHAMMAD AZWAN BIN HAJI MOHD RADUAN
 179. MUHAMMAD SYAHIRAN BIN SAMRA /JISSAM
 180. MUHAMMAD WAFRI BIN MOHD JAFFRI
 181. MUHAMMAD WA'IZ BIN HAJI MOHD.ROSLAN
 182. NUR ALIMAN BIN SUNGOH
 183. QAMARUL AZRIN BIN ZANIDI
 184. BDTVEC DIPLOMA IN BUILDING SERVICES ENGINEERING

 185. ABDUL HADI FATHURRAHMAN BIN ABDUL RAHMAN
 186. ABDUL WAFIY BIN MESIR
 187. ANISA ANAK SAMAUN
 188. AWANGKU MUHAMAD NAJIB AIZUDDIN BIN PENGIRAN SHA'ARI
 189. CHIN POU HUA
 190. HAMDILLAH BIN SUFRI
 191. HAJAH MARLIANA HIDAYATI AQILAH BINTI ABDULLAH
 192. MOHAMAD FAIZZATUR HAZIM BIN HAJI MOHAMAD YAMIN
 193. MUHAMMAD AMIRUL 'ADLI BIN MUHAMMAD ALI FIRDAUS
 194. MUHAMMAD 'AMMAR SYAFIQ BIN MOHAMMED SUFRI
 195. MUHAMMAD HAKIM BIN MORNI
 196. MUHAMMAD NUR SYAZANI BIN MD. SU'UD
 197. NORAMAL YUSDIANA BINTI MOHAMAD ALIUSIN
 198. NUR ADIBAH BINTI HAJI MOHAMED SAHALI
 199. NUR NABILAH BINTI SULAIMAN
 200. NURNADIRAH BINTI MAINOL
 201. NURUL ARIIZAH BINTI RAHAMI
 202. NURUL AYUNI BINTI HAJI TAJODIAN
 203. NURUL MAWARDAH BINTI ABDUL RAHMAN
 204. NURUL NASIRAH BINTI ABDUL HASSAN
 205. SITI KHATIJAH BINTI AWANG ABDUL RAHIM
 206. STANLEY ANAK DUAH
 207. SYAZWAN HAZAZI BIN JAINUL
 208. ABDUL MU'AZ BIN HAJI SABLI
 209. AHSHA FASHSHALNA BINTI HAMDANI
 210. ALWYN LIGONG ANAK YUSOF
 211. AMAL NUR IZZATI BINTI ZAHRINI
 212. AZWAN BIN MUHAMAD
 213. DAYANGKU NUR AFIQAH BINTI PENGIRAN ABIDIN
 214. JUSTIN KONG
 215. MUHAMAD AMIR AMJAD BIN AMBA
 216. MUHAMAD NUR AZIM BIN HAJI ROSLI
 217. MUHAMMAD NAJEEB SALLEHIN BIN SOFRI
 218. MUHAMMAD WAFRIE BIN MASARI
 219. MUHAMMAD ZULFADLI BIN JEFRI
 220. NOR AJEERA BINTI ROSLI
 221. NUR FARAHANA BINTI ABDUL NASSIR
 222. NURKAMALIAH BINTI HAJI KAMIS
 223. NURLAHIZAH AZIZAH BINTI MOHAMMAD SUZAINI
 224. NURNADIAH BINTI MAINOL
 225. NURUL NABILAH RABIYATUL ADAWIYAH BINTI MURNI
 226. NURULFARAH 'ATIKAH BINTI MUHAMMAD ADAM
 227. SIMON ANAK SIGAT
 228. SITI NUR ROSYIIDAH BINTI AWANG ISMAIL
 229. SYAHROL BAZZUIE BIN HAJI YANI
 230. TEN WAN YUAN
 231. YONG CHIN FEN
 232. BDTVEC DIPLOMA IN BUSINESS (ACCOUNTANCY)

 233. AFINA MUNIRAH BINTI RAZALI
 234. AIMANINA MUNAWWARAH BINTI RAZALI
 235. ALFIZAH ANAK LINGGIR
 236. EMILY TAN YI LING
 237. FATIN NABILAH @ ZAINAB BINTI ROSLAN
 238. HAZIMAH BINTI ABD. GHANI
 239. INDRAWISMA BIN ETUALA
 240. JOEL GAING
 241. KHAIRI DHIYAUDDIN BIN MOHAIMIN
 242. LIEW SEE HUI
 243. MOHAMMAD SUHAIRI BIN SUARDAY
 244. NUR RAMZIYAH BINTI RAMLI
 245. NURHANANI HAZIQAH BINTI HAJI AZIS/ HAJI ABDUL AZIZ
 246. NURUL NADZIRAH BINTI HAJI BOLHAN
 247. RANEE SYARINA BINTI ZULKIFLEE
 248. SITI NURUL SYAFIQAH BINTI ABDUL RAHIM
 249. MUHAMMAD NURAZMIE BIN TIMBUL @ TARZI NURAZMIE BIN TIMBUL
 250. ADLIN RASIDAH BINTI HAJI MOHD. ABIHU RAIRAH
 251. AMERAH ZAQIRAH BINTI FAISAL
 252. AMMAR ADLI @ ADIB BIN SEPAWI
 253. ASHIDAH BINTI HAJI HUSSIN
 254. FLORRENCE SEA WERN LYN
 255. LEE KAE LON
 256. MUHAMMAD FAUZI BIN HAMDANI
 257. MUHAMMAD NAZRAN BIN AWANG
 258. MUHAMMAD RUSYDI BIN DULLAH
 259. NUR HAZIQAH HAZIRAH BINTI SUHAIMI
 260. NUR MUHAMMAD AZIZILULLAH BIN HAJI NARUDDIN
 261. NURHARNIZA BINTI HASSAN
 262. NURKHAIRAH BINTI HAJI ABD.JALIL
 263. SABIQ MUSTAQIM BIN NORDIN
 264. SEE TOO HOOI CHI @ VANESSA SEE TOO
 265. BDTVEC DIPLOMA IN BUSINESS (ENTREPRENEURSHIP)

 266. AHMAD HAMIZAN BIN HAJI HALIDI
 267. AHMAD WA'IE BIN MOHAMAD
 268. AK MOHAMAD AZWAN HAZIQ HAKIMSHAH BIN PG SALAHUDDIN
 269. AINAA AMALINA ANAK JUS
 270. AWANGKU MUHAMMAD SYAKIR @ AK ATIQ SALIHIN BIN PENGIRAN HJ ALLI
 271. AWANGKU MOHAMMAD IRSYADUDDIN BIN PENGIRAN JAMALUDIN
 272. DAYANGKU NURUL AMALINA BINTI PENGIRAN SUHAIMI
 273. HAMIZAN BIN HAJI YA'AKUB
 274. NORHADINA BINTI AMIL
 275. SAIDATUL NURUL AMAL ROSLENA BINTI ROSLEE
 276. SITI NABILLAH BINTI ZAINI
 277. BDTVEC DIPLOMA IN BUSINESS (MARKETING)

 278. DK FATIN BINTI PG HJ AWANG
 279. MOHAMMAD KHAIRUL IKHWAN BIN MAHADINI
 280. NORATIQAH NABILLAH BINTI ABU BAKAR
 281. UMMU HAZIMAH BINTI HJ HADNAN @ NURAFIQAH
 282. AISHAH BINTI JULKIPLI
 283. DAYANGKU NUR HAZIYAH BINTI PENGIRAN HAJI WALIUDIN
 284. FARHANA BINTI HAJI JAMAIN
 285. KHAIRUNNISA BINTI ALI
 286. MARLINA BINTI HAJI AHMAD
 287. MUHAMMAD HARIZ BIN HAJI RUSLI
 288. NUR AMALIA BINTI ABD. WAHAB
 289. NUR ZAFIRAH @ FILZAH BINTI JAWDI
 290. NURRUL TAHIRAH BINTI FADZIL
 291. NURUL HAFIZAH BINTI MUHAMAD JUMAT
 292. NURUL HAZIQAH BINTI IBRAHIM
 293. SHARIFAH NORSHAKILLAH BINTI HAJI SH UMAR
 294. NURHIDAYATUL WAFA'A BINTI EMARAN
 295. BDTVEC DIPLOMA IN BUSINESS AND FINANCE

 296. RAFIKA BINTI HAJI MOHAMAD SHAM
 297. VANESSA WONG JIA CHEE
 298. VOON LIN ZHE
 299. DAYANG NOORBAIZURA BINTI AWANG MAZNI
 300. DAYANG NOORHAZLINA BINTI AWANG MAZNI
 301. DAYANGKU NOR RASHIDAH BINTI PENGIRAN MOHAMED YUNOS
 302. DAYANGKU NORLAILA BINTI PENGIRAN MOHAMED YUNOS
 303. SHAMINA AL-MUNAWWARAH BINTI ABDULLAH MELIN
 304. IQLYMA BINTI MOHAMAD
 305. MUHAMMAD ARIF BIN HAJI ABU KASSIM
 306. NISHA ANAK IGAT
 307. NISYA MAIZURA BINTI HAJI JAMAIN
 308. NUR FARHANAH BINTI ARIFPIN
 309. SYIFAA' NABILAH BINTI MUSTAFA
 310. TENGKU MUHAMMAD NORFAEZUL BIN TENGKU ZAINI
 311. WAN MOHAMMAD NAIM BIN WAN JULAIHI
 312. NORFAZILAWATI ANAK BALA
 313. SITI SAFFANAH NURUL 'AIN AL-RASYIDAH BINTI HAJI BUHARI
 314. ABDUL QAWIY BIN ZAINI
 315. ADIBAH BINTI MOMIN
 316. AINE MASRYANI BINTI HAJI MAZID
 317. AMEENUL ALIMEEN BIN HAJI AWANG/ HAJI AFFENDE
 318. AWANGKU MOHAMMAD EDIEE KHARUL RIZAL BIN PENGIRAN RAZALI
 319. AWANGKU MUHAMMAD AMINUDDIN BIN PENGIRAN ZULAINI
 320. DAYANGKU NUR SAIRASHASHA BINTI PENGIRAN OMAR BAKI
 321. FAZERAH BINTI SABTU
 322. LEE LI TEEN
 323. MOHAMMAD ASRUL NUR RASHID BIN WAHAP
 324. MOHAMMAD IZZAN SYAHIRAN BIN HAJI MARJUKI
 325. MUHAMMAD 'ARIF BIN AWANG HAJI MOSTAPA
 326. MUHAMMAD AMIER ATH THAYYIB BIN HAJI IQBAL ARSHADY
 327. MUHAMMAD KANZUL YUDA BIN ALIUDIN
 328. MUHAMMAD NAQIUDDIN BIN MARDANI
 329. MUHAMMAD SAFIUDDIN BIN HAJI SHARI
 330. MUHAMMAD WAFA WADA BIN DOLRANI
 331. NAJIBAH BINTI HAJI SOFIAN
 332. NUR AQILAH BINTI HAJI YAKOP
 333. NUR QAMARINA BINTI AWANG HAJI BAKAR
 334. NURFAIZZATI BINTI MUHAMMAD
 335. RAIDAH HANIS BINTI HAJI AMDAN
 336. RAYMOND YAP MING HOCK
 337. DK NUR KHADIJAH BINTI PG KAMARULZAMAN
 338. EIDA SYAHIRAH BINTI HAJI AMDAN
 339. IRADATUL QUDUS BIN ABU TALIP
 340. IZZAH HAZIQAH BINTI ABDUL RAHIM
 341. MOHAMMAD DINIY BIN MURNY
 342. MOHAMMAD HAFIY BIN HAJI MARSIDI
 343. MUHAMAD NAZRI BIN HAJI IDRIS
 344. MUHAMMAD ALIYYUDDIN SHAH BIN HAJI AWANG HANIPAH SHAH
 345. MUHAMMAD HARITH WA'IE BIN ABU HASRAH
 346. MUHAMMAD HASSANUDDIN BIN ALIAS
 347. MUHAMMAD HAZIM BIN HAJI ABD. HAMID
 348. MUHAMMAD KHAIRUSY SYAKIRIN BIN AWANG HAJI BAKAR
 349. MUHAMMAD NABIL HAFIZZUDDIN BIN SAINI
 350. MUHAMMAD NURUL HAZWAN BIN HAJI MOHD ALI
 351. NORAMIRAH BINTI HAJI ABUBAKAR
 352. NUR ANISAH NAJIBAH BINTI HAMZAH
 353. NUR HANIS ANIZAN BINTI AWANG ISA
 354. NUR MUHAMMAD FADZLULLAH BIN HAJI NARUDDIN
 355. NURAYAANI BINTI HAJI ABDUL HAMIT
 356. SITI NORAFIQAH BINTI TINGGAL
 357. ABDUL AFIQ BIN ZAINI
 358. ABDUL QUDDUS @ AWIE BIN HAJI ABD. MUTALIP
 359. AMI-NINA ZUREN BINTI AWANG HAJI EMRAN
 360. ANISAH SUHAILAH BINTI IBRAHIM
 361. ARIS BIN AHLIMUN
 362. AWANG MOHAMMAD HAMIZAN SAIFULLAH BIN M. YACOB
 363. AZEEZUL FADHIL HALIM BIN ZULKERNAIN
 364. DAYANGKU AMAL NURHAMIZAH BINTI PENGIRAN HAMDANI
 365. DK NOOR AIN BINTI AG. ISMAIL
 366. DAYANGKU SITI NABILAH BINTI PENGIRAN GHANI
 367. MOHAMMAD FADIL BIN MD.KASSIMI
 368. MOHAMMAD SHAMBRI @ MOHAMMAD SHAMRI BIN HAJI BUJANG
 369. MOHAMMAD ZAKI FIKRI BIN AWANG MOHD. SALLEH
 370. MUHAMMAD ALI ZAINAL SAIFUDIN BIN HAJI ABDULLAH
 371. MUHAMMAD IRSYAD FARHAN BIN TASAD
 372. NURUL AQILAH BINTI HAJI RAMLI
 373. MUHAMMAD IZZAT FARHAN BIN HAJI AWANG SAHARI
 374. MUHAMMAD MIZWARUDDIN BIN MAHATHIR
 375. MUHAMMAD SUZA SAFWAN BIN SAHRI
 376. MUHAMMAD ZOOLFARHAN ADLY BIN JAKERIA
 377. MUHAMMAD NOR HAMIZAN BIN HAJI SUFRI @ MUHAMMAD WA'IE
 378. NAJIYA BINTI ROSLAN
 379. NOR HAFIZAH BINTI MOHD. TAIB
 380. NUR FADWAH IZZATI BINTI HAJI MOHAMMAD YUSRI
 381. NUR FAQIHAH BINTI ALIAS
 382. NUR SHARMIRA BINTI ISHAK
 383. NURUL FARAHIYAH BINTI HAJI AHMAD
 384. NURUL SALEHAH BINTI YUSNI
 385. NUUR ZAHIDAH BINTI HAJI HABIB
 386. SITI HAZWANA BINTI HARIS
 387. SITI NURAZIDAH BINTI HAJI IBRAHIM
 388. NUR ROSAININA BINTI HAJI MOHD. SAPAR
 389. BDTVEC DIPLOMA IN COMPUTER ENGINEERING

 390. ABDUL AFIQ BIN ABD. LATIP
 391. ABDUL WAFI BIN DRAMAN
 392. AHMAD HAZEEQ BIN AHMAD SANUSI
 393. ALISA ANAK SELAMUDA
 394. CHAN YONG SIONG @ JOSHUA CHAN
 395. DAYANG NUR FITRIYANI NABILAH BINTI AWG.MUSRAPI
 396. DAYANGKU NUR AIDA AQILAH BINTI PENGIRAN OMAR
 397. JULIANA BINTI MILEK
 398. LINA BINTI MOHAMMAD YUSOF
 399. MOHAMMED HAFIZAN BIN SAFAR
 400. MUHAMMAD DZUL IKRAM BIN HAJI OMAR
 401. MUHAMMAD FAIZNIFAID BIN ABDUL GHANI
 402. MUHAMMAD HAMIZAN BIN ALIK
 403. MUHAMMAD HAMIZAN BIN EDRIS
 404. MUHAMMAD HAZIQ BIN AWANG AHMAD
 405. MUHAMMAD NAZRI BIN ZALAIHI
 406. NUR AYU SYAHMINA BINTI YUNOS
 407. NURRAFWAZIELA BINTI NORDIN @ NUR ALEEZAH
 408. NURUL ASHIQIN BINTI ZELANI
 409. NUUR NABILLAH BINTI SABLI
 410. SHAHFADHILLAH AZRI BIN HAJI RAMLEE
 411. SITI NUR SABRINA BINTI HAJI MAKHDZAR
 412. SUSAN ANAK MAILLON
 413. SYAIRATUL HAFIZAH BINTI HAJI SALLEH
 414. NUR MUHAMMAD HAADII MUI'ZZUD-DIN BIN MOHAMMED ASMIE
 415. BDTVEC DIPLOMA IN COMPUTER NETWORKING

 416. ABDUL AZEM BIN SUHAILI
 417. ABDUL WAFI BIN ZAKI
 418. AWANGKU ABDUL HAKIM BIN PG HAJI HASHIM
 419. FIQRI SYAHMI RUZAINI BIN MUSTAFA
 420. HAFIZUL YAZID BIN ZAINI
 421. HUSNA NAZIRAH BINTI HJ MOHAMMAD JOHAR
 422. MOHAMMAD RAIHAN BIN ZAINI @ AMIN
 423. MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ABU BAKAR
 424. MUHAMMAD HAZIQ FAKHRI BIN HAJI ADANAN
 425. MUHAMMAD NAZIM BIN MOHD. SURAJ
 426. NAJIHAH BINTI NEGIRO
 427. NORAYU AZIRA BINTI HAJI ISMAIL
 428. NORHIZMAN BIN HAJI MOHAMAD
 429. NURHAMIZAH BINTI ARDRI
 430. NUR IZZAH SYAKIRAH BINTI MOHD. MUSA
 431. NUR WIRA FAIZURA BINTI ISMAIL
 432. NURAKMALLINA SYAZA BINTI MOHAMMED SUFRI
 433. NURHANA BINTI YOSSLI
 434. NURHIDAYATI @ DHERMATASIAH BINTI AWANG HAJI SHARIN
 435. NURUL AFIQAH HAZIRAH BINTI ABDUL RAHMAN
 436. SITI NUR HANISAH BINTI HAJI JAPARI
 437. SITI NUR SABRINA IZZATI BINTI AWANG ABDUL RAHMAN
 438. SITI NURAZLIYANA BINTI ABDUL YUNUS
 439. SYAHIRAH BINTI AZHAR
 440. SYAZA AINA BINTI HAMDANI
 441. BDTVEC DIPLOMA IN CONSTRUCTION

 442. ABDUL HASIM BIN ABD MALEK
 443. ABDUL QAIYUM BIN SHAHMINAN
 444. ADZIIMAH BINTI ROSMAN
 445. AK HJ MUHAMMAD HASSANUD'DIN @ AK HJ OTHMAN BIN PG HJ TENGAH
 446. AWANGKU MUHAMMAD SYAFIQ BIN PENGIRAN OMAR ALI
 447. ASYRAF ABDUL MUGHNI BIN HAJI SUHAIMI
 448. BATRISYIA EL BINTI MUHAMMAD DON
 449. HAJAH NORA'AZILLAH BINTI HAJI ISMAIL
 450. HEMIELIA PERISCIELA BINTI JAMELAL
 451. NUR AMALIA BINTI MUHAMMAD ZAILANI
 452. SITI NORFAHIDA BINTI MAZLAN
 453. AWANGKU MOHAMMAD ALIUDDIN BIN PENGIRAN NORSAHMINAN
 454. EDDIE ZULKARNAEN BIN GANSI
 455. MOHAMMAD AZLAN BIN HAJI ABD RAHMAN
 456. HAJI MUHAMMAD FAKRI BIN HAJI MAT SALLEH/HAJI HIDUP
 457. LEONG WENG KIN
 458. MUHAMMAD DZULAZMI BIN HAJI ISKANDAR SHAH
 459. MOHAMMAD KHAIRUL REDZUAN BIN DAMIT
 460. MOHAMMAD TARMIDZI BIN HAJI TAMAT
 461. MOHAMMAD ZAINULA'RIFFIN BIN AWANG RUSLI
 462. MUHAMMAD AIMAN KHAIRUDDIN BIN JUHAN
 463. MUHAMMAD ASMAA'ULFI @ KISNA BIN HAJI OTHMAN
 464. MUHAMMAD ASYRAF BIN ZAIDI
 465. NUR AZIMAH BINTI MOHD.ALI
 466. NUR FAKHRIAH HAYAT BINTI HARIS FADILAH
 467. NUR HAFIRRA BINTI KAHARUDDIN
 468. NUR HASYIMAH BINTI KUNCHANG/KAMIS
 469. NUR SYIFAA' BINTI HAJI ARJUNA
 470. AMY SHAHMEIZA BINTI SHAHRIN
 471. AWANGKU MUHAMMAD ABDUL AQIB BIN PENGIRAN ASAMADI
 472. HAMIZAN BIN MUHAMMAD HAKIMI
 473. MUHAMMAD HAZIQ SOFIAN CHAN
 474. MUHAMMAD INSANUL KAMEL BIN HAJI SUHAIMI
 475. MUHAMMAD IZ'AAN BIN BUJANG
 476. MUHAMMAD IZZAT ZAHIRUDDIN BIN MAIDI
 477. MUHAMMAD NURHIDAYAT BIN HJ AWANG/ HJ ALI
 478. MUHAMMAD SAIFUL FAKHRI BIN SAUFI
 479. MUHAMMAD TAQIUDDIN BIN TAJUDIN
 480. MUHAMMAD ZULIKHSAN BIN HAJI AWANG HUSSIN
 481. NUR SYAHIRA EDORA'AINEE BINTI MOHD. NOH
 482. SITI NOOR SYAZWANI @ SITI KHADIJAH BINTI HAJI AWANG
 483. SITI NURSYUHADA AL-AJI BINTI ABDUL HASRI
 484. UMI NORFAHIMAH BINTI ZAINUDDIN
 485. ZULFARHAN BIN HAJI MOHAMAD
 486. ERNAWATY
 487. MUHAMMAD RAFIUDDIN BIN ARIFFIN
 488. MUHAMMAD ZULFADHLI BIN ZHSHALIMAN
 489. NURUL AQIDAH @ NUR NADHIRAH BINTI ASMALI
 490. BDTVEC DIPLOMA IN ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING

 491. AHMAD SYATIR BIN HAJI ROSLAN
 492. AWANGKU MUHAMMAD KHAIRI JUNADIAR BIN PENGIRAN HAJI AHMAD
 493. DAYANGKU AZNINA BINTI PENGIRAN TAJUDIN
 494. HAJAH NOOR AZLINA BINTI HAJI AHAD
 495. HAMZI FAHMI BIN HAJI HAMID
 496. HIMAZULFADLI BIN BARAHIM
 497. KAMARULSABREE BIN AHMAD
 498. MOHAMMAD ASHILMIE BIN ASMANDY
 499. MOHAMMAD ASRI BIN ABI
 500. MUHAMMAD LUQMAN SYAFI BIN HAJI MUHAMAD
 501. MUHAMMAD SOFYAN HAFIZUDDIN BIN AWANG MOHD YUSOFF
 502. MUHAMMAD SYAAFIYUDDIN BIN IBRAHIM
 503. MUSTAQIM BIN HAJI SAHARI
 504. NOOR LIYANA BINTI MOHD. YUSSOF
 505. NORHASIMAH BINTI MOHAMAD NAZMAN
 506. NURHAZIQ HAMZI BIN HAMDAN
 507. NURUL SYAFIQAH IZZATI BINTI HASNANUDDIN
 508. SHEIKH MUHAMMAD SYAZWAN BIN SHEIKH REDZUAN
 509. AK MOHAMMAD AZIZI BIN PG RADIN
 510. AWANGKU MUHAMMAD WAFIUDDIN BIN PENGIRAN HAJI SUHAILI
 511. BDTVEC DIPLOMA IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

 512. ABDUL MUIZ BIN KASIM
 513. AFIQ BIN MUHAMMAD ADAM
 514. AMPUAN MUDA BUNGSU ALIUDDIN BIN AMPUAN IBRAHIM
 515. BUDDY AZWAN BIN SAIN
 516. DK NUR NIKMATUL 'AZHIMAH@DK AMAL JAFRIAH BINTI PG MOHD JAFRI
 517. IRMA MUHAMMAD YAZIED BIN HAJI MATUSSIN
 518. KHAIRUNNIZAH BINTI ZAMAN
 519. MARIANA GORETTI ANAK GROMICAL
 520. MOHAMAD SAIFUNASRI BIN HASHIM
 521. MOHAMMAD FAADZIL 'AZIIZ BIN HAJI BESAR
 522. MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ABDUL HAMID
 523. MUHAMMAD NAZIRUL AFHAM BIN SHAHRUDDIN
 524. MUHAMMAD SAFWAN BIN YAKOB
 525. NOORNI AFIZAH ANAK LNAGKONG
 526. NORAIMAH BINTI HAJI KIPRAWI
 527. NOREMMA FATIN FARINA BINTI HAJI TARSAT
 528. NORHARDY BIN ROBAT
 529. NURAZIMAH BINTI HAJI JALIL
 530. RUMMI MALIK KAMARUL SAH BIN RUMBAI
 531. SAINAHATI DAMIE ANAK BASOL / ENGKASAN
 532. SITI AQILAH BINTI ABU BAKAR
 533. SITI NORNAZZIRRAH BINTI MUHAMMAD REZUAN
 534. BDTVEC DIPLOMA IN FABRICATION AND WELDING ENGINEERING

 535. ABDUL MUQADDIM BIN MOHD HARIS
 536. ABDUL WAFI BIN SUTIRAN
 537. AWANGKU ABDUL SHAFFIQ AL-MALIK BIN PENGIRAN SUFRI
 538. AWANGKU MOHAMED ZULFADHLI BIN PENGIRAN MOHAMED YUNOS
 539. AWANGKU MUHAMAD AL-AFIQ BIN PENGIRAN BASAR
 540. HAJI MOHAMAD NUR AMAL HAFIZ BIN MOHD. JOIL
 541. MOHAMMAD ASREN BIN ZALAIN
 542. MOHAMMAD NAZRI BIN HAJI ABDUL WAHID
 543. MOHAMMAD NOOR RAHMAN BIN HAJI JAYAH
 544. MUHAMMAD ABDUL KHALIQ BIN HAJI AHAMADY
 545. MUHAMMAD HAFIY BIN ABDULLAH
 546. MUHAMMAD IZZUL AZIZI BIN ZULKEFLI
 547. MUHAMMAD SHAFIQ BIN MUHAMMAD ABDUL HALIK
 548. NORZELIANA ANAK JOEFRY
 549. NURFATIN ATHIRAH BINTI BAHARUDIN
 550. ROSHANISSA BINTI ROSSUHAN
 551. SAFRIAFARHANINA BINTI YAYAN
 552. SAHRIZAN AJARIAH BINTI SAHRI
 553. SITI NURSURYDA BINTI SUHAILI
 554. SURYANI MAZWARNI BIBI BENAZIR BINTI SULAIMAN
 555. ZULHILMI HIDAYATULLAH BIN MD JALIL
 556. BDTVEC DIPLOMA IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

 557. DAYANGKU NORAJIAH BINTI PENGIRAN HAJI BASAR
 558. DAYANGKU NUR DIYANA BINTI PENGIRAN OSMAN
 559. DK NOR HELENADINY AYU BINTI PG HAJI TAJUDDIN
 560. DK NORCHAYA @DK AFIDAH BINTI PG HJ BAKAR
 561. FATIN NABILAH BINTI MOKTAR
 562. JURAIMAH BINTI HAJI ABU BAKAR
 563. KAREN NISAH BINTI KUANG
 564. MOHAMMAD AMIRUL SAFWAN BIN AWANG JAFRIDI
 565. MOHAMMAD ASRI BIN HAJI ABD HAMID
 566. MOHAMAD NOR HAKIMMIN BIN ABDULLAH
 567. MUHAMMAD AKRAM BIN UMAR
 568. MUHAMMAD FAIZUL RIZAN BIN ROSLI
 569. MUHAMMAD FARID BIN ISMAIL
 570. NORWAJIHAH BINTI SAHARI
 571. NURALICE BINTI ABDULLAH MORIS
 572. NUR-NAZRIAH BINTI BAKAR
 573. NURSHARIEMY BINTI RASHIDIE
 574. NURUL AMIRAH BINTI AZIZ
 575. NURUL FATIN AFIQAH BINTI MOHAMAD NOR
 576. RASHIDAH BINTI AMAT
 577. SABARINA BINTI HAJI MOHAMMAD ZAINI
 578. SPENCER CHIN @ YOHANES
 579. SYAZIRA ARIESYA BINTI SOFRI
 580. BDTVEC DIPLOMA IN GEOMATICS

 581. ABDUL RASHID BIN AWANG IDRIS
 582. AHMAD AIZUDDIN FITRI BIN HAJI AHMAD MAHYUDDIN
 583. DK NURUL HAJIDAH NABILAH BINTI PG ABDUL GHANI
 584. DAYANGKU UMMI RAMIZAH BINTI PENGIRAN HAJI JELUDIN
 585. EDWIN BIN AWANG AH CHUA
 586. FAIQ WAQIYUDDIN BIN SUHAIMI
 587. MARRIEANE ANAK TUBA
 588. MUHAMMAD AMIRUL WAFIY BIN HAJI JALI
 589. MHARIELLE YZHA ARCE GACAYAN
 590. MUHAMMAD IBRAHIM AFFAN BIN HAJI SULAIMAN
 591. NUR AZIMAH BINTI DURAMAN
 592. NUR FAZIRATUL QURA'AIN BINTI BAHRIN
 593. RUZAINI BIN MARAJI
 594. SITI NURUL HAFIZAH BINTI AWANG ADININ
 595. SITI NURUL MAS MAZIRAH BINTI MOHEMMAD ASMADI
 596. SRI RAHMAWATI RAHAYU BINTI ABD.RAHMAN
 597. AHMAD IZZUDDIN BIN HAJI AMAT
 598. MUHAMMAD NAZIRUL BIN HASLI
 599. MUHAMMAD ZULHILMI BIN HAJI MATUSSIN
 600. BDTVEC DIPLOMA IN HOTEL AND CATERING MANAGEMENT

 601. AMAL NAZIHAH BINTI HAJI SAHRANI
 602. KOH MIAO TING
 603. MOHAMMAD KHAIRUL WAFIUDDIN BIN MOHAM'MAD ARIFIN
 604. MOHAMMAD MARWAN @ ABDUL QAWI BIN HUSNY
 605. MUHAMMAD ASYRAF NAZHEM BIN HAJI ABIDIN
 606. MUHAMMAD HAFIZUDDINHAMIZAN BIN MD. KHAIRULSHAHLEE
 607. NATASHA BINTI ROSLI
 608. NUR AMANINA BINTI HAJI MUHD.MUZALEE
 609. NUR 'AZMINA BINTI ABDUL BAHRI
 610. NURIZZATI SYAZWANI BINTI SAIFUDDIN
 611. NURSYAZWANI SYAMIMI BINTI MOHAMMAD
 612. SITI NUR HUSNINA BINTI HAJI SAMSOL
 613. SITI NURUL AKILAH BINTI HAJI ABDULLAH
 614. SITI RAHAYU ERWANI BINTI AWANG SULAIMAN
 615. AMAL ZAFIRAH BINTI HAJI MAIDIN
 616. AWANG MOHAMMAD ABDUL QAWI BIN HAJI AWANG ALWI
 617. AZIMAHTUL AMAL BINTI TARUNA
 618. DAYANGKU RASYIDAH BINTI PENGIRAN ABD.RAHMAN
 619. MUHAMMAD ASLAH BIN ABDULLAH
 620. MUHAMMAD ZAIM BIN ZAINI
 621. NOR HIDAYATUL MAGHFIRAH BINTI AWANG AHMAD
 622. NURMAISARAH BINTI MOHAMMAD ZUFRI
 623. NURMAJIDAH BINTI MAIDI
 624. NURRULAIN BINTI NOR RAHIM
 625. NURUL AQMAL BIN MUHAMMAD ARDY MORNI
 626. NURUL NABILAH BINTI KHALID SABAN
 627. NURUL RAZANAH BINTI MD. ZAINI
 628. NURULAIN BINTI BAKRY
 629. SITI NAWARAH BINTI HAJI SAMAN
 630. SITI SARAH BINTI HAJI SUBOH
 631. SUFIAN BIN RIANG
 632. BDTVEC DIPLOMA IN INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE

 633. ABDUL HANIF BIN HAJI MOKSIN
 634. AWANG SUHARDI BIN AWANG SULAIMAN
 635. MAZ IRNA AMANINA BINTI ABDUL RAHMAN
 636. MOHAMMAD AIZUDDIN AKMAL BIN LATIP
 637. MUHAMMAD AFIQ ASYRAF BIN HAJI AWANG
 638. MUHAMMAD SYAFIQ BIN ZAMZURI
 639. NOR SALMA BINTI MAIDIN
 640. NUR DINI BINTI AWANG SANIF
 641. NUR QAMARINA BINTI ZAKARIA
 642. NUR'AFIFAH SA'ADIAH BINTI ZAINI
 643. NURHAZIMAH BINTI JASNI
 644. NURUL ADIBAH BASIRAH BINTI ABDULLAH
 645. NURUL AMAL KHAIRAH BINTI ABDULLAH
 646. NURUL HAZIQAH BINTI MORSHIDI
 647. NURULLINA SYAZWINA BINTI MOHAMMAD FAZRIE
 648. RAFI'AH BINTI HAJI UMAR
 649. SALWA BINTI LAMAT
 650. SITI NUR AFIFAH BINTI JALUDIN
 651. SUZZIEANA ANAK PENCHIL
 652. ZURAIRAH BINTI HAJI LISA
 653. BDTVEC DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY

 654. ABDUL HAKIM BIN HAJI ADRIS
 655. HAZIRAH BINTI MD. KAIRUL-ANWAR
 656. MOHAMMAD HIZAM BIN ZAMADI
 657. MUHAMMAD NUR ZUHRAH BIN ZEPRI
 658. MUHAMMAD WAFIQ WAQIUDDIN BIN RAMALI
 659. NUR AFIQAH BINTI HAJI MD. SAID
 660. NUR HAMIZAH BINTI HAJI AWANG ZAINI
 661. NURSYAHIRAH BINTI HAMDANI
 662. HAJAH NURUL HANIM SAKINAH BINTI ABD MAJID
 663. MUHAMMAD AZRIMAN BIN MOHAMED ALI
 664. MUHAMMAD HIDAYAT @ MUHAMMAD ZAINULHUSIN BIN HUSSIN
 665. MUHAMMAD NUR HAZWAN BIN MD. AZIZ
 666. NURHAIDA BINTI HAJI MUHAMMAD JUWAIDI
 667. HASHIM BIN HANAFFI
 668. ABDU RAZZAQ BIN YA'AKUB
 669. ABDUL NAJIB AKMAL BIN HAJI MOHD. JAMALUDDIN SHUKRI
 670. ABDUL WAFIY BIN HAJI IBRAHIM
 671. AFIQAH MAZIAH BINTI AWANG HAJI MOHAMMAD
 672. DAYANG NURDIYANA BINTI AWANG BIDAIN / BIDIN
 673. DAYANGKU NUR SYAZWANI SYAFIQAH BINTI PENGIRAN MASHALINI
 674. DK SITI SYAHIRAH BINTI PG IDRIS
 675. EIAN KAH CHERN CIANG
 676. FAIZAH BINTI SABTU
 677. KHAIRUNAJIHA BINTI AHMAD
 678. MOHAMAD NAZMIN BIN MUA'AZASBRI
 679. MOHAMMAD FADLI BIN HAJI AZAHARI
 680. MUHAMAD FAIZ BIN IBRAHIM
 681. MUHAMMAD ABUL KHAIRI BIN MUSTAPA
 682. MUHAMMAD AIMAN AMALUDDIN BIN ABD. RAHIM
 683. MUHAMMAD AMINUDDIN BIN HAJI MUHAMAD
 684. MUHAMMAD FARIHIN BIN ALI
 685. MUHAMMAD HAZWAN BIN AWANG HAJI HALIDI
 686. MUHAMMAD NAJMUDDIN BIN HAJI ADANAN
 687. NADZIRAH BINTI HAJI SAIDIN
 688. NORHAFIZAH BINTI HIFNI @ SITI ROHANI
 689. NURLIYANA IJAZATI BINTI ALININ
 690. NURUL HUSNA BINTI OTHMAN
 691. RINIAMYLINA ANAK SINCHUN
 692. ABDUL AZIM BIN HAJI TUAH
 693. ABDUL RAZAK BIN HAMIT
 694. AHMAD ZAKY @ ALI BIN HAJI KERIA
 695. AWANG MUHAMMAD AZREE NIZAMUDDIN BIN A.HAJI ROSLI
 696. DK FAHIMAH @ DK NUR FAHIMAH BINTI PG MOHAMAD FAZRI
 697. IZATUL MAHIRAH BINTI MD.AMIN
 698. LIYANA ANAK LINGGAT
 699. MOHAMAD QAWI BIN MOHAMAD NOOR
 700. MOHAMMAD ADI ERWAN BIN SALMAN
 701. MOHAMMAD AMIN SHAH BIN HAJI GHARIF
 702. MOHAMMAD HANIF BIN AWANG HAJI ERWAN
 703. MOHAMMAD NOORAZAM BIN AWANG HAJI OMAR
 704. MUHAMMAD FA'IZ @ ABDUL MUBIIN BIN HAJI YUSUFF
 705. MUHAMMAD IQBAL NUR RIFQI BIN HAJI MATNOOR
 706. MUHAMMAD WALIUDDIN ANSARI BIN HAJI MD. ALI
 707. NUR AZIEMAH BINTI BAHRUM @ NORLATIFAH
 708. NUR IZZATY QURATTUL NAWWARAH BINTI HAJI HAIRMAN
 709. NUR QAMARINA BINTI MAZALI
 710. NURUL RA'IN BINTI SAINRIN
 711. SITI HAZIRAH BINTI AWANG MAHLI
 712. SITI HUMAIRAH BINTI SUHAILI
 713. SITI UMIWASILAH BINTI MOHD. NOOR
 714. ULFAH NADIRAH BINTI HAJI MOHAMAD
 715. AWANGKU ABDUL MUTA'ALI BIN PENGIRAN SULAIMAN
 716. DAYANGKU KHAIRAH BINTI PENGIRAN HAJI SHAHRIR
 717. DAYANGKU NURMAJIDAH BINTI PENGIRAN OTHMAN
 718. HAJI FAKHRUL RAZI BIN HAJI SAHARI
 719. HASHFI FARIZI
 720. KHAIRUN NABILLAH BINTI HAJI ISMAIL
 721. KOON CHAI HONG
 722. MARDZIYATON BINTI HAJI TIMBANG
 723. MAS LIYANA BINTI YAMIN
 724. MOHAMMAD FADHLI BIN IDRIS
 725. MOHAMMED HAZWAN BIN HAJI HASSAN
 726. MUHAMMAD FAIZ IZHARUDDIN BIN HAJI DUMING
 727. MUHAMMAD IKHWAN NAZMI BIN MASRI
 728. MUHAMMAD KHOIRUL HAKIIM BIN ABD. SALAM
 729. MUHAMMAD NURAIMAN SYAHMI BIN MOHAMAD REZAL
 730. MUHAMMAD ZULHILMI BIN RIMI/ ZUL HAZMI
 731. NUR AZYRATUL FARAHENAH BINTI MUHAMMAD KHIRUL ANWAR
 732. NUR SHAFFRANNY SUHANNY BINTI MURNI
 733. NURUL FARHANAH @ ZAIMAH BINTI HAJI YAKOB
 734. NURUL HAZIMAH BINTI MOHD.ASMADI
 735. RABI'ATUL ADAWIYAH @AMAL WARDAHYATUL NABILAH BINTI BAHARUDDIN
 736. SITI AMIRAH BINTI YA'AKOB
 737. ZAKIZULFADLI @ MARJAAFRUDIN BIN ZAINI
 738. BDTVEC DIPLOMA IN INTERIOR DESIGN

 739. ABDUL HADI BIN HUSSAIN
 740. ABU ZAR BIN HAJI MD.AHMAD
 741. AFIQ AIMAN BIN HAJI AINE
 742. A'IN FARAHIN BINTI HAJI SOFIAN
 743. AWANGKU AKMAL SYAFIQ BIN PENGIRAN MALIK HUSSIN
 744. AMIRUL BIN HAJI AZMAN
 745. AWANGKU MUHAMMAD SYAHIIRUDDIN BIN PENGIRAN HAJI TENGAH
 746. DAYANGKU NUR SYAFIQAH NABILAH BINTI PENGIRAN SUFRIN
 747. HASRINEY BINTI RAMDAN
 748. HAJI MUHAMMAD NUR ZUL 'ISAMUDDIN BIN HAJI WAN ZULAINI
 749. MASRURAH BINTI HAJI AHMAD
 750. NOR AFIQAH BINTI RUSDI
 751. MICHAEL ANAK ANTHONY @ CHUNG HO HING
 752. MOHAMAD NAZIRUL NASRAN BIN HAJI MOHAMAD JAPAR
 753. MOHAMMAD NOR ARIFF BIN ARFIAN
 754. MOHAMAD SAUFI SAFWAN BIN HAJI MOSLI
 755. MOHAMMAD SHAHRIL RAMADHAN BIN HAJI MOHAMMAD HIFLEN
 756. MOHAMAD ZULQARNAIN BIN HAJI HUSSIN
 757. MUHAMMAD AIMAN QAWIEM BIN HAJI MOHAMMAD
 758. MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD.YUSOF
 759. NOR RAUDAH NADIRAH AFIAH BINTI ABDULLAH
 760. NUREZZATTY BINTI GUNONG
 761. NURR SYAFIQAH BINTI HAJI MOHAMAD SEFFARI
 762. RAFE'E NAJMI @ MUHAMMAD RAFE'E NAJMI BIN ROSLAN
 763. RASYIDAH BINTI HAJI AWANG ABU BAKAR
 764. SAIDATUL HAZIRAH BINTI SAHARI
 765. HAJAH HIRDA NABILAH BINTI AWANG HAJI MATASSAN
 766. 'IZZATI HANANI BINTI AWG.HAJI LAMPONG/HAJI MUHAMMAD SYAFI'E
 767. LIU YOU NAN
 768. MIMI NUR ASHIQIN BINTI ABDUL GHANI
 769. MUHAMMAD AL SYAFIQ BIN SAMINAN
 770. MUHAMMAD FADHIL FAIZ BIN MUHAMMAD SHAHDUN
 771. MUHAMMAD FADILAH BIN METASSAN
 772. MUHAMMAD KARNIMAN BIN MD. RANI
 773. MUHAMMAD SAFWAN BIN GHAFAR
 774. MUHAMMAD SYAHMI BIN HAJI M.SUHAILI
 775. SITI ADIBAH BINTI MOHD.DAUD
 776. SITI KHADIJAH BINTI HAJI IBRAHIM
 777. SITI NUR NAZIHAH BINTI HAJI ISHAK
 778. ZEFANYA BIN OSMAN
 779. MOHAMMAD FAQIH BIN HAJI MD. SALLEH
 780. BDTVEC DIPLOMA IN MECHATRONIC ENGINEERING

 781. AWANGKU MOHAMMAD NURSYAFIQ BIN PENGIRAN MOHAMMAD YANI SUHARDEY
 782. DEVIN TAN WEI SEUNG
 783. DK NOR SITI HAFSHAH BINTI PG HJ GAZALI
 784. EZRA JAYASURIYA
 785. HAJI ABDUL MARTEEN BIN HAJI ALIAS
 786. JAPHET GONZALES ANAK BAJA
 787. JONG WEI XIONG
 788. MASRURAH BINTI HANAFFI
 789. MOHAMAD DENNIE BIN MOHAMAD HISHAM
 790. MOHAMMAD HASZLAN BIN BAGOL
 791. MOHAMMAD SAHROLAZME BIN MOHD SAHRON
 792. MOHAMMED FIKRI BIN MOHAMED YAHYA
 793. MUHAMAD ANIQ BIN MUHAMAD HUD
 794. MUHAMMAD ABDUL WAAFIR BIN EMARAN
 795. MUHAMMAD HARZAN FIRDAUS BIN SRI MOAMMAR REDHUAN
 796. MUHAMMAD YUSUF BIN SAHARIN
 797. MUNIRAH BINTI MOHAMAD DALI
 798. NURHIDAYAH BINTI AWANG MOHAMMAD
 799. NURHIDAYATUL ANISA BINTI ABDULLAH
 800. NURUL HAZIRAH BINTI ALI
 801. RAS'ALIZAH BINTI ABD.RASHID
 802. SITI ZUBAIDAH BINTI BAHRIN
 803. SYAHRUDDIEN BIN SALONG
 804. BDTVEC DIPLOMA IN OFFICE ADMINISTRATION

 805. AHMAD NABIL 'AZIM BIN MOHAMAD
 806. AIMEE AMANINA BINTI HAJI AWANG ZULAILI
 807. ABDUL QAWI BIN HAJI ABD.LATIF
 808. DK NUR AFIFAH BINTI PG HASNAN
 809. FIONA BINTI AKET @ FIFI
 810. MOHAMMAD HAFIZUL BIN MOHAMMAD ALI KANAFIAH
 811. MOHAMMAD JAYA BIN HAJI OSMAN
 812. NOORADINNA BINTI ROSLIN
 813. NUR HASLIZA BINTI ALLIYAS
 814. NURUL HASZIRAH AMIRAH BINTI IMRAN
 815. NURUL NADZIRAH BINTI ROSLE
 816. SITI MALYANAH BINTI ESMIT
 817. SITI NUR AISHAH BINTI MOHAMAD SAMIN
 818. UMI IZZATI BINTI ABDULLAH
 819. AZINAHWATI BINTI HAJI ANGGAS
 820. DAYANGKU SITI NUR 'AYUNI NAZURAH BINTI PENGIRAN MOHAMMAD
 821. JASRINA BINTI HAJI SERUDIN
 822. MARIANI BINTI HAJI MATUSIN
 823. MOHAMAD HAZWAN BIN MOHAMAD HUSAIN
 824. MOHAMMAD AMIRUDDIN BIN SUHAILI
 825. MUHAMMAD FAIZAL BIN MOKSIN
 826. NORMASDIANAH BINTI HASSIM
 827. NUR ELLYANI @ ERMYELIANA ANAK EPESUS
 828. NUR SHUHADAA BINTI HAJI MOKSIN
 829. NUR SYAFIQAH BINTI HAJI RAFI
 830. NURHAFIZAH BINTI MATNOOR
 831. SITI NOORTINI BINTI SOPIHAN
 832. SITI SUHANA BINTI HAJI MD. SAID
 833. AMIRAH MAZIYYAH BINTI A SUHAILI
 834. DK NORHAFIZAH BTE PG SAPIUDIN
 835. DAYANGKU NORSHELA BINTI PENGIRAN SUHAILI/PENGIRAN RUSLI
 836. FATIN BINTI SABTU
 837. JANATUL JULIANA BINTI HAJI AHMED
 838. MIRA NORAMALINA AQILAH BINTI AWANG ABD. RAHMAN
 839. MOHAMMAD AMIR HAMZAH BIN ROSLI
 840. NURAFIFAH DARAINA BINTI NORAINI/BAHRIN
 841. NUR NABILAH WAJAHAH BINTI DIDIK ARIF MULYONO
 842. NUR SOFEANA IYLIA BINTI HAJI MOHAMMAD SUFFIAN
 843. SITI NAZURAH BINTI ABD RAHIM
 844. SITI NOR HALIZAH BINTI HAJI BRAHIM
 845. SITI SYAZWANI BINTI HAJI A MUNAP
 846. SUMARDI BIN MARSAL
 847. BDTVEC DIPLOMA IN PHARMACY TECHNICIAN

 848. AFIF BIN MOHD. SAMIN
 849. ARIFAH NUR ANATI BINTI YAKUB
 850. HAMIZAH BINTI HAJI ABDUL WAHAB
 851. SITI NOOR EMARAINA BINTI HOSENI
 852. BDTVEC DIPLOMA IN PLANNING AND DEVELOPMENT

 853. ABDUL HAKIM BIN HAJI HASLAN
 854. ABDUL QAWI BIN HASHIM
 855. AHMAD FAIZ BIN BAHRIN
 856. AWANGKU MUHAMMAD ABDUL WAFID BIN PENGIRAN MAHARI
 857. AWANGKU MOHAMMED NORHAMDANI BIN PENGIRAN MOHAMED ALI
 858. AWANGKU MUHAMMAD HAZIEM BIN PENGIRAN HUSLI
 859. DAYANGKU NADIAH @ DAYANGKU SALWA BINTI PENGIRAN MOHAMAD
 860. DAYANGKU NURAMAL SYAZWANI BINTI PENGIRAN TAJUDDIN
 861. HAFIZATUL DIYANA @ HAFIZAH BINTI NARUDIN
 862. MARIANI BINTI MOHAMAD
 863. MUHAMMAD SYAHIRAN NASRULLAH BIN KIFLI
 864. MUHAMMAD WAFRI HAZWAN BIN MATAMID
 865. NORISAM BIN AWANG MOKTAL
 866. QAYYUM BIN JAYA
 867. SITI NURUN NAQIBAH BINTI MOHAMMAD YUSOF
 868. YAFIQ BIN AWANG JOHARI
 869. BDTVEC DIPLOMA IN SCIENCE

 870. ABDUL AZZLIN BIN HAJI UTHMAN
 871. BADRUN NISA BINTI LAMAT
 872. DAYANGKU ERNY NORFADILAH BINTI PENGIRAN LIUDIN
 873. KHAIRUNISA AMIRAH BINTI AWANG YUSSOF
 874. MUHAMAD AISAMUDDIN BIN HAJI MUHAMAD
 875. MUHAMMAD AFHAM BIN HAJI UMAR
 876. MUHAMMAD AKMAL BIN KAMAL
 877. MUHAMMAD ASHRAF BIN MATYASSIN/ AWG GAGAH
 878. NADIRAH BINTI HAMDAN
 879. NAZIRATUL AINIYAH BINTI HAJI RAHIM
 880. NINA AZZRINAH BINTI NORMAN
 881. NUR FARHANAH HAMIZAH BINTI MUHAMMAD SHARMIDIN HAMIZAN
 882. NUR HAZIRAH BINTI MOHAMED ALI
 883. NUR RABI'ATUL 'ADAWIYAH BINTI ZULKIFLI
 884. NURUL HAZIAH BINTI HASNAN
 885. NURUL LAILATULNADHIRAH BINTI MOHD. NOR SHAHRUL
 886. NURULJANNAH BINTI JAFFRI
 887. ZIKRY ABDUL WAFI BIN HAJI ABNOH
 888. MUHAMMAD AMIN ARIF BIN HAJI ABU BAKAR
 889. NAJIBAH BINTI HAJI MOHAMAD
 890. NORATIKAH BINTI ZASNI
 891. NUR QAMARINA BINTI HAJI ISHAM
 892. BDTVEC DIPLOMA IN TRAVEL AND TOURISM SERVICES

 893. ABDUL WARITH BIN MOHAMMAD HANAFI
 894. AWANGKU AHMADI BIN PENGIRAN IDRUS
 895. AWANGKU MOHAMMAD ASRI BIN PENGIRAN HAJI ABDUL AZIZ
 896. MAS AMIRAH ATIQAH BINTI AMIRUL
 897. MOHAMMAD ATHAILLAH @ FAKHRURAZI BIN ZAINI
 898. MOHAMMAD FADHLAN BIN RAHAIMI
 899. MUHAMMAD AZRUL SYAHMI BIN ABD. RAHMAN
 900. MUHAMMAD HAZIQ BIN DOLRANI
 901. NABILA NADIA BINTI HAIROL MOHD SIDEK
 902. NASIRUDDIN BIN SUHAILI
 903. NUR AFIQAH BINTI SALIMAN
 904. NUR MUYASSARAH BINTI MUSA
 905. NUR THORIIFAH BINTI MD.SOFRI
 906. NURHAFIZAH FARHANA BINTI HAJI MAHALI
 907. NURUL NAQIBAH BINTI HAJI AWANG MOHD. TAHA
 908. NUR-YUSRA 'INANI BINTI YUSNEE
 909. SITI ADAWIYAH BINTI AMINUDDIN
 910. SITI NURMUNIRAH ZIRAH BINTI BUJANG
 911. SYAZWANA JAZILAH BINTI SHAMINAN
 912. AMATUL NAJIAH BINTI ABDULLAH
 913. DAYANGKU JIRA SOFYAH BINTI PENGIRAN YUSSOF
 914. HAIFA BAZILAH BINTI HAJI MOHD ZAKARIA
 915. HILMI HAMIZAN BIN ROSLI
 916. MOHAMMAD AMIR BIN HAJI AWANG SHAHARI
 917. MOHAMMAD KHAIRUL ANUAR BIN HAJI KHAIRULISHAM
 918. MOHAMMAD NURAZMIE BIN MOHD.ABDULLAH/DULLAH
 919. MUHAMMAD HANAFI BIN HAJI ROSLAN
 920. MUHAMMAD MUZAKKIR BIN AMINUDDIN
 921. NUR AIMAN FATIHAH BINTI ABDULLATIP
 922. NUR FATIN NAZIRAH BINTI JUNAIN
 923. NUR WATHIQAH SYUHAIDAH BINTI ZAID
 924. NURHALIZA BINTI ABU SOFIAN
 925. RABIATULADAWIYAH BINTI ZULKIFLI
 926. SITI NOOR AMIRAH BINTI HAJI IBRAHIM
 927. SITI UMI KALTHUM BINTI YUSSOF
 928. MUHAMMAD SHAHNIZAN BIN MOHD. HAJIDIN
 929. BDTVEC DIPLOMA IN VEHICLE BODY ENGINEERING

 930. ABDUL HAFIZ BIN ABD RAHIM
 931. DZULFADHLI BIN HAJI DAUD
 932. MOHAMMAD SHAFIQ BIN MD. SHARIF
 933. MUHAMAD HAMZI BIN YUSUP
 934. MUHAMMAD NUR FADHILAH BIN HAJI MOKSIN
 935. NASRUL NAZMI BIN MAHADI
 936. NOR 'MUQSITIAH BINTI NORDIN
 937. NUR RAHMATIKA BIN HAJI SUHAILI
 938. NUR RASYIQAH E'ZZATI BINTI HARNODIN
 939. NURAMIZZA ANAK NINTIR
 940. NURUL NAZATUL SHIMA BINTI ISHAK
 941. SANNARY BIN GASSIREH
 942. BDTVEC DIPLOMA IN VETERINARY SCIENCE

 943. FATIN FASIHAH BINTI HAJI AWANG BAKAR
 944. MUHAMMAD NOR SYAFI'IE BIN MUHAMMAD HADZMI
 945. MUHAMMAD RAHMAT BIN HAJI LAMAT
 946. NUR AFIQAH BINTI JAIS
 947. NUR FARAHIYAH BINTI MUSLI
 948. NURNADIRAH BINTI HAJI NORSAN
 949. NURUL NEEYATUL AFFIQAH BINTI MOHAMMAD AZLANI
 950. SALIHAH BINTI TAJUDIN
 951. SHARILNIZAM BIN RASHIDIE

Jawatankuasa Tertinggi

Di taja oleh

Ucapan Penghargaan

INSTITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEI
berbesar hati ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua Ahli Jawatankuasa Majlis, pihak kerajaan dan bukan kerajaan, pihak penaja dan semua warga IBTE yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan

Majlis Konvokesyen Institut Pendidikan Teknikal Brunei Kali Ke-24

Semoga usaha yang bermanfaat ini akan diberkati dan mendapat rahmat dari Allah S.W.T jua Amin Ya Rabb al-‘Alamin