Download 💾
IGNITE KONVO 25
(PDF 4MB)

KATA-KATA ALUAN

Salam Sejahtera

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada para graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka di Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE). Sememangnya konvokesyen yang kita raikan pada hari ini sangat memberi makna kepada semua pelajar IBTE yang telah menamatkan pengajian mereka.

Pada majlis konvokesyen kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan 1776 orang graduan yang berjaya dianugerahkan BDTVEC Diploma, HNTec, NTec, SC3, SC2 dan ISQ dalam pelbagai bidang.

IBTE sangat peka tentang perubahan dalam bidang latihan industri dari masa ke semasa dan sentiasa komited untuk memastikan kualiti pendidikan dan latihan yang dijalankan di Institut ini relevan dengan keperluan industri. Jesteru itu, program-program yang ditawarkan adalah diharapkan akan dapat melahirkan graduan-graduan yang berkebolehan dan benar-benar berkemahiran serta mempunyai nilai ‘employability’ yang tinggi.

Selain dari itu, perubahan gaya pengurusan turut sama mengangkat martabat IBTE sebagai sebuah institusi pilihan utama yang berkualiti melalui perkongsian hala tuju dan kualiti latihan yang berlatar belangkan suasana pembelajaran autentik.

Besarlah harapan saya melihat agar semua graduan IBTE akan sentiasa terus mencapai kecemerlangan dan kejayaan dalam bidang- bidang kemahiran yang diceburi.

Akhirnya, saya dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan yang menerima sijil mereka pada hari ini. Tidak lupa juga ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan terutamanya kepada Tetamu Kehormat Majlis, Ahli-Ahli Jawatankuasa dan semua yang terlibat dalam menjayakan Majlis Konvokesyen Kali Ke-25 ini.

Sekian, terima kasih.

DR. CHIN WEI KEH

PENGARAH PENDIDIKAN TEKNIK
SELAKU KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
INSTITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEI
MAJLIS KONVOKESYEN INSTITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEI KALI KE-25

Aturcara Sesi Pagi

7:45 pagi Kehadiran Ibubapa dan Penjaga
8:15 pagi Ahli-ahli Lembaga Akademik dan Graduan-Graduan Berarak Masuk ke Dewan Plenari
8:30 pagi Kehadiran Ahli-ahli Lembaga Pengelola IBTE, Ahli-ahli Lembaga BDTVEC dan Jemputan Khas
Taklimat HSE
8:45 pagi Ketibaan Tetamu Kehormat dan Menteri Pendidikan
Yang Berhormat
Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman
Menteri Pendidikan
Negara Brunei Darussalam

 Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran
 Ucapan Alu-Aluan Pengerusi Majlis
Yang Mulia
Dr Chin Wei Keh
Pengarah Pendidikan Teknik
Selaku Ketua Pegawai Eksekutif
Institut Pendidikan Teknikal Brunei
 Ucapan Tetamu Kehormat
Yang Berhormat
Dato Seri Setia Awang Haji Mustappa bin Haji Sirat
Menteri Perhubungan
Negara Brunei Darussalam
Penganugerahan Sijil-Sijil:
● BDTVEC Diploma
● Sijil Tertinggi Kebangsaan Pendidikan Teknikal (HNTec)
Persembahan Tausyeh
Penganugerahan Sijil-Sijil:
● Sijil Tertinggi Kebangsaan Pendidikan Teknikal (HNTec)
Penganugerahan Pelajar Terbaik dan Anugerah Khas
Doa Selamat
Majlis Bersurai

Aturcara Sesi Petang

1:30 petangKehadiran Ibubapa dan Penjaga
1:45 petangAhli Lembaga Akademik dan Graduan-Graduan Berarak Masuk ke Dewan
2:00 petangKehadiran Ahli-ahli Lembaga Pengelola IBTE, Ahli-ahli Lembaga BDTVEC dan Jemputan Khas
Taklimat HSE – di umumkan sebelum ketibaan Tetamu Kehormat
2:15 petangKetibaan Tetamu Kehormat
Yang Mulia
Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom Bin Pengiran Haji Bahar
Timbalan Menteri Pendidikan
Negara Brunei Darussalam
Bacaan Surah Al-Fatihah
Penganugerahan Sijil-Sijil:
● Sijil Kebangsaan Pendidikan Teknikal (NTec)
● BDTVEC Sijil Kemahiran 3 (SC3)
● BDTVEC Sijil Kemahiran 2 (SC2)
● Sijil Kemahiran Kelayakan Perindustrian (ISQ)
Doa Selamat
Majlis Bersurai

AHLI LEMBAGA PENGELOLA IBTE

Pengerusi
Yang Mulia Dato Seri Paduka Dr Haji Mohd Amin Liew Bin Abdullah
Timbalan Menteri Kewangan
Kementerian Kewangan 

Timbalan Pengerusi
Yang Mulia Datin Paduka Dr Hajah Romaizah Binti Haji Mohd Salleh
Setiausaha Tetap
Kementerian Pendidikan

Ketua Pegawai Eksekutif
Yang Mulia Dr Chin Wei Keh
Pengarah Pendidikan Teknik
Institut Pendidikan Teknikal Brunei

Ahli-Ahli
Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamzah Bin Haji Sulaiman
Setiausaha Tetap (Ekonomi dan Kewangan) 
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dayang Norliah Binti Haji Kula
Setiausaha Tetap (Prestasi)
Kementerian Kewangan

Yang Mulia Dr Haji Abdul Manaf Bin Haji Metussin
Setiausaha Tetap
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Perlancongan

Yang Mulia Awang Haji Marzuki Bin Haji Mohsin 
Setiausaha Tetap (Teknikal dan Profesional)
Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Awang Junaidi Bin Haji Masri
Pengarah Urusan
Agensi Pelaburan Brunei (BIA)

Yang Mulia Awang Javed Ahmad
Pengarah Urusan / Ketua Pegawai Eksekutif
Darussalam Enterprise (DARe)

Yang Mulia Pg Haji Mohd Zain Bin Pg Haji Abd Razak
Ketua Eksekutif
Authority for Info-Communication Technology Industry (AITI)

Yang Mulia Awang Karam Chand
Ketua Pegawai Eksekutif
Royal Brunei (RB)

Yang Mulia Awang David Kay
Ketua Pegawai Eksekutif
Telekom Brunei Berhad (TelBru)

Yang Mulia Dayang Hajah Noraini Binti Haji Sulaiman
Timbalan Pengarah Urusan
Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB)

Yang Mulia Haji Mohd Nazri Bin Haji Mohd Yusof
Presiden
Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek (PUJA)

Yang Mulia Awang Ahmad Jefri Bin Abd Rahman
Pengarah Hal Ehwal Perundangan & Korporat BIA
Kementerian Kewangan

Yang Mulia Awang Young Gary Chee Wai
Pengarah
Pusat Pembangunan Kapasiti (PPK)
Jabatan Tenaga dan Perindustrian, Jabatan Perdana Menteri (EIDPMO)

Yang Mulia Captain Abdul Mateen Abdurrahman Liew
Master Mariner
Brunei Gas Carriers (BGC)

Yang Mulia Awang Steve England
Head of Health and Safety Environment
Jabatan Tenaga dan Perindustrian, Jabatan Perdana Menteri (EIDPMO)

Yang Mulia Dr Law Song Seng
Mantan Ketua Pegawai Eksekutif, Institute of Technical Education (ITE), Singapura/ Mantan Penasihat Kanan, Kementerian Pendidikan, Negara Brunei Darussalam

  Graduan Sesi Pagi

  SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DIPLOMA OKTOBER 2016 DAN JULAI 2017

  BDTVEC DIPLOMA IN AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING (AIRFRAME/ENGINE)

 1. Abdul Azmi Bin Jamaludin
 2. Abdul Wafiy Bin Ramlee
 3. Eddy Eskandar Bin Mustaffa
 4. Khiril Azrul Bin Haji Md Yusof
 5. Mohammad Azri Bin Haji Masir
 6. Mohammad Azri Bin Mohd.Yakob
 7. Mohammad Fuad Bin Mohd Raffi
 8. Mohammad Hafiz Bin Panjang
 9. Muhammad Azammuddin Bin Haji Mohd. Dun
 10. Muhammad Qamarul'aarifin Bin Hamzah
 11. Muhammad Raif Bin Haji Durani / Hj Abd. Rani
 12. Nurul Majeedah Binti Abd. Majid
 13. Sahrial Bin Azmi
 14. Noramirah Adilah Binti Awang
 15. Awangku Mohammad Shahrul Nizam Bin Pengiran Haji Ahmed
 16. Dayangku Nur-Hidayati Binti Pengiran Kamal Allim
 17. Faezah Binti Awang Sabli
 18. Mohammad Azizan Bin Othman
 19. Mohammad Nazirul Bin Kamis
 20. Muhamad Nurul Hidayat Bin Haji Bungsu
 21. Muhammad Bin Haji Adanan
 22. Muhammad Danial Bin Kiprawi
 23. Muhammad Rusydi Bin Haji Hamdani
 24. Wong Kuo Luen
 25. BDTVEC DIPLOMA IN AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING (AVIONICS)

 26. Ahmad Othman @ Razanol Arsyad Bin Abd Razak
 27. Awangku Mohammad Omar Khalil Al Waify Bin Pengiran Khalid
 28. Erra Aerwenny Binti Awang Roslan
 29. Hj Khairul Asmawi Bin Hj Rosli
 30. Kevin Lim Chee Cong
 31. Khairul Jafni Bin Johari
 32. Khairunanisah Binti Mohamad
 33. Mohammad Aisamuddin @ Mohammad Khairul Bin Haji Jeffri
 34. Muhammad Aiman Haziq Bin Haji Mohd Yunus
 35. Nasirudin Bin Kalong
 36. Siti Marlini Binti Awang Sulaiman
 37. Suryanti Binti Mohd. Salleh
 38. Ak Muhammad Afiq @ Ak Khairul Akmal Bin Pg Haji Shariffudin
 39. Hj Mohd Heartry Bin Hj Md Yutar
 40. Abdul Hadi Rawandi Bin Juma'at
 41. Awangku Arif Naqiuddin Bin Pengiran Nesseruddin
 42. Dayangku Nur-Syifaa Binti Pengiran Kamal Allim
 43. Mahdini Bin Mohamad
 44. Mohammad Izzan Syafiq Bin Haji Marjuki
 45. Muhammad Al-Mu'izz Hasbunnur Bin Johari
 46. Noor Aqilah Binti Haji Abdullah
 47. Yasmin Emilia Binti S.Rashid
 48. BDTVEC DIPLOMA IN AGRICULTURE SCIENCE

 49. Chua Chin Boon
 50. Khairunnisa Binti Haji Abd.Karim
 51. Muhammad Afiq Bin Sudin
 52. Norisa'aziera Binti Md.Norazmi
 53. Nur Ainina Binti Mohammad Aminoor Rasyid
 54. Rafizah Binti Muamad
 55. Safwan Bin Haji Abd. Karim / Haji Aliassim
 56. Salbiah Anak Imau
 57. Siti Azeematul Norfazeera Binti Awang Zulmajdi
 58. Siti Nuraini Binti Kamal
 59. Teo Siaw Ann
 60. Muhammad Faiz Aisamuddin Bin Marsidi
 61. BDTVEC DIPLOMA IN AQUACULTURE AND FISHERIES

 62. Dayangku Nurul Nabilah Binti Pengiran Muda
 63. Haji Muhammad Yashreen Bin Haji Sehia
 64. Khairul Nidzam Bin Awang Matserudin
 65. Mazni Sakani Bin Jabri Athaullah @ Mazni Sakani Bin Janalu
 66. Muhammad Anisdaud Bin Haji Muhammad Rawi
 67. Naziematul Normarrissa Naqiah Binti Haji Saiarani/Saidrani
 68. Noratiqah Binti Hassan
 69. Norfatin Afiqah Binti Alias
 70. Nurfatin Syasya Aqilah Binti Ahmad
 71. Siti Hazirah Binti Suhaile
 72. Siti Zawiyah Binti Zakaria
 73. BDTVEC DIPLOMA IN AUDIO AND VIDEO SYSTEMS

 74. Abd Mu'izz Bin Abd. Rahman
 75. Abdul Khaliq Bin Haji Rahman
 76. Awangku Muhammad Syazwee Bin Pengiran Haji Mohamad
 77. Dk Abdatul Muizzah Binti Pg Jamaluddin Kamarulzaman
 78. Era Rehayu Afida Binti A.Hanapiah
 79. Isma Faris Bin Haji Ismail
 80. Jofhiena Binti Jumat
 81. Masmina Anak Suki
 82. Mohamad Afiq Bin Razali
 83. Mohamad Redhuan @ Adli Danial Bin Eddie Alfian
 84. Mohammad Azwan Bin Raya
 85. Mohammad Haziqri Bin Abd. Rajak
 86. Mohammad Shahrulrazin Bin Baharin
 87. Muhammad Afi Amirul Bin Muhammad Shafiee
 88. Muhammad Hassanol Irshad Bin Haji Md. Junaidi
 89. Muhammad Khairul Awafi Bin Haji Abdul Rajak
 90. Nurul Amal Liyana Binti Haji Abd. Majid
 91. Nurulizzah Amirah Binti Himran
 92. Nuursaufi Ar-Rasyiqah Binti Md. Sofri
 93. Siti Faizera Anak Jarah
 94. Siti Nurhairani Diyana Binti Ramlee
 95. BDTVEC DIPLOMA IN AUTOMOTIVE ENGINEERING

 96. Amirnurrashid Bin Norhani
 97. BDTVEC DIPLOMA IN ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING

 98. Abdul Azim Bin Khairuddin
 99. Abdul Wadut Bin Haji Ya'akub
 100. Adil Khan Bin Mohd. Tahir/Mohd Tahir Khan
 101. Annuar Bin Ibrahim
 102. Fadlin Hanif Bin Muhammad Nadzrin
 103. Haji Hazalan Bin Tengah
 104. Mohammad Amaluddin @ Syazwan Bin Yahya
 105. Mohammad Farhan Bin Mohammad Shahran
 106. Mohammad Shahadib Bin Haji Azaman
 107. Muhammad Adli Syamim Bin Baharin
 108. Muhammad Firdaus Bin Jafaradin
 109. Muhammad Khairul Affika Bin Kaling @ Khairul Affika Bin Kaling
 110. Muhammad Syafirul Bin Mohamad Saiful
 111. Nur Afiqah Binti Rosland
 112. Nurul E'zzati Syafiqah Binti Bakar
 113. Umi Salamah Binti Haji Mohd. Esa
 114. Yeo Sey Yee
 115. BDTVEC DIPLOMA IN FABRICATION AND WELDING ENGINEERING

 116. Abdul Jabbar Bin Nordin
 117. Abdul Rahman Bin Kamsah
 118. Abdulwafri Bin Awang Ahmad
 119. Abu Hazwan Bin Abu Ziffery
 120. Afiqah Binti Abd. Latif
 121. Edmund Bin Komiti
 122. Faiz Bin Rosli
 123. Khairul Bin Haji Rambli
 124. Muhammad Amin Bin Ahanapi
 125. Mohammad Hidayat Bin Safar
 126. Mohammad Norfazle Bin Razali
 127. Mohammad Saiful Al-Wardie Bin Jamain
 128. Muhamad Najib Bin Haji Jumat
 129. Mohammad Abdul Wafiy Bin Wahab
 130. Muhammad Adli Bin Arsad
 131. Muhammad Alizam Bin Mohidin
 132. Muhammad Azizi Bin Suadi
 133. Muhammad Harith Hamiezan Bin Mohamad Mazalan
 134. Muhammad Nur Nazirulhazim Bin Juffrydin
 135. Muhammad Saifullah Bin Affendi
 136. Nur Batrisyia Binti Meludin
 137. Timothy Teo Po Sheng
 138. Imaduddin Shadiq Bin Hassan
 139. Mohammad Muhibbuddin Bin Jeffery
 140. Mohammad Nurzi Bin Awang Mohd. Jamain
 141. Mohamad Syafi Helmi Bin Haji Masli
 142. Muhammad Amirun Bin Airan
 143. Muhammad Rafi' Rifa'ie Bin Raduan
 144. Nur E'zzati Binti Abdul Gahni
 145. Salehuddin Bin Haji Adanan
 146. Siti Nur Asyiqin Nabilah Binti Ibrahim
 147. Zainul Muttaqin Bin Jumardi
 148. Sayed Mohammed Syahmi Miqdam Bin Sayed Sofri
 149. BDTVEC DIPLOMA IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

 150. Fatin Atiqah Puteri Binti Haji Abd. Ghani
 151. Hamizah Binti Haji Awang Ahad
 152. Lim Yun
 153. Mohammad Adib Bin Haji Bini @ Hj Abdul Kifli
 154. Mohammad Aminuddin Bin Mustapa
 155. Norezzati Binti Nordin
 156. Nurdiyana Binti Mohd Jaffri
 157. Nurul Amal Bahriah Binti Ahmad
 158. Nurul Auni Binti Juaine
 159. Nuur Amal Hazirah Binti Zakeria
 160. Ros Norhafizah Nazatul Musfirah Diyana Binti Awang Jafridi
 161. Teo Zhi Xian
 162. Nurulhuda Binti Haji Abd Latif
 163. BDTVEC DIPLOMA IN GEOMATICS

 164. Alya Zafirah Binti Abidin
 165. Amir Anak Bujang
 166. Amirah Nabihah Binti Hasmanan
 167. Jaafar Sadiq @ Adeeq Aqiel Bin Abdullah
 168. Awangku Abdul Razzaq Rafiee Bin Pengiran Zainol Arifin
 169. Dayangku Nur Azyan Atiqah Binti Pengiran Haji Ariffin
 170. Farith Bin Hisham
 171. Malik Shah Bin Maideh
 172. Mohammad Abu Hurairah Bin Edham
 173. Muhammad Adib Aiman Bin Md.Amin
 174. Muhammad Azhar Bin Awang Haji Sabtu
 175. Muhammad Effendi Bin Julaidi
 176. Muhammad Fakhrul Wafiy Bin Amit
 177. Muhammad Khairi Bin Saiful 'Azmi
 178. Najme Nasuha Bin Trisnoh
 179. Noorsuriani Binti Rusman
 180. Nordayana Binti Haji Zupri
 181. Nurul Umi Farhana Nabilah Binti Jamal
 182. Rabiatul Adawiyah Binti Abdul Samat
 183. Sharifah Hazwina Binti Malai Hamzah
 184. Sitiasmasyahirah Binti Alias
 185. BDTVEC DIPLOMA IN HOTEL AND CATERING MANAGEMENT

 186. Abdul Mu'iz Bin Mohammad
 187. Ak Muhammad Ammaratiq Izzuddin Bin Pg Omarali
 188. Awang Mohamad Faris Irfan Bin Haji Awang Idris
 189. Cynthia Wong Sing Yie
 190. Dayangku Izzan Akmal Binti Pengiran Md. Yani
 191. Dk Nurhannie Binti Pg Julkifli
 192. Haji Suhardi Bin Haji Superapto
 193. Joshua Pea Soon Yeon
 194. Marc Ezekiel Bin Maraja
 195. Muhammad Khairul Waiz Bin Soffian
 196. Noor Athirah Binti Abas
 197. Nur Razinah@Nur Afiqah Binti Haji Awang Ramli
 198. Nurul Balquis Binti Amir Hamzah
 199. Nurul Izzati Nazirah Binti Awang Yakup
 200. Siti Nuradillah Binti Muhammad Addy
 201. Siti Nurmadihah Binti Haji Daud
 202. Abdul Qayyum Bin Haji Awang Mohammad Diah
 203. Awang Mohammed Nur Adli Bin Awang Mohamed Hazman
 204. Awangku Muhammad Ajrul Shafhan Bin Pengiran Haji Anuar
 205. Dayangku Nurul Ani Hafizah Binti Pengiran Azman
 206. Dayangku Siti Nur Hazimah Binti Pengiran Jamaludin
 207. Dk Qamarina Hayati Binti Pg Kemarudin
 208. Hajah Hanim Binti Haji Bahar
 209. Hajah Roziah Binti Haji Abdullah
 210. Mohamad Syazwan Bin Haji Rosli
 211. Mohammad 'Aizat Safwan Bin Haji Mohd Rosli
 212. Mohammad 'Azim Bin Kamalluddin
 213. Mohammad Senusi Bin Haji Zainal Abidin
 214. Muhamad Syazni Safwan Bin Rashid
 215. Muhammad Adib Afnan Bin Md. Amin
 216. Muhammad Afiq Syukri Bin Othman
 217. Muhammad Hafiz @ Muhammad Daud Bin Samblee
 218. Muhammad Nur'arif Bin Haji Mohammad Ismail
 219. Nur Amirah Binti Haji Mohaimin
 220. Nur Raesah Rafhanah Binti Haji Sulaiman
 221. Nurul Asyiqin Barizah Binti Sulaiman / Muhammad Sulaiman
 222. Nurul Siti Azimah Binti Muhamad
 223. Roger Petiluna
 224. Siti Nurain Binti Haji Awang
 225. Suhailah Binti Emrafadillah
 226. Zierra Manisha Binti Zulkifli
 227. Muhammad Danial Khuzairi @ Muhd Danial Zharfan Bin Kamar Ariffin
 228. BDTVEC DIPLOMA IN INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE

 229. Abdul Hanin Bin Haji Abd. Rahim
 230. Adylah Bin Kalid
 231. Awangku Abdul Hafiz Bin Pengiran Haji Zulkipli
 232. Azwan Bin Awang Abidin
 233. Dayangku Nuriffah Aiman Binti Pengiran Haji Saifuddin
 234. Dayangku Nursakinah Binti Pengiran Mohd Badaruddin
 235. Fatin Nurafiqah Binti Sahiran
 236. Kamisahnor Binti Hashim
 237. Mohammad Nazirul Mu'izzuddin Bin Nordin
 238. Mohammad Noor Syukri Bin Wahab
 239. Muhammad Amir Abdul Aziz Bin Rozaine
 240. Muhammad Hazran Bin Haris
 241. Muhammad Mirza Syamim Bin Awang Abdul Rahman
 242. Nor Atiqah Binti Junaidi
 243. Nur Ainul 'Atiqah Binti Haji Awang Muslim/Muslim
 244. Nur Farhain Nadiyah Binti Junain
 245. Nurliyana Binti Sofri
 246. Nurul Azimah 'Aisyah Binti Muhammad Ali Arman
 247. Nurul Hidayah Binti Haji Salim
 248. Nurul Jannah Diyana Binti Benny
 249. Nurul Shadatul Hafizah Binti Jeffridin
 250. Nurul Syakinah Binti Haji Mahmud
 251. Siti Nadiah Binti Kamran
 252. Siti Nazirah Binti Muhammad 'Izzat
 253. BDTVEC DIPLOMA IN INTERIOR DESIGN

 254. Abdul Qayyum Bin Haji Zaili
 255. Aqilah Binti Haji Abd. Halid
 256. Awang Mahmud Aziizi Bin Awang Mahmud Hoesaini
 257. Dayangku Nurun Fatin Nazihah Binti Pengiran Hassim
 258. Hafiz Bin Haji Hassan
 259. Lora Liew
 260. Muhammad Afiq Bin Ahmad
 261. Muhammad Afiq Bin Mohd. Shamshul Bahrin
 262. Muhammad Arif Bin Haji Abu Bakar
 263. Muhammad Bazil Bin Shukrimee
 264. Muhammad Hazim Bin Haji Bohari
 265. Muhammad Mu'izzuddin Bin Muhammad Saifuddin
 266. Muhammad Na'im Fikri Bin Ahmad
 267. Munawarah Binti Samat
 268. Abdul Azeem Bin Abd. Rahman
 269. Abdul 'Azeem Bin Haji A. Majid
 270. Awangku Mohammad Hariz Llandelar Bin Pengiran Soffri
 271. Mohammad Abdul Wa'ie Bin Md. Sabri
 272. Mohammad Nur Adli Afnan Bin Roslan
 273. Mohammad Zulmajdi Bin Haji Abu
 274. Muhamad Nuzul Hanis Bin Ali @ Lee Yong Han
 275. Muhammad Aiman Hafizul Bin Haji Rosli
 276. Muhammad Asyraf Bin Omar Danny
 277. Muhammad Khairiafiq Bin Haji Sirat
 278. Norfazlinawati Binti Anuar @ Norfazlinawati Maula Safri
 279. Nurhatiqah Binti Hazman
 280. Nurin Syasya Binti Hanizam
 281. Za'eemul 'Adli Bin Haji Abu Bakar
 282. Siti Nurfitryn Imanina Binti Omar
 283. BDTVEC DIPLOMA FOR PHARMACY TECHNICIAN

 284. Erma Fazidah Binti Ali
 285. Muhammad Afiq Bin Ismail
 286. Nurul Nabiatul Nazirah Binti Sualih
 287. Siti Muhdiyah Binti Awang Besir
 288. BDTVEC DIPLOMA IN PLANNING AND DEVELOPMENT

 289. Abdul Muiz Bin Ya'akob
 290. Aqilah Binti Awang Jafar
 291. Dayangku Nurhasya Binti Pengiran Mohd. Sabri
 292. Mohammed Abdul Hadif Bin Haji Mohamad Raduan
 293. Muhammad Asyran Hazwan Bin Awang Mohammad Alizan
 294. Muhammad Najib Madani Bin Haji Siadis
 295. Muhammad Noralie Syafie Bin Awang Omar Ali
 296. Noor Azwani Syasya Amirah Binti Noor Azian
 297. Nur Amirah Darratul Hikmah Binti Awang Puteh
 298. Nur Ezzati Binti Haji Ismail
 299. Siti Mu'atiqa Binti Muhd. Muzaine
 300. Siti Rashidah Binti Haji Wahab
 301. BDTVEC DIPLOMA IN SCIENCE

 302. Norali Izzam Bin Rozdy
 303. Nuraimi Hamizah Binti Haji Abd. Razak
 304. Fifie Faizurah Binti Muhammad Fakhri Jailani

  HIGHER NATIONAL TECHNICAL EDUCATION CERTIFICATES

  HNTec Apprenticeship in Telecommunication and Information Technology

 1. Ak Muhammad Rafiuddin Izzul Islam bin Pg Haji Junaidi
 2. Awangku Mohammad Nurul Hadzmie Aziman bin Pengiran Muhidin
 3. Awangku Muhammad 'Izzauddin bin Pengiran Haji Zainal Ariffin
 4. Ezzah Syafiqah binti Haji Abd. Razak
 5. Jonathan Lee Wen Jian
 6. Mohammad Abdul Syafiq bin Md Sabri
 7. Mohammad Faiz bin Idris
 8. Mohammad Zharfan Habibullah bin Mohamad Zulshofiyan
 9. Muhammad Shahrun Nizam bin Sahbirin
 10. Muhammad Syahmi bin Japar
 11. Noor Ezzyanty Azezira binti Yanam
 12. Nur Hamizah Nazurah binti Emran/Abd. Karim
 13. Nur Khairunnisa Fakhriyah binti Haji Sofian
 14. HNTec in Automobile Technology

 15. Abdul Alif bin Sofian
 16. Abdul Khaliq bin Samat/Abdul Samad
 17. Abdul Muiz bin Nikman
 18. Abu Fathan Fathullah bin Abu Kasim
 19. Ahmad Izzulhamiz bin Sahat
 20. Ahmad Syakiib bin Haji Muhammad
 21. Ak Mohammad Lutfi Hidayatullah bin Pg Anak Haji Abdul Latif
 22. Awang Abdul Qawee bin Awang Mohammad Kifrawi
 23. Eddy Nelsen Hong
 24. Hazazi bin Mohamed
 25. Ikhwan Fauzan bin Yasin
 26. Jamillah binti Abbas
 27. Mohammad Azfar bin Haji Garip
 28. Mohammad Marzuqi bin Haji Lamat
 29. Mohammad Zainul Azizan bin Jasni
 30. Muhamad Adli Quzami bin Haji Yusuf
 31. Muhammad Norzulhlmizan @ Muhammad Rahmat bin Md Jaafar
 32. Muhammad Zuhairi Hazwan bin Samhan
 33. Muhammad Rahmat Firdaus bin Hazli
 34. Nor Khaziana binti Jahari
 35. Syakirah binti Sofri
 36. Abdul Syafiq bin Adinin
 37. Ak Haji Abdul 'Malik Naqiuddin bin Pg Haji Yakop
 38. Alif Aliuddin bin Abd Majid
 39. Awangku Nurulamaluddin bin Pengiran Norddin
 40. Joushua anak Janlita
 41. Mohamad Ridzwan bin Sambri
 42. Mohammad Adiib bin Asat
 43. Mohammad Afiq bin Hussin
 44. Mohammad Hisyam Iswan bin Haji Lamit
 45. Mohammad Nazrin bin Abd Ghani
 46. Mohammad Rasydan bin Roslan
 47. Muhammad Afif bin Aji
 48. Muhammad Asyrani bin Abas
 49. Muhammad Fathurrahman bin Daud
 50. Nazirul Afandi bin Awang Jamaluddin
 51. Siti Noornabilah binti Mohd. Nordin
 52. Mohammad Faiz bin Omar
 53. HNTec in Building Services Engineering

 54. Abdul Razzaq Qawiy bin Hj Abd Rahim
 55. Abdul Azim bin Abdul Rahman
 56. Abdul Fahmi Faiz @ Khairul Ariff bin Abdul Nassir
 57. Abdul Walid Hizammuddin bin Hosaney
 58. Awangku Izzat Abbas bin Pengiran Khashiem
 59. Awangku Muhamd Fadhil Wafi bin Pg Ahmad Mujahid
 60. Dk Siti Amal Nazurah binti Pg Haji Darun
 61. Haziqah binti Ishak
 62. ‘Iffa Zariah binti Mohd Idris
 63. Mohamad Yazid Duddin bin Haji Mohamad Wasli
 64. Mohammad Khairul Azmi bin Haji Abu Bakar
 65. Mohammad Noor Safuan bin Mohammad Suzaini
 66. Muhammad Alif bin Mohammad Isamuddin
 67. Muhammad Mustaqim Izzat bin Haji Kipli
 68. Muhammad Nazirul Wa’ie bin Mohd Musa
 69. Muhammad Nursafwan bin Shahminan
 70. Nur Ezzati Nadhirah binti Moktar
 71. Nur Fina binti Reduan
 72. Siti Maszurah @ Zurah binti Segap
 73. Abqari bin Ahmad
 74. Ahmad Budiman bin Haji Basman
 75. Awangku Muhammad Shahrul Hisyam bin Pengiran Shahfree
 76. Edwin anak Labang
 77. Esther Tracey anak Jamit
 78. Hafiz Al-Rasyid bin Norhani
 79. Khairul Izzat bin Zaini
 80. Mohammad Syafiq @ Mohammad Khairol bin Abdullah
 81. Muhammad Fitri bin Ahmad
 82. Muhammad Hamizan bin Samat
 83. Muhammad Hasbullah bin Haji Mohammad Taib
 84. Muhammad Nur Ezwan Asraf bin Hamidon
 85. Najziem bin Juani
 86. Nur Syafiqah binti Haji Mohd Amirrudin
 87. Nuratiqah binti Muhammad Jailani
 88. Nurul Zahidah binti Kamsah
 89. Pifi Fazlin anak Lain
 90. Siti Nuraziemah binti Abani
 91. Ummi Sha’firaa binti Salim / Abdul Halim
 92. Ahmad Najmi bin Haji Daud
 93. Amir Haziq bin Kasim
 94. Awangku ‘Abdul Hadi bin Pengiran Sudirman
 95. Melissa anak Minggu
 96. Mohammad Fariz bin Abdul Rahman
 97. Mohammad Izzul Qawi bin Masri
 98. Mohammad Shafiee bin Sulaiman
 99. Muhammad Amali bin Abu Bakar
 100. Muhammad Irfan Fadhillah bin Muhammad Hamizan
 101. Muhammad Syazwan bin Kamarul Zaman
 102. Muhammad Zulhilmi bin ‘Abdul Malik
 103. Nurhazirah binti Ishak
 104. Nurul Ainol Nadeerah binti Haidin
 105. Nurul Haziqah binti Lakim
 106. Romita anak Adak
 107. Siti Noriffah binti Zulkipli
 108. Siti Salmiah binti Hussin
 109. Yazrul Asrin bin Yusrin
 110. HNTec in Business and Finance

 111. Adrian Aw Kee Yen
 112. Amaliney binti Mat Said
 113. Asrita Laura binti Luyong
 114. Azmi bin Mohamad Noor/Morshidi
 115. Hariz bin Zulhazmi
 116. Iffah Zalikha binti Osman
 117. 'Izzati Balqis binti Kipli
 118. Izzati Khairunnisa binti Baharom
 119. Khairunnisa @ Hasinah binti Rameran
 120. Mohammad Azim 'Izzuddin bin Mohamad
 121. Muhammad Hardie bin Hashim
 122. Muhammad Najib Syahiran bin Awang Sahrizan
 123. Nadiana binti Muhamad Sigie Al-Islam
 124. Nur Hafizah binti Haji Mohammad Hassanal Mega @ Mulizahasni
 125. Nur Siti Hajar binti Haji Sharbini
 126. Nur Syazwanie binti Mohd. Sallehen
 127. Nuramni Syukriah binti Abu Bakar
 128. Rahimah binti Haji Abd. Karim
 129. Shahranifitri binti Shahibul
 130. Vaidagdhi Veloo
 131. Awangku Mohammad Zulfiqar bin Pengiran Ya’akub
 132. Azniza Imanina Nur Insyirah binti Mohd. Salim
 133. Chung Hau Je @ Adrian
 134. Intan Syahirah binti Maidin
 135. Izzaty binti Sungai
 136. Jurinah binti Jilin
 137. Muhammad ‘Amirul Ridhwan bin Rosli
 138. Muhammad Faiz bin Haji Murni
 139. Muhammad Nurhafiz bin Jupri
 140. Muhammad Ridhwan Firdaus bin Rilly
 141. Muhammad Zulfadhli bin Mohd. Zain
 142. Nur Afiqah Qurratu' Aini binti Kambar
 143. Nur Amani Syazwani binti Jambry
 144. Nur Atiqah binti Zaleha
 145. Nur Azillah binti Haji Matsah
 146. Nur Zawani Wajihah binti Adam
 147. Nurain binti Tajudin
 148. Nurul Atisya binti N.M. Alim
 149. Nurul Fathin binti Amad Daud
 150. Nurul Norarliana binti Abdullah Renit
 151. Nurul Shafiza binti Zeki
 152. Nurul Shahirah binti Ma'aruf
 153. Ramizah binti Rameran
 154. Roshidah binti Biar
 155. Seri Dewi binti Ramlie
 156. Siti Amal Liya binti Hamidon
 157. Dayangku Atikah binti Pengiran Haji Yahya
 158. Dhaniah binti Mahali
 159. Dk Nurul Asyiqin binti Pg Mohammad
 160. Indra Haziq bin Zulkifli/ Abdul Kipli
 161. Mohammad Aminuddin bin Haji Samat
 162. Muhammad Akmal Syahmi bin Ahamad
 163. Muhammad Yusuf bin Haji Abd.Hamid
 164. Nor Azshriyati @ Ayu Nor Eva Natasha binti Azami
 165. Nor Nazatul Naquiah binti Mohamad
 166. Norerda binti Emran
 167. Norhaazimah binti Mohd.Zamri
 168. Norhaziqah binti Hanafi
 169. Nur Hazwani binti Abd Razak
 170. Nurbazilah Rashidah binti Ibrahim
 171. Nurhamizah @ Sakinah binti Haji Sulaiman
 172. Nurkamalia binti Kamarul-Zaman
 173. Nuur Amalina binti Haji Habib
 174. Siti Noor Ashiqin binti Haji Zainal
 175. Alya binti Awang Mohammad
 176. Awangku Abdul Rahman bin Pengiran Ibrahim
 177. Dayangku Umi Kalsum binti Pengiran Haji Marsidi
 178. Dk Siti Aisah binti Pg Masshor
 179. Dyg Mawarni Syafiqah Izzaty binti Awg Amirul Ikramahaizad
 180. Hadi Safwan bin Haji Isa
 181. Hajah Nur Afiqah Farhanah binti Haji Affandy
 182. Hamimah Hayati binti Awang Hidop
 183. Lim Siew Ling
 184. Mohammad Amirudin bin Matassan
 185. Mohammad Hadiyuddin bin Januddin @ Mohd Ali Saifuddin
 186. Mohammad Nuradhwa Syamim bin Noraini / Bahrin
 187. Muhammad Aizuddin bin Ahmad Saifudden
 188. Mu'minah binti Haji A. Matali
 189. Nabil Fikri bin Haji Noordawani
 190. Najihah Nur Fasihah binti Haji Abu Yamin
 191. Noor Hazirah binti Hamadi
 192. Nor Nadzueen binti Jafri/Darussalam
 193. Norasimah binti Haji Othman
 194. Norzawana Zafirah binti Haji Mohamad Nor
 195. Nur Baiti binti Harun
 196. Nur Nazmira Zurina binti Haji Zahini
 197. Siti Norhamidah binti Haji Norsalam / Haji Said
 198. Siti Nuratulain binti A. Md. Yasan
 199. Amal Nadirah binti Zaine @ Zatul Himmah
 200. Dayangku Nur Aqilah binti Pengiran Haji Damit
 201. Dayangku Siti Nadhilah binti Pengiran Haji Sabtu
 202. Dayangku Siti Nur Huwaida binti Pengiran Baharuddin
 203. Ismatul Eza Nazeera binti Haji Sallahuddin
 204. Khairul Azim bin Ahmad Mustapah
 205. Mohamad Rahmani bin Omar
 206. Mohammad Azam bin Adnan
 207. Mohammad Hilmi bin Suhaimi
 208. Mohammad Izzat bin Pehin Dato Haji Abd. Latiff
 209. Muhammad Afif Fazri bin Ibrahim
 210. Muhammad Alzam bin Haji Abdul Hamid
 211. Nor Naziratul Aiman @ Nor Ain binti Ahmad
 212. Nur Asqina A'fiah binti Mohammad Faizal
 213. Nur Fittin Rosyiidah binti Haji Abdul Latif
 214. Nurfadhilah binti Ibrahim
 215. Nur'izyan Farah Syahirah binti Azaman
 216. Nursajdiyah binti Arbi
 217. Nurul Hanisah binti Haji Rosli
 218. Rabiatul Adawiyah binti Haji Amirul Husaini
 219. Sadatul Amalina binti Haji Awang
 220. Siti Hamizah binti Hamdan
 221. Siti Nursyakirah binti Haji Mohammad Ali
 222. Siti Nurwadiyah binti Emran
 223. Siti Salbiah binti Jeludin
 224. Awang Muhammad Nazirul Hafiizhullah bin Awang Hj Morshidi
 225. Awangku Mohammad Khairul Ridhwan bin Pengiran Sabtu
 226. Azriee Wong bin Abdul Karim
 227. Dayangku Fatin Syahirah binti Pengiran Haji Abd Rahim
 228. Fatin Noraihan Atiqah binti Haji Puasa
 229. Iffah Hazirah binti Asmady
 230. Khairul Anwar bin Awang Josley
 231. Mohamad Abdul Hafiz Khan bin Razemi
 232. Mohamad Ridzwan Mizan bin Zainuddin
 233. Muhammad Hadri Ilham bin Mohd Idahham
 234. Muhammad Harith bin Haji Jamilie
 235. Muhammad Khairun Nazhem @ Rafif Shauqi bin Awang Sallehudin
 236. Muhammad Nasir bin Jalil
 237. Muhammad Qastari bin Bohari
 238. Nur Raidah 'Aqilah binti Roslan
 239. Nur Syifa Wajeehah binti Haji Alias
 240. Nuramal Nadiah binti Abd.Rahim
 241. Nuramalina Dayana Qistina binti Mohamad Esa
 242. Nur'aqmal Fazeera binti Mohammad Mahady
 243. Nurul Nadiah binti Noormasaidirwan
 244. Rabi'atul' Adawiyah@Syahirah binti Dzolkiplly
 245. Rif'ah Husna binti Haji Abd. Khani @ Nur Qawiymah
 246. Siti Nasirah binti Emran
 247. Siti Nazurah Nur binti Mesir
 248. Siti Nooramalena binti Mohd.Rosman
 249. Siti Nor Nadya binti Awang Mohammad
 250. Siti Nur Qamarina binti Haji Shahminan
 251. Siti Nurazimah binti Zaini
 252. Ahmad Syafiq Aniq bin Mohamad Suhardi
 253. Amal Nabilah binti Ahmad
 254. Amal Nadhirah binti Mustaffa
 255. Aniq Syafiq bin Shmainan
 256. Artahia Syant Conilla binti Latip
 257. Aziemah binti Mohammad Azznorhasmie
 258. Dayangku Nurhayatul Aniza binti Pengiran Ismail
 259. Dk Nurul Syamimah binti Pg Hj Saifuddin@Dk Nurul Nawirah
 260. Khairunnisa Aqilah binti Haji Khairudin
 261. Mohamad Dhiya Asynawi bin Damit
 262. Mohammad Fahmi bin Awang Mohd Salleh
 263. Muhammad Abdul Wafi bin Sunny
 264. Muhammad Bazli bin Haji Harris Mohd.Noor Ilham
 265. Muhammad Zulsyafiq bin Haji Zakeria
 266. Noorshamizah binti Hj Shamsul Bahri
 267. Nur Syahzanani Basyirah binti Nor Muhammadi
 268. Nurina Syafiqah binti Hamdini
 269. Nuruddin bin Mohammad Noor
 270. Nurul Fatin Izzati binti Haji Alladin
 271. Siti Suhaina @ Damit binti Sufian
 272. Siti Syazraynie Atiqah binti Haji Akit
 273. Siti Wardah binti Haji Sufri
 274. HNTec in Computer Networking

 275. Abdul Hakeem Hafizzuddin bin Hosaney
 276. Abdul Hazim bin Haji Abdullah
 277. Ahmad Zulfikhri bin Hashim
 278. Alghazi bin Alsuffri
 279. Hamizan bin Mohammad
 280. Jazlyanna binti Aw. Jainuh
 281. Khadijah binti Haji Roslinei
 282. Khairunnisa Munirah binti Mahmud
 283. Mazrul Pazlin bin Paun
 284. Mohammad Abdul Abasyid bin Haji Abdul Wahab
 285. Mohammad Amirul 'Adli bin Osmadi
 286. Mohammad Amirul Azrie bin Mohammad Ali
 287. Muhammad Afiq bin Mohammad Ali
 288. Muhammad Faris bin Mohammad Dani
 289. Muhammad Khairiuddin bin Johari
 290. Muhammad Najib bin Abdul Manaf
 291. Muhammad Zaizulza'im bin Zainal Abidin
 292. Nazatul Nadira binti Ejol
 293. Nurfarhanah Nabilah binti Abu Bakar
 294. Nur Quratula'in binti Mohammad Azri
 295. Nurerna Widaya binti Japerin
 296. Nurul Azieerah Fazlin binti Besar
 297. Shahannim binti Zaidi
 298. Siti Farhanah binti Sofian
 299. Syafiq Hanafi bin Sharom
 300. HNTec in Construction Engineering

 301. Abdul Wafiy bin Abd. Wahab
 302. Ahmad Syazwan bin Mohammad Mazwan
 303. Awangku Muhammad Adli bin Pengiran Salleh
 304. Awangku Mohamad Amirul Nazme bin Pengiran Othman
 305. Awangku Muhammad Hanif bin Pg Hj Othman
 306. Mohamad Asyrol Rafiuddin bin Asmadi
 307. Mohammad Qazzaz Fakhri bin Haji Aslimon
 308. Mohammed Adib Aizuddin bin Haji Abd.Rahman
 309. Muhammad Ashahiddin Akmal bin Jasni
 310. Muhammad Hanif Ridhwan bin Mohd Daud
 311. Muhammad Khairul Syafie bin Ali
 312. Muhammad Syafi’ie bin Mohd Zakaria
 313. Muhammad Syazwi bin Haji Marsad
 314. Nor Amal Amirah binti Mahali
 315. Norianahwati binti Saiful
 316. Nur Syasya binti Abdul Rahman
 317. Nuruljannah binti Haji Mohamad
 318. Nurwafa Izzah binti Mohamed Rahimi
 319. Said Luqman Shah Said Dawar Shah
 320. Abdul Mun'im bin Bakri
 321. Akmal Hazim bin Jasmi
 322. Dayangku Adibah Na'ilah binti Pengiran Haji Mohd Amin
 323. Haji Awang Mohammad Ali Khairul Za'im bin Haji Awg Matnoor
 324. Haji Mohamad Wafiy bin Haji Rosli
 325. Mohammad Aji Zulizah bin Haji Abu Bakar
 326. Mohamad Yazin bin Abdul Samat
 327. Mohammad Khairul Anwar bin Haji Sapar
 328. Mohammad Redzuan bin Haji Mokti
 329. Muhammad Bazli Rafi'e Wafiuddin bin Haji Saifol Bahrin
 330. Muhammad Eddy Shahfie bin Haji Zailani
 331. Muhammad 'Izzat @ Abu Bakar bin Shamsudin
 332. Nadzri bin Kasmat
 333. Nur Azreena binti Haji Roslan
 334. Nur Syaahidah A’qilah binti Haji Mohammed Shahibulbahrum
 335. Nuramal Nadirah Syahirah binti Haji Rosaidi
 336. Nuriffah Syamimi binti Sertini
 337. Siti Nazihah binti Nasir
 338. Wilson Morris Anak Jainy
 339. Zairol Zaidannie bin Mohamad Nor
 340. Abdul Azri bin Awang Abdul Hamid
 341. Afera binti Awang Shahlan
 342. Ahmad Adry bin Kula
 343. Ak Mohammad Asnawi bin Pg Mohd. Jefri
 344. Awangku Mohammad Nurizzuddin bin Pengiran Saini
 345. Amir Akram bin Haji Abdul Adis
 346. Awang Dzulhilmi bin Awang Zulkipli
 347. Mohamad Adib Irsyad bin Mohamad Esa
 348. Mohammad Alif Asa'ad bin Mohammad Abidin
 349. Mohammad Taqiyuddin bin Suhaili
 350. Mohammad Yazid bin Mohd. Taha
 351. Muhammad Azizi bin Junaidi
 352. Muhammad Baihaqi bin Bakir
 353. Muhammad Khairul Ikhwan bin Haji Midun
 354. Muhammad Syafi’un ‘Amaluddin bin Mohamad
 355. Muhammad Zulhilmi bin Bahrin
 356. Muhammad Nur Faizureen Lee bin Razali @ Muhd Nur Adli
 357. Norliza binti Nawying
 358. Nur Wafiqah binti Haji A Mazlan
 359. Nurul Fithriyaani @ Amal Faaiqah binti Imbran
 360. Nurul Hazimah Syahida binti Hamdan
 361. Safwani binti Suhaimi
 362. Trish Harolynch binti Masli
 363. HNTec in Electrical Engineering

 364. Mohammad Nobli Syadzwan bin Zulkifli
 365. Abdul Wafi bin Wardi
 366. Awang Abdul Faiz bin Awang Arrifin
 367. Edward Wong Jia Ming
 368. Hanisah binti Mat Jeneh
 369. Marlinawati binti Hamdan Tan
 370. Mohammad Aiman bin Awang Haji Abd Rahim
 371. Mohammed Syaleh bin Mohammed Tahir
 372. Muhamad Yazid bin Yusup
 373. Muhammad Fa'iz bin Haji Sufri
 374. Muhammad Wafiuddin bin Haji Saidin
 375. Nadasyaimaa bin Haji Pungut
 376. Nazirul Hidayatullah bin Hj Mohd Gani
 377. Nuramalina Syafiah binti Sabli
 378. Nuramalina Syafiqah binti Sabli
 379. Nurtikah binti Haji Tinggal
 380. Nurul Amirah binti Salleh
 381. Nurul Syahirah binti Haji Zulkifli
 382. Siti Nurhazwani binti Omar
 383. HNTec in Information Technology

 384. Abdul Azim bin Supari
 385. Awangku Muhammad Syazwi bin Pengiran Jaya
 386. Dayangku Liyana Amaliena binti Pengiran Ahmad
 387. Eddee Nash bin Nasir
 388. George Rhyme Anak Guati
 389. Imelda Serini Anak Mulin
 390. Mohamad Sufi Aqilah bin Mohamad Zuffri
 391. Mohammad Nazmi Nauwawi bin Haji Zahini
 392. Muhamad Hussaini bin Sisa
 393. Muhammad Aiman Hafizunnizam bin Haji Rosli
 394. Muhammad Faris Fakhrullah bin Ramlee
 395. Muhammad Nazirul Azri bin Radzali
 396. Ngien Zheng Nan
 397. Nur Farah binti Ramlee
 398. Nurhazim bin Haji Maslani
 399. Nurul Salwani binti Ehlawa
 400. Syafezul Hairie bin Omar
 401. Asymawi Wadi bin Abdul Rahman
 402. Cynthia Christine Chin Yee Tsien
 403. Donovan Ang Zhengzhao
 404. Farah Humairah binti Norazlan
 405. Haji Muhammad Azizul Asri bin Haji Abdul Latif
 406. Kamarulzaman bin Julita
 407. Mohammad Azri bin Abd Azih
 408. Mohammad Zainolnazri bin Mohd Rosli
 409. Muhammad Ameruddin bin Johari
 410. Muhammad Izzat Izzuddin bin Zainalariffin
 411. Muhammad Afiq Syukri bin Rafa'ee
 412. Muhammad Izaanamenuddin bin Haji Zahari
 413. Nur Atiqah binti Razali
 414. Nur Zhahirah binti Jeffery
 415. Nurul Khalilah Iqmal binti Arsah
 416. Shahrolnizam bin Sartaroh
 417. Siti Nur Izzati binti Awang Asli
 418. Abdul Hadi bin Shukor
 419. Awang Mohamad Rahmani Afiq Hasyir bin Awang Haji Ismail
 420. Awangku Muhammad Hafizuddin bin Pengiran Haji Omar Alli
 421. Azielah binti AbdulKhan
 422. Dayangku Nurul Hazimah binti Pengiran Aliudin
 423. Faizatun Nadhirah binti Zainal Abidin
 424. Harry Akim Anak Kudi
 425. Khairul Baharie bin Awg Saifuddin
 426. Khayyirah Nor Kasmila binti Haji Kassim
 427. Magdalene binti Sadat
 428. Mohamad Asyraf bin Jaidi
 429. Mohamad Syafiq Mu'izzuddin bin Haji Junaidi
 430. Mohammad Adib bin Roslan
 431. Mohammad Hadif bin Madili
 432. Mohammad Haziq Sirhan Afifullah bin Suhaili
 433. Mohammad Safwan bin Haji Shahrulbahrin
 434. Muhamad Hisyamuddin bin Jasnin
 435. Muhammad Raziq Rafieuddin bin Abdullah Ahzaman
 436. Muhammad Zulfadhli bin Haji Ibrahim
 437. Nuranira binti Mohamad Airme
 438. Nurul Afiqah binti Haji Ahmaddinni
 439. Nurul Radhiah binti Haji Japar Sidek
 440. Siti Norbaizura binti Abu Bakar
 441. Siti Nur Zahidah binti Zaini
 442. Siti Nurfarwizah Afifah binti Mohd Zaini
 443. Siti Nursyifaa binti Haji Alias
 444. Chiang Chen Seng
 445. Dayangku Nur Amal Suhana binti Pengiran Sri Lanang
 446. Haji Mohammad Imamul Dzakiyy bin Haji Ismail
 447. Lawrence Yap Meng Liang
 448. Mohammad Anwaruddin bin Embran
 449. Mohammad Khairul Hazwan bin Haji Munir
 450. Mohammad Nurazmi bin Ahmad Daud
 451. Mohammad Zikry bin Ramidi
 452. Muhammad Syamsul Bahrin bin Haji Md.Junaidi
 453. Muhammad Wafiuddin bin Tamit
 454. Nurul Faizatul Khuzaima binti Abd. Malik
 455. Rakinah binti Abd. Rahman
 456. Rashidatun Nadiah binti Rosli
 457. Siti Nabilah binti Mohd Tejudin
 458. Siti Nor Aisah binti Asnan
 459. Siti Nur Zafirah binti Zaini
 460. Abdurr Qayyum bin Ahmad Arawi
 461. Ahmad Izzuddin bin Azis
 462. Awangku Hilmi Zuhairi bin Pengiran Omar
 463. Awangku Muhammad Ammar Mu'min bin Pengiran Haji Merali
 464. Awangku Saiful Khairul Zulzairan bin Pengiran Liudin
 465. Ilahwahyu binti Solaiman
 466. Karuleza binti Haji Sambas
 467. Lenny binti Biring
 468. Mohammad Shamsul Alam bin Helly Fadilla
 469. Muhammad Abid @ Muhammad Amin bin Nordin
 470. Muhammad Khairul Ariffin bin Haji Ismail
 471. Muhammad Syazwi bin Borhannordin
 472. Nur Aqilah binti Ibrahim
 473. Nur Hazirah binti Musa
 474. Nurin Batrisyia binti Sumardi
 475. Nurul Amal Ezzanie binti Musa
 476. Saifulrizal bin Haji Mohammad
 477. Siti Normasyazwani binti Baharuddin
 478. Siti Nureza Qasdina binti Elrafidi
 479. Tan Sin Tah
 480. Farah Rahimah binti Abdul Rahim
 481. Maserna binti Mohammad Helmi
 482. Mohammad Abdi Fathin @ Mohammad Faaizin bin Haji Isa
 483. Mohammad Haziq Saifullah bin Malik Iskandar
 484. Muhammad Muizzuddin bin Haji Abdul Malik
 485. Noor Hidayatul Nadiah binti Haji Ismail
 486. Nur Sahida binti Azmi
 487. Nurul Umairoh binti Haji Juffri
 488. Rheyme Ardi bin Melin
 489. Sam Darren Anak Lampas
 490. Amalina binti Ibrahim
 491. Faizah binti Haji Bair/Haji Nordin
 492. James Castro Lo
 493. Masrurah binti Haji Washli
 494. Muhammad Jafni Fakhrullah bin Haji Jabidi
 495. Muhammad Hamizan bin Saini
 496. Nur Anisa binti Ismail
 497. Nur Masturina Afiqah binti Abdullah
 498. Nur Syafiqah binti Shahdan
 499. Nuramalinah binti Rosli
 500. Rabi'ah binti Kamaluddin
 501. HNTec in Instrumentation and Control Engineering

 502. Aenisa binti Nelson
 503. Ak Muhammad Aiman bin Pg Haji Mohammad Noor Ariffin
 504. Amanina Edora anak Ricky
 505. Awangku Khairullah bin Pengiran Umar
 506. Fatin Afifah binti Abang Jaludin
 507. Foo Ji Jian
 508. Hasbulah bin Bahrin
 509. Jane Goh Ying Ying
 510. Leonard Lim Lian
 511. Mohammad Al-Azim bin Mohammad Ariwan
 512. Mohammad Shahrul Firdaus bin Haji Rahman
 513. Muhammad Al'Amin bin Kamis
 514. Muhammad Haziq bin Mohammad Ali
 515. Muhammad Khairul Nazhim bin Haji Hamidun
 516. Muhammad Reduan bin Morni
 517. Muhammad Zulfadli bin Abu Bakar
 518. Nur Batrisyia binti Usop
 519. Nur Syamimi Syaurah binti Mohd Salleh
 520. Nurazliza binti Omar Dani
 521. Nurmaizan Izzati Afrina binti Mezlan
 522. Nurul Zafirah binti Roslan
 523. Nurul Zaiemah binti Haji Sabtu
 524. Suzzie Dazrina binti Simpul
 525. HNTec in Laboratory Science

 526. Ak Mohammad Afiq Aqhari Putera bin Pg Mohd Caesar Perkasa Putera
 527. Dafinah Hazwani binti Muhammad Salleh
 528. Dayangku Shafiyyah Wajihah binti Pengiran Alit
 529. Elvi Aisah binti Tarsat
 530. Errna binti Rosmadi
 531. Jaluano binti Ardiris
 532. Mohamad Farhan bin Zaini
 533. Mohammad Nur Ariff Putra bin Manjanai
 534. Muhammad Faid bin Yussof
 535. Muhammad Hanif bin Haji Johari
 536. Muhammad Nafiizuddin Hazlin bin Kamzul Hajmir
 537. Muhammad Shafiq bin Hamdan
 538. Nur Ariizah binti Ernie Noor
 539. Nur Hafizzul Liyana binti Abdul Mahmod
 540. Nurul Shakirah binti Haji Abd. Rahman Arif
 541. Rosfazila binti Pitur
 542. Siti Nadzirah binti Awang Tengah
 543. HNTec in Marine Engineering

 544. Abdul Faweez Iqbal bin Abdul Manap
 545. Abdul Hafiz bin Haji Adanan
 546. Alexion Chu Zhi Chai
 547. Dk Nordiyanah binti Pengiran Zainorain
 548. Ellina Slyviana anak Bekri
 549. Eric Fung Pow An
 550. Eric Wang Ban Huang
 551. Jamarul Rosaidy bin Jamily
 552. Leong Weng Heng
 553. Liew Yung Pheng @ Brian Liew
 554. Mohamad Salleh bin Abdullah
 555. Mohammad Ikhrimah bin Zulkefli
 556. Mohammad Yazid bin Ibrahim
 557. Muhammad Arif @ Abdul Arif bin Mohammad Ali
 558. Muhammad Fakhrul Adly bin Ismail
 559. Muhammad Nor Ehsani bin Nor Asnan
 560. Nur Asyiqin binti Noor Zain
 561. Qamarul Haziq bin Haji Aji
 562. Sareeza binti Serungi
 563. Abdul Hafeez Iqbal bin Abdul Manap
 564. Awang Muhammad Alif Afnan bin Awang Adenan
 565. Dayangku Nur Sabrina Izzati binti Pengiran Abd Rahman
 566. Mohammad Aizuddin bin Haji Serudin / Haji Sanif
 567. Muhammad Adi Huzaifah Hidayatullah bin Hajil
 568. Muhammad Afiq bin Said
 569. Muhammad Amirun Amin bin Ismail
 570. Muhammad Roosyid bin Haji Idris
 571. Nasrul Nazri bin Mahadi
 572. Nurul Asyiqin binti Haji Omar
 573. Rifaiedy bin Roslan
 574. Siti Nabilah Alsyinta binti Haji Aluis
 575. Suzienayanti anak Odin
 576. Izzan bin Embran
 577. Law Tzee Ching
 578. Mohamad Azimy bin A Mat Salleh
 579. Mohamad Nurul Amirul Aikqmal bin Hussin
 580. Mohammad Arif bin Haji Emran
 581. Mohammad Syahmi Aiman bin Suhaimi
 582. Muhammad Aqilasyadi bin Mahadi
 583. Muhammad Faiz Nurrazwan bin Nordin
 584. Muhammad Faiz Zulhelmi bin Affandie
 585. Muhammad Naqib Hafizuddin bin Ajimi
 586. Muhammad Rafie bin Rosli
 587. Muhammad Syaarif Hidayatullah bin Haji Abed
 588. Nadia Arniyani binti Haji Abd. Rani
 589. Nur Liyana Syairah binti Sabli
 590. Nurul Najihah binti Zaini
 591. Tiffini binti Jueini
 592. HNTec in Mechanical Engineering

 593. Abdul Asri bin Abd. Aya
 594. Haji Nurul Ehsan bin Haji Pungut
 595. Harey Chin
 596. Jeffry Anak Imba
 597. Mohammad Fakhrullah bin Haji Mohamad Azanie
 598. Mohammad Kamarul Hamizan bin Haji Azmi
 599. Muhammad Abdul Hafiz bin Roslan
 600. Muhammad Fadhil bin Haji Sahrani
 601. Muhammad Izzuddin bin Hasim
 602. Muhammad Nur Esa bin Subli
 603. Nurhidayah binti Haji Mahaleh
 604. Saerah binti Sapai
 605. HNTec in Office Administration

 606. Awangku Haji Muhammad Naif bin Pengiran Haji Othman
 607. Amal Munirah binti Alias
 608. Hajah Maziah Munirah binti Haji Mustamam
 609. Laili Syukrillah binti Haji Masri
 610. Mahdiyyah Afifah binti Haji Mohd Said
 611. Marilyn Yap Mei Choo
 612. Mohammad Afiq bin Samsul
 613. Nur Hasimah binti Yunsi
 614. Nur Masnora binti Aliuddin
 615. Nur Muhammad Akmal Firdaus bin Matali
 616. Nurul Akramin Alyani binti Abd. Momin
 617. Nurul Nur Hamizah binti Aji
 618. Nurul Rafinina binti Haji Rosman
 619. Siti Nurefwa Haliffah binti Abdullah
 620. Siti Rahmat Ramadhanniah @ Siti Halimah binti Zulkifli
 621. Siti Zahidah binti Mohd. Zulkhairi
 622. Abdul Qawie bin Awang Othman
 623. Awangku Ahmad Zharfan bin Pengiran Aliuddin
 624. Dk Nur'yul Amal Nabilah binti Pg Haji Aliudin
 625. Khairunnidah binti Mohamad
 626. Mohamad Saiful Syafiq bin Zaiman
 627. Mohammad Hafiy Qawim bin Rosdan
 628. Mohammad Nurazmi @ Mohammad Muntassir bin Hj Mohammad Amin
 629. Muhamad Abdul Shafiq bin Zairuddin
 630. Muhammad Abdul Nabawi bin Haji Zainal
 631. Muhammad Qatbul Islam bin Abu Bakar
 632. Muhammad Zikry Fauzan bin Mohd. Zain
 633. Norhafizah binti Ibrahim
 634. Nur Amalia Amni binti Ismail
 635. Nur Amira Syazwani binti Ishak
 636. Nur Nasirah binti Bakiri
 637. Nur Ni'matul Wahidah binti Sabli
 638. Nurul Aniqah Hamizah binti Sulaiman
 639. Rabiatul Afiqah @ Nur Amalina binti Baharuddin
 640. Raiezah binti Amat
 641. Ajillatul Syadzwani binti Sabli
 642. Amal Azeerah binti Haji Manshor
 643. Jonathan Austria Hong Chien Yong
 644. Khadijah binti Haji Noralimin
 645. Khadizahtul Roshahlina binti Haji Rosli
 646. Muhammad Hakiim bin Hj Abd Wahab
 647. Nazurah binti Sahat
 648. Norfarizan binti Abdul Aziz
 649. Nurhaziqah Insyirah binti Abdullah Musim @ Melny Nony
 650. Nurkhalidah Fauzana binti Kunal / Ismail
 651. Nurnaifah binti Awang
 652. Nurul Diyana binti Haji Mohd. Sabri
 653. Nurul Liyana binti Abdul Rahman Ligoh @ Nuruliyana Ligoh
 654. Siti Muzfirah Syafiqah binti Haji Abidin
 655. Siti Rahmah binti Ramli
 656. Wafa Wahidah binti Suhaili
 657. Zulhazmi bin Masri
 658. HNTec in Pharmacy Technician

 659. Abdul Azim bin Hussin
 660. Hamsiah binti Zamadi
 661. Lo Kee Heng
 662. Muhammad Adib bin Junaidi
 663. Muhammad Fathir Afdhalul Ihsan @ Muhammad Atsil bin Alias
 664. Nurul Atiqah Haryanti binti Azaman
 665. Rabi’atul Bazilah binti Ramli
 666. Tasyina Dilah binti M.Tahar
 667. Veviana Chan
 668. HNTec in Plant Engineering

 669. Nicole Jasmine Malaya anak Usay
 670. Nur Fatin Aqilah binti Bujang Sabtu
 671. Abdul Matin bin Muhammad Suhaili
 672. Abdul Qayyum bin Abd Shahrin
 673. Khairina Khalish binti Khaled
 674. Muhammad Wajdi bin Aslan
 675. Muhammad Nabeel bin Supry
 676. Nur Aimy Eryna binti Muhammad Syaliim @ Emyliana binti Silim
 677. Nurul Afiqah binti Abdullah Sani
 678. Abdul Haziq Hamdi bin Mohammad Haszman
 679. Bong Wen Kui
 680. Hazimah binti Haji Adris
 681. Mohammad Khariul Ruzaini bin Mohammad Sahat
 682. Mohammad Syhaaril Annuar bin Kadir
 683. Mohammad Amali Fitri bin Murrah
 684. Mohammed Yussof bin Abdul Salam
 685. Muhammad Faidhiren bin Yahya
 686. Awangku Mohammad Syafi Saifullah bin Pengiran Mohammad Shafudin
 687. Jasrean bin Johan
 688. Mohammad Rafiuddin bin Ramli
 689. Muhammad Wafrie Syazani bin Haji Roslani
 690. Amirun Hafiz bin Haji Burhanuddin
 691. Dayangku Ummi Kalthum binti Pengiran Hamzah
 692. Fatin Atiyah binti Haji Mohamaed Yasin
 693. Mohammad Hafiz bin Mohammad Sahat
 694. Mohammad Zulhilmi bin Bolhassan
 695. Muhammad Nazirul Nabil bin Md Jawi
 696. Mohammad Waliyuddin bin Matnoor
 697. Muhammad Hazwandi bin Yahya
 698. Muhammad Lutfillah Mustaqim bin Haji Muhammed Sunni
 699. Muhammad Zul Hafiz bin Zalani
 700. HNTec in Travel and Tourism

 701. Awangku Mohammad Ardhi bin Pengiran Omar Ali
 702. Awangku Muhamad Syukri bin Pengiran Sulaiman
 703. Dayangku Nur Hanizarifah binti Pengiran Haji Zainal Ariffin
 704. Dayangku Nurmaya Aulia Atsilah Binti Pengiran Haji Mashor
 705. Faizah binti Haji Sharbini
 706. Hasanur-Rahman bin Haji Mohamad
 707. Mohamad Aldi Faldini @ Andy bin Haji Abdul Majid
 708. Mohammad Hafizin 'Amali bin Haji Sahron
 709. Muhammad Syafiq bin Soffriana
 710. Muhammad Syazwan Azri bin Mohd. Zali
 711. Muhammad Zaimirul bin Haji Zaini
 712. Nur Afiqah Amirah binti A. Haji Osman
 713. Nurul Amal Nadhirah binti Haji Emran
 714. Nurul Ezzaty Fazera binti Haji Liman
 715. Siti Nur Saleha binti Haji Hamdani
 716. Siti Nurul Mardiana binti Mohamad Zalini
 717. Stephannie binti Low
 718. Syahadatul Ain binti Haji Sabli
 719. Abdul Aziz bin Mahli
 720. Aziela Anak Sanggam
 721. Dayang Najibah binti Awang Haji Asnan
 722. Fazira Natasha binti Othman
 723. Iffah Noraqilah binti Johari
 724. Mohamad Asyraf Syahirin bin Jini
 725. Mohammad Fikri bin Haji Awang Bakar
 726. Mohammad Mansah bin Osman
 727. Mohammad Wafieuddeen bin Jamain
 728. Muhammad Humaydi bin Hamdani
 729. Muhammad Syazwan Farhan bin Shahrin
 730. Nurfarzat Erwani binti Jimy Aizal
 731. Siti Aisah Bari’ah binti Abu Bakar
 732. Siti Najliyana binti Haji Maznibi / Haji Rahime
 733. Siti Noraidil Fitri binti Roslan
 734. Siti Nur Nabilah Hidayatullah Asimah Faris binti Idris
 735. Siti Nur Nadzirah binti Haji Mazlan
 736. Mohammad Alifuddin bin Md. Afandi
 737. Nur Kurneia Saari binti Ruslan
 738. Siti Nur Mazeedah binti Hamdan

  Graduan Sesi Petang

  NATIONAL TECHNICAL EDUCATION CERTIFICATES

  NTec Apprenticeship in Automotive Technician

 1. Abdul Mateen bin Haji Abd Harith
 2. Hazimah binti Awang Nasar
 3. Jamizah binti Jamil
 4. Marzuki bin Abd. Jalil
 5. Mohamad Firdaus bin Kudil
 6. Mohamad Nur Arif bin Abdullah
 7. Mohammad Hamiz Fadhil bin Dahllen
 8. Muhammad Naqiuddin bin Haji Azamain
 9. Muhammad Faiq bin Noorazri
 10. Muhammad Hisyamuddin bin Gani
 11. Muhammad Marjan bin Bujang
 12. Muhammad Naabil bin Supri
 13. Muhammad Reduan bin Saimay
 14. Muhammad Syazwan Safwan bin Isa
 15. Norasikin binti Mohamad
 16. Nurfitriyah binti Ali Rahman
 17. Saiful Fazzarin bin Matossen
 18. Siti Nur Qamarina binti Osman
 19. Zunaidah binti Jurulaki Awang Haji Mohsin
 20. Abdul Rashid bin Awang Mohd. Jaa'far
 21. Atiqah binti Hamidun
 22. Dayangku Fatin Nur’hazirah binti Pengiran Khaliddi
 23. Erra Nadheerah binti Mohammad Azry
 24. Mohd Aniq Naqiuddin bin Sallehuddin
 25. Mohammad Abdin Shakirin bin Amdani
 26. Mohammad Adree Illham bin Azmi
 27. Mohammad Rusyidi bin Haji Rosli
 28. Mohd Noruzairul bin Rifa’ie @ Steve Johnson bin Minak
 29. Muhammad Bazli Husairi bin Hamlan
 30. Muhammad Hazmi bin Matjeneh
 31. Muhammad Nur Aminuddin bin Haji Herywana
 32. Muhammad Shahibol Fare’ez bin Jurkafini
 33. Muhammad Nahril Fakhrie bin Sufri
 34. Nur Zuhairah binti Zainal Abidin
 35. Nurul Azzurin binti Metussin
 36. Siti Nur Jahirah binti Tahir
 37. Teo Chee Jie
 38. Nur Izzati Aqilah binti Hamdan
 39. Siti Haifaa binti Mohd. Ismail
 40. NTec Apprenticeship in Professional Cookery and Services

 41. Abdul Azim bin Abdul Kadir
 42. Ain Safinaz binti Shahrin
 43. Dayangku Nurshyafiqah Hazmariyana binti Pengiran Hashim
 44. Dayangku Nurwafaa' Wahidah binti Pengiran Mat Daud
 45. Khairulnizar bin Khalid/Halik
 46. Maizahtul Farena binti Abdullah
 47. Muhammad Na'im bin Abdul Rahman
 48. Muhammad Fathurrahman bin Ibrahim
 49. Muhammad Afiq @ Ali Akbar bin Haji Sulaiman
 50. Muhammad Amirul Abdul Hakim bin Aminuddin
 51. Muhammad Zulhelmi bin Hj M. Suhaili
 52. Nur Aainaa binti Harun
 53. Nur Amiera Izzatul Nazihah binti Aminorrahman
 54. Nur Mas Fauziyyah binti Abdul Raduan
 55. Nurin Irdina binti Iradat
 56. Nurul Azimah binti Haji Mohd. Najib
 57. Nurul Jannah binti Shaiful Bahrin
 58. Siti Amalina binti Arifin
 59. Abdul Wafi bin Jasni
 60. Anisah Safidah binti Ali
 61. Dayangku Siti Nuramalina binti Pengiran Haji Abas
 62. Erna Syahmina binti Abdul Rahaman
 63. Goh Jia Hao
 64. Khairul Azwan bin Anuar
 65. Mahathir bin Mohd.Yusof
 66. Masnursyakirah binti Mohd.Yusof
 67. Mohamad Nazrin bin Lataip
 68. Muhammad Nurafandi bin Haji Noradi
 69. Norafiqah binti Haji Muhammad Masjuni
 70. Norhanani binti Haji Izhar
 71. Nur Ameerah Najihah binti Aji
 72. Nur Amirah binti Rahim
 73. Nurul Amal Ezzati binti Musa
 74. Siti Amalia binti Arifin
 75. Yosua Gelawat
 76. NTec Apprenticeship in Refrigeration and Air-Conditioning

 77. Alfaiz bin Alsuffri
 78. Amal Raidah binti Haji Isa
 79. Atiqah binti Abdullah
 80. Dannie Shazril bin Simpul
 81. Haji Muhammad 'Aqil Athaullah bin Haji Rosli
 82. Mohamad Khairul Rizam bin Mohamad Norilham
 83. Muhammad Amirul Haziq bin Jawawi
 84. Muhammad Luqmanul Mustaqim Fikri bin Azlan
 85. Muhammad Nur Azim bin Ariffin
 86. NTec in Aquaculture

 87. Abdul Basit @ Muhamad Haziq bin Za'imuddin
 88. Abdul Hakim bin Abdul Halim
 89. Adib Syaddad bin Nordin
 90. Awangku Haji Muhammad Hazrol bin Pengiran Haji Johari
 91. Awangku Muhammad Haziman bin Pengiran Mohamad
 92. Farah Dalillah binti Abu Kassim
 93. Kamarullisham bin Julita
 94. Marzuq Zufayri bin Mohamad
 95. Masradinni bin Bahrin
 96. Mohamad Hazim bin Mohd. Daud
 97. Muhamad Shafiq Raduan bin Abdullah
 98. Muhamad Zahir bin Haji Idris
 99. Muhammad Arief Zulfadhly bin Haji Jani
 100. Muhammad Hidayatul Akmal bin Kamal
 101. Muhammad Saiful Asyraf bin Zunaidi
 102. Nor Afiqah binti Haji Othman
 103. Nur Insyirah @ Haziqah binti Haji Morni
 104. Nur Irtiyah @ Hazimah binti Haji Morni
 105. Safwan bin Maraji
 106. NTec in Business and Administration

 107. Amaal A'kifah binti Abdul Muttalib
 108. Amal Syahfirah binti Taip
 109. Amirul Riezwardey anak Mawar
 110. Awangku Aniq Hizamuddin bin Pengiran Alisam
 111. Awangku Muhammad Saiful Izzam bin Pengiran Osman
 112. Batrisyia binti Hussin
 113. Dayang Safiyah binti Haji Abang Ali
 114. Dayang Salihah binti Haji Abang Ali
 115. Dayangku Nur Fitrahtul 'Ashikin binti Pengiran Saifuddin
 116. Fareeza Shasha @ Rhauda binti Mohamad Faisal
 117. Kamal Hasif Danial Sah bin Taip
 118. Leslie Nielsen anak Seman
 119. Mohamad Faris bin Arifin
 120. Mohamad Hilmi bin Abd. Rashid
 121. Muhammad Azri bin Ismail
 122. Nur Anna Natasya binti Md. Zaini
 123. Nur Hafiza binti A. Ja'afar
 124. Nuraziemah binti Mohd Jeffry
 125. Siti Nur Amanina binti Mohamad
 126. Siti Nur Syahirah binti Mohd Ranie
 127. Vanessa anak Joharie
 128. Wirangga Hadi Qurniawan bin Mahdi
 129. Nur Fatin Syuhaidah binti Muhammad Bahren
 130. Abdul Azizan Kadir bin Salim
 131. Azirul Rahman bin Abdul Khalid
 132. Dayang Suhailah binti Haji Abang Ali
 133. Hairul Azim bin Roslan
 134. Iffahliyana Fitri binti Haji Mokta Rudin
 135. Mohammad Rapande bin Haji Hussin
 136. Mu'ezah Hakemah binti Abang Mohammad
 137. Muhammad Alif 'Arafat bin Salleh
 138. Nadiah binti Ahmad Jawawi
 139. Nur Ezzati binti Haji Judin
 140. Nur Izzati binti Mohamad Sofian
 141. Nurjammera Jashillah binti Mohammad Johan
 142. Norlina binti Gafar
 143. Shahnurul Ernah binti Sidi
 144. Tannia Raffeenna binti Dares
 145. Abdul Alif bin Eddie
 146. Ahmad Haziq bin Isahak
 147. Aida Suzieana anak Rusdi
 148. Ainun Khalisah @ Bari'ah binti Abdullah Chek
 149. Dayangku Masfarinah binti Pengiran Mansor
 150. Dyg Nurul Anati Muna Hafizah binti Awang Ibrahim
 151. Farah Hazwani binti Haji Suhaili
 152. Mohamad Azizan Azman @ Abdul Yazid bin Yakub
 153. Mohammad Amar Yaziq bin Sharazuddin
 154. Muhammad Arif Umar @ Abdul Azeez bin Elyas
 155. Muhammad Khairin bin Haji Hanapiah
 156. Muhammad Luqman bin Haji Hamary
 157. Muhammad Wajdee bin Haji Ramlee
 158. Nur Illiyyina binti Muhammad Adanan
 159. Nur Qamarina binti Alias
 160. Nurul Huda binti Ismail
 161. Nurul Janatul Hajidah binti Haji Mohd. Noor
 162. Nurul Marynah binti Daraman
 163. Siti Nurfatimah binti Omar Ali
 164. Alea Natashya binti Muhammad Zainal'abiddin
 165. Amanina Nasibah binti Abdullah Kamarul Zaman
 166. Amni Suhailah @ Nur Aqilah binti Abdullah
 167. Jamilin Ilyana binti Jalini
 168. Mohammad Ammar Yunus bin Hashim
 169. Muhammad Nurhakim Luqman bin Md. Azmi
 170. Muhammad Nurhamizan bin Hassan
 171. Najiha binti Jubidi
 172. Nur Shaereena binti Haji Mohamed Salleh
 173. Nur Syafiqah binti Arman
 174. Nur Zafirah binti Dzoffri
 175. Nurul Nadirah binti Kadir
 176. Nurul Sabrina binti Haji Samsor
 177. Siti Nurul Hafizah binti Muhammad Alli Noor
 178. Siti Nurzahirah binti Zaini
 179. Anang Khaizuran Nabil @Anang Sifa bin Ibrahim
 180. Anisah Nabilah binti Haji Abd. Latif
 181. Anisah Suhailah binti Haji Masri
 182. Mohammad Mu'izzaddin Adee Billah bin Haji Hussin
 183. Mohammad Nazri Zulkhairi bin Muhammad Firdaus
 184. Muhammad Sukri bin Suhaimi
 185. Muhammad Syafiq bin Jahit
 186. Ni'matul 'Aqilah binti Haji Md. Yusop
 187. Noorhana Nazuha binti Mingu
 188. Norfazirah binti Musa
 189. Nur Wadi'ah binti Arifindi
 190. Nurafiqah Fatin Farzana binti Arman Shah
 191. Nuralifah binti Arman Shah
 192. Nuramal Hafizah binti Mohamad Shawalluddin
 193. Nurul Syazwanna binti Shahrickeymin
 194. Nurul Ariqa Fatina binti Muhammad Ariffin @ Nurulain anak Ariffin
 195. Raihana Khairunnisa Aqilah binti Abdul Rahman
 196. Siti Nuurkhairunnisa binti Mohamad Idris
 197. Siti Wazirah binti Awang Rahman
 198. Sri Amani Wafiqah binti Haji Awang Faisal
 199. Awangku Muhammad Zulhamizan bin Pengiran Hashim
 200. Bibi Nur Hazirah binti Johari
 201. Dayang Noor Naajihah binti Awang Mahmud
 202. Mohammad Nazrin bin Masli
 203. Muhammad Syukri bin Awang Burut
 204. Muhammad Yussof bin Haji Jeffery
 205. Norlianida Azwannie binti Muhammad Norazmi
 206. Normazlina binti Mat Zain
 207. Norsyahirah binti Indra Sahrin
 208. Nurayune Farhani binti Haji Adanan
 209. Nurazyyati binti Rustam Affendie
 210. Nurdhiyanah Halimatul-Ayeesha binti A.M. Abdul Rahman
 211. Nurul Izzatul Wafiqah binti Zainal
 212. Pengiran Muhammed Wajdi bin Pengiran Anak Badi'odzaman
 213. Rasidah binti Limin
 214. Rasyiqah binti Haji Drahman
 215. Ruzana binti Haji Sabtu
 216. Syazwani Iwani binti Haji Zaini
 217. Umi Nazeerah binti Ismail/Md. Taib
 218. Afiqah binti Hamidun
 219. Dayang Nurul Amal Mas Aida Farhanah binti Awang Ali Supri
 220. Dayang Nurulatiqah binti Awang Bungsu
 221. Dayangku Bismi Nurazirah binti Pengiran Azahari
 222. Mohammad Noor Afezi Ehsan bin Mohd. Samin
 223. Muhamad Syazwi bin Alimon
 224. Muhammad Zul Faaiz bin Aspar
 225. Nur Ezzah Azheemah binti Taha
 226. Nuraziemawati binti Shaminan
 227. Nurfaizah binti Mohammad Halid
 228. Nurhafizah binti Mohd. Jali
 229. Nurhamizah binti Abdullah
 230. Rossidi bin Osli
 231. Sailatul Faderna binti Mat Said
 232. Salveera Zuliana binti Guanchang
 233. Siti Muna Munirah binti Sufian
 234. Syafiqah Nabilah @ Farah binti Zulkifli
 235. Yumni Syamimi binti Yusof
 236. Ak Abdul Hariz bin Pg Aliuddin
 237. Awangku Muhammad Abdul Mu'im bin Pengiran Hashim
 238. Awangku Muhammad Farhan Azly bin Pengiran Saiful Rijal
 239. Azim Azhar bin Kahar
 240. Dk Norizzatul Ajeerah binti Pg Kamal Ariffin
 241. Dk Siti Nor Saidahtul Hazimah binti Pg Saifol Julkarnain
 242. Mohammad Syafiq Firdaus bin Shahminan
 243. Muhammad Afif @ Muhammad Danial bin Haji Azamain
 244. Muhammad Hazim bin Shaipul Wara
 245. Norakmallina binti Haji Mahadi
 246. Nur Hafidah bint Haji Zulkiffle
 247. Nur Haziqah Bazilah binti Haji Suhaili
 248. Nurkhairunnisa Aqilah binti Haji Muhammad Nur Zaim
 249. Nurul Aida Amalina binti Rosman
 250. Nurul Amal Salmiza binti Rosli
 251. Nurul Fauzana binti Jefry
 252. Safwandy bin Sani
 253. Sharilnizam anak Suliman
 254. Siti Nor Afiqah Nabihah binti Haji Mohamad
 255. Siti Nur Izzati binti Morni
 256. Siti Nurazzah Aqilah binti Azlee / Abdus Salam
 257. Muhammad Fakhrurrazi bin Zulzali
 258. Naqqiyyah binti Ali
 259. Mohammad Norhadzrin bin Mohammad Jamain
 260. Shahnizam bin Hermy
 261. Ak Abdul Hafiz @ Ak Muhamad Jafaar bin Pg Sahar
 262. Awangku Muhammad Afif bin Pengiran Hasnan
 263. Mohammad Hameril Hamelin bin Haji Mohammad Noh
 264. Nurul Nadzirah binti Haji Abdullah
 265. Ampuan Asfa Khadijah binti Ampuan Haji Ali
 266. Mohamad Hadwan Hanafiah bin Abdullah
 267. Wazean Aziellah @ Yasmen binti Nora Ahmad Fadellah
 268. Zaimah Kamalin Mastura binti Haji Abd Rahman Arif
 269. Dayangku Liyana Farhana binti Pengiran Mahari
 270. Lim Sui Ee
 271. NTec in Crop and Livestock Production

 272. Bibiley Syahirah binti Guini
 273. Daniel bin Baru
 274. Imanuel anak Awang Aziz
 275. Jimi anak Ulin
 276. Lutfiah Farhanah binti Othman
 277. Mohamad Airudin Fakhrullah bin Mohamad Iasa
 278. Mohamad Hafizan bin Saidi
 279. Mohammad Abdul Shah Hafizan bin Julai
 280. Muhammad Nuh bin Abdullah
 281. Muhammad Wadi Firdaus bin Haji Raddin
 282. Normalini binti Kadir
 283. Nurlia binti Haji Yusof
 284. Nurul Nazihah binti Haji Mohamad
 285. Siti Nurul Safwah@ Fathiah binti Haji Sufri
 286. Yong Ji Yun
 287. Cornelius Bagong anak Gromical
 288. Emylliyah Karhumi binti Masail
 289. Ismail bin Haji Azeni
 290. Khairil Azhar bin Awang Ramli
 291. Mohamad Akmal Asmaan bin Haji Asmali
 292. Mohamad Isa bin Abdullah
 293. Mohammad Zuraimi bin Mohammad Jonaif
 294. Muhammad Ayub bin Haji Zaili
 295. Muhammad Hisyamuddin bin Murdini
 296. Muhammad Nur Izz bin Hj Amdan
 297. Muhammad Syafiq Sya'bani bin Haji Anuar
 298. Nadiah binti Jalani
 299. Nooramalliza binti Mohammad Suhaimi Al Islam
 300. Nurul Amalina binti Andru
 301. Roszainah anak Imau
 302. Siti Nurul Safwanah @ Fasihah binti Haji Sufri
 303. Sufia anak Belin
 304. NTec in Culinary Operations

 305. Ahmad Za’im bin Haji Shahri
 306. Dayangku Syifaa binti Pengiran Apong
 307. Joshua Nicolas bin Lorince
 308. Mohamad Haziq Helmi bin Haji Masli
 309. Mohammad Khirul Iswandi @ Mohammad Moais bin Haji Ahmad Yani
 310. Mohammad Nur Arriz bin Safrizan
 311. Muhammad Danish bin Fidzan
 312. Muhammad Hansen Khan bin Danial
 313. Muhammad Qawi bin Mohd. Shazale
 314. Muhammad Zainuddin Al-Islam bin Md.Zaini
 315. Nor Syamimi binti Yahya
 316. Nora Izzaty binti Abdulahchek
 317. Norazimah binti Mohamad Sufri
 318. Nur Hazirah binti Haji Marali
 319. Nur Khairunnisa binti Rosli
 320. Nurellysa Teo binti Muhammad Saiful Rizal Teo
 321. Nuriatul Adawiyah binti Moslee
 322. Rahwani Syazwani binti Haji Abd. Rahim
 323. Siti Nur Batrisyia Farwizah binti Ali Hassan
 324. Siti Nur Khairunnisa @ Siti Haziqah binti Haji Liman
 325. NTec in Electrical Technology

 326. Addy Asmawi bin Ariffin
 327. Adi Nazreen bin Kamal
 328. Afi Haswan bin Ali
 329. Aizuddin bin Khairul Rizal
 330. Amizan bin Noor Azwan Affanddy
 331. Awangku Mohammad Abdul Aziz bin Pengiran Mohammad Ali Jaya Putra
 332. Awangku Mohammad Azim Syarifiuddin bin Pengiran Haji Aliuddin
 333. Fadzrin Hazwin bin Tanga
 334. Mohamad Amirul Azim bin Adnan
 335. Mohammad Hadi Ilhamshahambri bin Awang Asmadi
 336. Mohammad Nazri bin Masli
 337. Muhammad Faizzuddin bin Amiuddin
 338. Muhammad 'Izzuddin bin Haji Md.Jani
 339. Muhammad Sholehin bin Abdul Razak
 340. Shermelley Azmeer anak Lampas
 341. Siti Nor Nazirah binti Azman
 342. Siti Nur Nadia binti Haji Shahrul Effendy
 343. NTec in Food Processing

 344. Asmira binti Amran
 345. Mohammad Ali Firdausi bin Haji Mohammad Shamri
 346. Mohammad Khairyzul Fadzly bin Sofian
 347. Muhammad Wafiuddin bin Haji Abdul Hamid
 348. Muhammad Zulfadhli bin Aleni
 349. Nordiana binti Awang Adi
 350. Norrafidah binti Bahrin
 351. Nur Nadhirah binti Jasri
 352. Nurhaziqah binti Mohammad Zainal
 353. Nurul Afifah binti Mohammad Yusry
 354. Nurul Nadhirah binti Affandy
 355. Yohanes bin Sumbat
 356. Hazirahmunirah binti Morislin
 357. Mohamad Alhasyir bin Haji Mohamad Danial
 358. Mohammad Firdaus bin Mohammad Yusuf
 359. Nazihah binti Hamidoon
 360. Noor Hardina binti Hamzah
 361. Nur Aqilah binti Mohammad Zainal
 362. Nur Basirah binti Haji Bahrum
 363. Nurhusna Syazana binti Johari
 364. Nurul Ammar Zawanah binti Haji Mohamad Idris
 365. Nurul Nabilah binti Abd.Azis
 366. NTec in Heavy Vehicle Mechanics

 367. Abdul Akmal bin Soffian
 368. Ahmad Aniq Akmal bin Ibnul As
 369. Awangku Muhammad Sahrizan bin Pengiran Zahari
 370. Dayangku Nurhedayatie Nadiya binti Pengiran Bustamam
 371. Jacky Chin Chai San
 372. Mohamad Aminuddin bin Nordean
 373. Mohamed Azizi @ Muhaimin bin Haji Mohamed
 374. Mohammad Mustaqma bin Haji Besar
 375. Mohammad Syafiq bin Zapri
 376. Mohammed Khairul Fikri bin Abdullah
 377. Muhammad Rithauddin Faiz Farhan bin Rahimey
 378. Muhd Izzuaan Teo bin Muhd Izzaluddin Teo
 379. Syaffuan Nizam bin Said
 380. Syafiq Aqil bin Sharom
 381. NTec in Information Technology

 382. Abby Syukriyatul Ardey binti Aedysukriman
 383. Abdul Hafiz Muiz bin Jeferi
 384. Ai'nna Fairuz Mastura @ Siti Sarah Lli binti Amzah
 385. Ak Muhammad Tarmizi bin Pg Haji Muhammad Razalimin
 386. Brandon Hon Jiau Foo
 387. Chua Chin Ling
 388. Dk Nurul Zulkhairunisha binti Pg Iskandar Zulkarnain
 389. Dayangku Lifia Elfira binti Pg Yussof
 390. Jaya Shah Abdul Wa'ie bin Haji Samari
 391. Mohammad Hadif bin Hispidi
 392. Muhammad Amirul Syahmi bin Muhammad Zainul Arriffin
 393. Muhammad Faiz bin Haji Ahad
 394. Muhammad Mu'az bin Irewan
 395. Ng Ching Lee
 396. Norafiqah binti Haji Hassan
 397. Nuramalini binti Haji Aiedi
 398. Nurfarhanah binti Md Arif
 399. Nurulrabiatul Adawiyah binti Edham Khalid
 400. Riney Faizatul Aqilah binti Ronneyzan
 401. Siti Norhafizzah binti Md. Said
 402. Siti Nur Saleha binti Jamaluddin
 403. Abdul Haziq Syahmi bin Seri Puspa
 404. Ahmad Faiz bin Azis
 405. Ak Afiq Fadhlillah bin Pg Anak Saiful Rezam
 406. Dayangku Siti Nur Bazlaa' binti Pg Abdul Mahlek
 407. Dayangku Siti Ummi Fitriya binti Pengiran Abd. Aziz
 408. Elliya Suhana binti Haji Abu Bakar
 409. Fariz Nazzsyafiq bin Rosaiman
 410. Laila Mardhiah binti Haji Zakaria
 411. Muhammad Afiq bin Mustapa
 412. Muhammad Faiq bin Ismail
 413. Muhammad Izzaddin bin Kamarulzaman
 414. Nur Hazimah binti Haji Hasnan
 415. Nur Irene Anissa binti Muhammad Azmi
 416. Nur Ridwana binti Ridzuan
 417. Nuratikah binti Idris
 418. Nurul Hanizah binti Asat
 419. Nurul Nurhayati binti Haji Tassan
 420. Nurul Syafiqah binti Haji Ahmaddinni
 421. Sheera Laura binti Osang
 422. Siti Nur Ariizah binti Amir
 423. Abdul Faid bin Abdul Razak
 424. Dallen bin Kimbui
 425. Hidayatul Atiqah binti Bogal
 426. Mohamad Zaidan bin Abdullah Mohamad Zamri
 427. Mohammad Rachmat bin Safar
 428. Muhammad Haziq bin Abdul Taufik
 429. Muhammad Nurfarid bin Zaffar
 430. Nor Shazanatul Nazibah binti Bakeri
 431. Nur Khatijah binti Haji Tinggal
 432. Nur Liyana binti Mostapa
 433. Nurin Aliah binti Ali
 434. Nurul Afiqah Faqhriah binti Azaman
 435. Rozzatul Aqilah binti Ya'akub
 436. Siti Hanisah binti Hamdani
 437. Siti Nor Wajihah binti Roslan
 438. Zhulhelmi bin Sarkawi
 439. Abdul Azhim bin Masri
 440. Juniana anak Jawi
 441. Muhammad Haris bin Zailani
 442. Muhammad Mustafa bin Rayali @ Muhammad Ali Zulfaqar
 443. Muhammad Zulhilmi bin Mohd. Padil
 444. Muhammad Alif Asyraf bin Haji Rakawi
 445. Norazidah binti Abd Azih
 446. Nur Faeeza binti Harman
 447. Nur Syakirah @ Afikah binti Amirhussli
 448. Nur Farahiyah binti Jawawi
 449. Nursahirah binti Muhammad Khairul Hazim
 450. Siti Nur Balqis binti Abu Bakar
 451. Veradino Chan
 452. Awang Mohammad Aliy bin Awang Jaulihi
 453. NTec in Light Vehicle Mechanics

 454. Abdul Alim bin Othman
 455. Abdul Matiin bin Haji Awang Mohammad Diah
 456. Ahzirolshah bin Ahzaman
 457. Ak Muhammed 'Azim @ Ak Walid Ibnu Walid bin Pg Mohd Jafri
 458. Awang Muhammad Abdul Quddus bin Haji Awang Alwi
 459. Era Shaqirah binti Haji Junit
 460. Merry Susilawaty binti Sani
 461. Mohamad Fazlie bin Awang Haji Matasan
 462. Mohammad Aiman bin Salih
 463. Mohammad Ammar Yusuf bin Hashim
 464. Mohammad Azrin @ Noor Azmi bin Mahmud
 465. Mohammad Fadzal @ Muhammad Saiful Bahri bin Yunos
 466. Mohammad Nazri bin Abd Salam
 467. Mohammad Shah Ramadan bin Haji Pungut
 468. Mohammad Zulfaqqar bin Rifli
 469. Muhamad Farhan bin Haji A Kipla
 470. Muhammad Fathul Faris bin Haji Ismail
 471. Muhammad Hazmie Asyraf bin Haji Kahar
 472. Muhammad Nor Shahifullah bin Abdullah
 473. Nurfarhanah binti Haji Salim
 474. Rashidah binti Ramali
 475. Abdul Aziz bin Kambli
 476. Abdul Hafiz bin Abdul Rahim
 477. Awangku Shahali bin Pengiran Haji Basar
 478. Hafizah binti Suphian
 479. Lencynur binti Komsane
 480. Mohammad Adi Shahidul Azim bin Haji Gahni
 481. Mohammad Ardi Syafiq bin Janisma
 482. Mohammad Fakhrullah@Rafiuddin bin Radin
 483. Mohammad Sufizan bin Sofian
 484. Muhamad Marzaidi bin Kalali
 485. Muhammad Afiq Hazimin bin Asmadi
 486. Muhammad Hafiz Ridhwan bin Iwan Azriman
 487. Muhammad Khairun Nazhem bin Abdullah
 488. Muhammad Muzakir Izzuddin bin Haji Mohammad Noorasri
 489. Muhammad Najwan bin Abdullah
 490. Muhammad Salleh bin Abd. Latif
 491. Muhammad Shahnur Azdwan bin Muhammad Shahrin
 492. Nurul Nadirrah@Siti Mariam binti Jefri
  1. SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA SIJIL KEMAHIRAN 3 JULAI 2017

   BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 APPRENTICESHIP IN PROFESSIONAL COOKERY AND SERVICES

  2. Muhammad Bazli Safwan Bin Sabtu
  3. Muhammad Shayrazi Bin Haji Hasnan
  4. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN BUILDING CRAFT

  5. Ahmad Bilal Bin Ibrahim
  6. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN COMMUNCATION TECHNOLOGY

  7. Muhammad Shuhaib Bin Haji Ahmad
  8. Muhammad Syafi'ie Bin Abdullah
  9. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 3 IN PRECISION MACHINING

  10. Mohammad Syazwan Bin Saiful Rizal
  11. Muhammad Arif Aizat Bin Abdullah
  12. SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA SIJIL KEMAHIRAN 2 JULAI 2017

   BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN BUILDING CRAFT

  13. Abdurrazzaq Hafiy Bin Kemaludin
  14. Asliana Anak Degat
  15. Amirul Afiq Bin Joffri
  16. Nurul Afina Binti Awang Nasir
  17. Muhammad Amin Bin Jone Pahlawi
  18. Eddieaswandy Bin Lamun
  19. Mohammad Syahrul Sukri Bin Mohamad Soferi
  20. Muhammad Azizi Ramadhan Bin Haji Marhadini
  21. BDTVEC SKILL CERTIFICATE 2 IN VEHICLE BODY REPAIR

  22. Muhammad Saifullah Athmar Bin Hasmanan

  INDUSTRIAL SKILLS QUALIFICATION

  ISQ in Heavy Vehicle Driver

 493. Abdul Muizz bin Awang Haji Rosli
 494. Azharuddin bin Abd Ghani
 495. Haji Hamdani bin Haji Zohari / Johari
 496. Mohamad Azuee bin Durashid
 497. Mohamad Shamsulbahrin bin Haji Nasar
 498. Mohamed Marzuqi bin Mohamed Tahir
 499. Mohammad Abid Hamynudden bin Saruzi
 500. Mohammad Noor Fazale bin Mohamad Azali
 501. Mohammad Saiful Adli bin A.Roslan
 502. Mohammad Sharol bin Julaihe
 503. Mohammad Sufi bin Haji Shuffri
 504. Muhamad Abid bin Awang Harith
 505. Muhamad Fadli Shahnizam bin Azmain
 506. Ruhaizad bin Durashid
 507. Saiful bin Haji Karia
 508. Yahya bin Haji Ahmad
 509. Hajah Nor Hafeza binti Haji Awang Yusop
 510. ISQ in Industrial Blaster Painter

 511. Mohammad Shahrryzan @ Fa'eez bin Hazrin
 512. Abdul Azem bin Abdul Latip
 513. Abdul Azim bin Umar
 514. Awangku Ali Noor bin Pengiran Norzalani
 515. Dayangku Siti Nurathirah binti Pengiran Putra
 516. Dayangku Siti Nurul Fazzirah binti Pengiran Razali
 517. Fifi Anastasia Anak Baki
 518. Hafiz Asyraf bin Abdullah
 519. Khairul Zaman bin Jabidin
 520. Mohammad Asmanni bin Asli
 521. Mohammad Mustaqim bin Mohd.Nooryasin
 522. Mohammad Nor Iskandar Zulkarnain bin Haji Abdul Rani
 523. Mohammad Salihin bin Tussin
 524. Mohd Asyraf bin Rosli
 525. Muhammad Hairul Hafiz bin Zelani
 526. Muhammad Ihsan bin Juni
 527. Muhammad Syafiq Nabil Khair bin Mohaimin
 528. Nuraziemah binti Abdul Rahman
 529. Nurul Afikah binti Omarali
 530. ISQ in Marker/Fitter

 531. Amal Afifah binti Ahmad @ Ayuni
 532. Ampuan Siti Nurul Rasyiqah binti Ampuan Zulkipri
 533. Awangku Muhammad Hafiz bin Pengiran Mahmud
 534. Chua Yang Hong
 535. Muhammad Amar Aqwa bin Zaini
 536. Muhammad Hazwan bin Haji Matassan
 537. Muhammad Syarif Rafi'uddin @ Muhammad Sanusi bin Md. Safri
 538. Muhammad Syukrie bin Abd Mujib
 539. Noralai Azkheen binti Muhamad Azlan
 540. Nur Qamar Najirah binti Haji Arifen
 541. Nur Zamriyah binti Mohammad Amirhussli @ Atikah
 542. Nurshaheidah binti Ramle
 543. Nurzeidah binti Japaruddin
 544. Qamaliatul Afiqah binti Zainal
 545. Siti Nur Azmina Syazwani binti Suhaili
 546. Siti Nur Syafinah binti Haji Muhaimin
 547. Zaemah binti Marsal
 548. Cassandra Tiarajane Doughty
 549. Dayangku Nurul Huda binti Pg Ibrahim
 550. Haji Muhammad Amirul Azizi bin Haji Mohd. Janai
 551. Mahani binti Mohamad
 552. Mohammad Fawzy bin Thamit
 553. Mohammad Syafiq bin Haji Nordin
 554. Muhammad Nazmi bin Mohd Noor Arrifin
 555. Muhammad Qaraar bin Roslee
 556. Noor Hapidah binti Abdullah @ Fatin Nadhirah
 557. Nurbaaisah @ Saimah binti Hj Ismail
 558. Sarinah binti Tuah
 559. Siti Khadijah binti Roslan
 560. Siti Nuratikah binti Awang Sulaiman
 561. Siti Nadhirah binti Mustapa
 562. Dayangku Noralai Azleen @ Dk Alai binti Pengiran Mohd. Tahir
 563. Hajah Nurul Jannah binti Haji Mohd Janai
 564. Izdi Arfa Ceteria bin Mukti @ Ade Ceteria bin Lawan
 565. Mohammad Asriuddin Khaliq bin Mohammad Ali Shafie
 566. Mohammad Hazim bin Mahmod
 567. Mohamad Nur'iman bin Mohamad Arman
 568. Muhammd Farhan bin Brahim
 569. Muhammad Iqbal Fakhruddin bin Maidin
 570. Muhammad Syahiran Sarhan bin Haji Ariffin
 571. Nor Waheeda binti Abd Wahab
 572. Norashakilah binti Kadir
 573. Nur Ifne Mawarne @Saadiah binti Zul Aiani
 574. Nur Miqratul Khasidah binti Ramlee
 575. Nur Safa Saqifah @ Mona Julisa binti Besrah
 576. Nur Syazwani binti Mustapa
 577. Nurul Norazimah @ Adihy binti Md. Salleh
 578. Shahhirah’tul Ain binti Abdullah
 579. ISQ in Rigger

 580. Abdul Fadhlur Rahman bin Mohamad
 581. Abdul Hadi bin Abdullah
 582. Abdul Hakim bin Mohsin
 583. Abdul Mu'iz bin Hasnan
 584. Amirrul bin Haji Abdul Hamid
 585. Asrool Noorosuzaime bin Asmat
 586. Hardy anak Jarah
 587. Mohammad Abdul Azli Hamsyariman bin Ariffin
 588. Mohammad Arif Firdaus bin Mohammad Shamsul
 589. Mohammad Khairul Aswandy b.Mohammad Noralimin @ Mohammad Haris
 590. Mohammad Nur Al-Azem bin Sahriman
 591. Mohammad Syahidul Syazwi bin Haji Awang
 592. Muhammad Amin Firdaus bin Metusin
 593. Muhammad Hayattuddin bin Mohammad Jaylani
 594. Muhammad Khairi Zulfadhli bin Haji Balim
 595. Muhammad Tarmimi bin Maun
 596. Muhammad Yadiy Rusydi bin Mohamad Mohdini
 597. Muhammad Zahedi bin Haji Zaini
 598. Muhd. Rafiuddin bin Muhammad Khairuddin @ Alfrid E. ak Naga
 599. Pengiran Mohamad Azizan bin Pengiran Anak Zainuddin
 600. Syarqawi bin Sunarto
 601. Abdul Qayyum bin Haji Jol Jublee
 602. Abdul Azim bin Sama'an
 603. Ansaruddinshah bin Samsony
 604. Azuan @ Azmuddin bin Rosli
 605. Firdaus bin Haji Japar
 606. Merhisham bin Maduanil
 607. Mohamad Firdaus bin Bujang
 608. Mohamad Zahirul Fikri bin Mohamad Hamrul
 609. Mohammad Aszroy bin Hussin
 610. Mohammad Azziuddin Haqmie bin Abdullah
 611. Mohammad Farhan Sazwan bin Haji Md. Salleh
 612. Mohammad Hafizullah bin Ismail
 613. Mohammad Nur Hazwani bin Bahrin
 614. Mohammad Yusri bin Awang Haji Aji
 615. Mohammad Zarulkhalif bin Mohammad Jeffni
 616. Muhammad Izzat bin Dato Paduka Haji Mohd Aziyan
 617. Muhammad Khairul Anuar bin Haji Meraji
 618. Muhammad Neshrul Hazwan bin Sanudin
 619. Muhammad Yusri Izz bin Abdulah Oh @ Oh Eyusri
 620. Mohammad Zulfadilah bin Mohammad Zulhilmi @ Ason
 621. Azmir @ Sahriza bin Rosli
 622. Khairul Anwar bin Awang Naim
 623. Mohammad Afique Safwan @ Syafiee bin Thamrin
 624. Mohammad Dzulhidayat bin Zulkifli
 625. Mohammad Nassir ' Rullah bin Aji
 626. Mohammad Shahir bin Mohammad
 627. Mohammad Zainurridzuan bin Zahari
 628. Mohammed Amirul Arif bin Mohammed Shah
 629. Mohammed Hamdillah bin Haji Ramlee
 630. Mohammed Nasrulhafiz bin Mohaimin
 631. Mohd Badilfakhri @ Muhammad Hanif Shafieuddin bin Bahmin
 632. Muhamad Khairul Safwan bin Haji Yussof
 633. Muhammad Hafizuddin @ Al-Mulqan bin Kepli
 634. Muhammad Hairi bin Awang Karim
 635. Muhammad Jufeehan bin Haji Roslan
 636. Muhammad Khairul Ikhwan bin Haji Ahmad
 637. Muhammad Marzuki bin Abdullah
 638. Muhammad Naim bin Johan
 639. Muhammad Rafie bin Roslan
 640. ISQ in Scaffolder

 641. Muhammad Anisfakhri Shahnizam bin Hazwanni
 642. Abdul Wafi bin Mohammad Azry
 643. Aiddy Suharmie bin Haji Abdul Halim
 644. Awangku Mohamad Al-Mughni bin Pengiran Haji Abu Bakar
 645. Azizul Ahmaddie bin Jamain
 646. Mohammad Adri bin Haji Awang Alwi
 647. Mohammad Azizul Hafiz bin Awang Mohd Noor
 648. Mohammad Hanif bin Hamdani
 649. Mohammad Helmi bin Omit
 650. Mohammad Hilman bin Hilmy
 651. Mohammad Jasmezul Nadzrey bin Mohammad Jasney
 652. Mohammad Nadzirull Hamizzey bin Rosle
 653. Mohammad Noorhafizudin Nazim bin Ali Noor
 654. Muhammad Rafie Afandi bin Razali
 655. Muhamad Azizi bin Hj Mohamad Noor
 656. Muhamad Syukri bin Haji Ahad
 657. Muhammad Aiman Haziq bin Rosli
 658. Muhammad Fauzul Azmi bin Zulhilmi
 659. Muhammad Nadzir bin Marneh
 660. Abdul Mu'izz bin Mohd. Yusof
 661. Amir Amirul Arifin bin Haji Md. Alias
 662. Asrizul Anak Rigu
 663. Asymawi bin Muhammad Ali Syazwan
 664. Awangku Mohammad Abdul Muein bin Pengiran Ahmad
 665. Awangku Nordinie Ayasy @ Awangku Hadi bin Pengiran Ibrahim
 666. Mohamad Khairul Nur Zakwan bin Mohd. Reduan
 667. Mohammad Hazirah bin Abdullah
 668. Mohammad Izzwan Safwan bin Mohammad Samran
 669. Mohammed Adib bin Haji Saban
 670. Muhamad Iqmal Rafie bin Jafire
 671. Muhammad Nazmi bin Junaidi
 672. Muhammad Qamarul Azizan bin Minor Absah
 673. Muhammad Syarif Hidayatullah bin Hussin
 674. Muhammad Taufik Ihsan bin Mohammad Zamri
 675. Norazliane bin Jalian
 676. Ricky bin Jamil
 677. Safiuddin Sah bin Awang Hanipah Shah
 678. Abu Hassan Aliuddin Shah bin Awang Yussop
 679. Ahmad Haziq bin Sahat
 680. Alauddin bin Abd. Rahman
 681. Awangku Mohammad Khairol Aiman bin Pengiran Suhaili
 682. Haji Mohammad Fazrin bin Haji Hamran
 683. Mohamad Hamizan bin Mohammad Jeri
 684. Mohamad Waie' Syafiq bin Awang Tinggal
 685. Mohammad Abdul Syukri Nasri bin Ariffin
 686. Mohammad Adib bin Jalani
 687. Mohammad Hamizzi Azreen Shah bin Wirna
 688. Mohammad Khairuddin bin Mohamad Akir
 689. Muhamad Fakhrul @ Muhamad Jazman bin Japri
 690. Muhammad Hazimanur Rasyid bin Ali
 691. Muhammad Nazih bin Haji Ibrahim
 692. Muhammad Syahiran As-Syafiq bin Abdullah
 693. Muhammad Taqiuddin bin Roslan
 694. Zainul A'rifin bin Zaini
 695. Abdul Hakim bin Lileysurayani/ Hamdani
 696. Amalul Ariffin bin Awang Omar
 697. Muhammad Syuib bin Mohd.Ismail
 698. Muhammad Wafiuddin bin Abdul Ghani
 699. Eddy bin John
 700. Khairi Wafiuddin bin Mohaimin
 701. Muhammad Aminuddin bin Shukri
 702. Iswafie bin Telantang
 703. Mohamad Arsul Hakimi bin Md Tejudin
 704. Mohammad Ariffin Izwanshah bin Mohd Shahron
 705. Mohammad Azzrulredzuan bin Abdul Rahman
 706. Mohammad Hasnawi bin Mohammad Mizam
 707. Muhammad Khairil Anuar bin Abd Ghafar
 708. Muhammad Khairul Fadli @ Faisal bin Marali
 709. Muhammad Syah Walizan bin Metussin
 710. ISQ in Welder

 711. Mohammad Morshidi bin Yusup
 712. Awangku Mohammed Akbaruddin bin Pengiran Mohammed Taib
 713. Awangku Saiful Khairul Norinsan Ariffin bin Pengiran Liudin
 714. Dayangku Nurazimah Nadirah binti Pengiran Adam
 715. Fakhrul Razi bin Alias
 716. Masufiana binti Wahid
 717. Mohamad Izzul Aqil bin Mohd. Jalani
 718. Mohamed Danial bin Khalid
 719. Mohammad Firdaus Al Hafiz bin Saruzi
 720. Mohmmad Hafizsham bin Hafandi
 721. Mohmmad Nazif bin Awang Morshidi
 722. Muhammad Adib Hakimin bin Asmadi
 723. Muhammad Hamizan bin Haji Mohd. Hairol Azme
 724. Muhammad Zulhilmi bin Zunaidi
 725. Noora Ashikin binti Karia
 726. Saidtinaa Nurulhawlah binti Awang Mahmud
 727. Siti Nur Qamrena binti Abdullah
 728. Viviyanty binti John
 729. Ahmad Hariz bin Mohd.Zaki
 730. Dayangku Mas Amirra binti Pengiran Mahmud
 731. Fatin Nabilah binti Azman
 732. Khairul Azmi bin Karia
 733. Mahmud Wafiuddin Zhafir bin Mohammad Isa
 734. Muhammad Zahrin Azwie bin Zohari
 735. Mohammad Azirul Hafizuddin bin Mohammad Mahady
 736. Mohammad Ehsan bin Razali
 737. Mohammad Hassrol Azmi bin Mohamed Said
 738. Mohammad Nazrul bin Suphien
 739. Muhammad Izamuddin bin Maidi
 740. Nazatul Norfadillah binti Siambun
 741. Nor Akmaliah binti Haji Rosli
 742. Nour' Aswadiah binti Haji Omar
 743. Syahirah binti Omar
 744. Abdul Hafiz bin Hamdi
 745. Muhammad Afiq Arsyad bin Naim
 746. Abdul Qawi bin Abd Wahab
 747. Abdul Rahimien Bakhri bin Azahari
 748. Alexmelemeo Conilla bin Latip
 749. Awangku Muhammad Ammaraniq Dhiyauddin bin Pengiran Omarali
 750. Azuana binti Ramli
 751. Fatin Khairunnisa binti Isa
 752. Hisharhuddin bin Mohammad Alidin
 753. Mohammad Ade Ainol Akbar bin Awang Haji Mohd Yussof
 754. Mohammad Iqbal bin Haji Ramlee
 755. Muhamad Shafiq bin Awg Saf'fari
 756. Muhammad Haadii Fithri bin Haji Ismadiee
 757. Muhammad Hazim Hafizudin bin Samsul Bahrin
 758. Muhammad Labid bin Muhammad Jamaluddin
 759. Muhammad Nurfarid 'Abdul 'Aziz bin Mohamad Tarsad
 760. Muhammad Shahril bin Sufian
 761. Nurul Amal Haafizhah binti Suhaimi
 762. Nurul Nabilah binti Dunglah
 763. Rabiatulsadaitulwardahnabiah binti Metussin
 764. Syazwana Nur Afifah Aqilah binti Suhaili

Jawatankuasa Tertinggi
Majlis Konvokesyen Institut Pendidikan Teknikal Brunei Ke-25

Di taja oleh

Ucapan Penghargaan

INSTITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEI
berbesar hati ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua Ahli Jawatankuasa Majlis, pihak kerajaan dan bukan kerajaan, pihak penaja dan semua warga IBTE yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan

Majlis Konvokesyen Institut Pendidikan Teknikal Brunei Kali Ke-25

Semoga usaha yang bermanfaat ini akan diberkati dan mendapat rahmat dari Allah S.W.T jua Amin Ya Rabb al-‘Alamin