HNTec in Laboratory Science

1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 GCE ‘O’ Level/IGCSE: Dua mata pelajaran berikut:Combined Science/ Biology/ Physics/ Chemistry/ Mathematics (Gred 1-6), Satu mata pelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English(Gred 1-8) 

ATAU

, Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

, Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

, Lulus temuduga

2 TahunSepenuh Masa
SVW
Ask us anything