HNTec in Travel and Tourism Services

1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 ‘O’ Level/IGCSE:English/English As A Second Language/ History/Geography/Accounting/Combined Science (Gred 1-6) , Dua mata pelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English(Gred 1-8) 

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 TahunSepenuh Masa
MTSSR
Ask us anything