NTec Apprenticeship in Automotive Technician

1. Pemohon hendaklah menamatkan Tahun 10/11 peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi/lulus (Gred 1-8)Mathematics, Science dan matapelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 TahunSepenuh Masa
PLM
Ask us anything