NTec in Crop and Livestock Production

1. Pemohon hendaklah tamat pengajian Tahun 10/11 di peringkat Sekolah Menengah
ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf.

DAN

3. Lulus temuduga.

1 TahunSepenuh Masa
SVW

Ask us anything