BDTVEC Diploma in Fabrication & Welding Engineering

1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 4 kepujian (Gred A*-C)English Language, Mathematics, Computer Studies/ICT, Physics & Combined Science

ATAU

2. Mempunyai BDTVEC Sijil Kemahiran 3 (SC3) dengan memperolehi minima GPA 2.0

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 TahunSepenuh Masa
SVSB
Ask us anything