HNTec in Instrumentation & Control Engineering

1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 3 kepujian (Gred A*-6)Mathematics/Additional Mathematics(Gred 1-6), English Language(Gred 1-6), Satu mata pelajaran Sains yang berkaitan (Physics, Chemistry, Engineering Science atau Combined Science-Physics & Chemistry)(Gred 1-6)

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 TahunSepenuh Masa
MKJB
Ask us anything