HNTec in Office Administration

1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 ‘O’ Level/IGCSE:Mathematics (Gred 1-7), English Language (Gred 1-8), Principles of Accounts/ Commercial Studies/ Economics (Gred 1-6) 

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian.

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 TahunSepenuh Masa
SP
Ask us anything