HNTec in Pharmacy Technician

1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 ‘O’ Level/IGCSE, Dua mata pelajaran Combined Science/ Biology/ Physics/ Chemistry/, Mathematics (Gred 1-6) 

DAN

Satu mata pelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English(Gred 1-8)

ATAU

Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga.

2 TahunSepenuh Masa
SVW
Ask us anything