NTec Apprenticeship in Refrigeration and Air-Conditioning

1. Pemohon hendaklah menamatkan Tahun 10/11 peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi Lulus (Gred 1-8)yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun Skim Perantisan
SVSBbersama dengan industri yang bersuaian
Ask us anything