NTec in Business and Office Administration

1. Pemohon hendaklah tamat pengajian Tahun 10/11 di peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi/lulus (Gred 1-8)dalam satu mata pelajaran English Language/ Mathematics, Principle of Accounts/ Business Studies/ Commercial Studies/ Economics

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

1 TahunSepenuh Masa
SPSVSB
Ask us anything