NTec in Electrical Technology

1. Pemohon hendaklah menamatkan Tahun 10/11 di peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangya memperolehi/lulus 2 GCE ‘O’ Level/IGCSE:Mathematics(Gred 1-6) , Satu mata pelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English (Gred 1-8)

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

1 1/2 TahunSepenuh Masa
SVNR
Ask us anything