NTec in Light Vehicle Mechanic

1. Pemohon hendaklah menamatkan Tahun 10/11 peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi/lulus: Mathematics(Gred 1-8), Satu mata pelajaran Sains yang berkaitan (Gred 1-8), Satu matapelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English(Gred 1-8)

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf.

DAN

4. Lulus temuduga.

1 1/2 TahunSepenuh Masa
PLM
Ask us anything