Advertisement – Pelita Brunei

*Tertakluk kepada perubahan.
Sekiranya cuti awam jatuh pada tarikh iklan ditutup, maka tarikh tutup akan ditunda ke hari bekerja berikutnya dengan waktu tutup yang sama

Bilangan
Sebutharga
Tajuk Sebutharga Tarikh
Buka Iklan
*Tarikh / Jam
Tutup Iklan
Link Pelita Brunei
IBTE/TB/001/TK22-23
[CG-JUN-2022]
Tawaran Perkhidmatan Pembekalan,
Pembuatan, Pemeliharaan, Penyimpanan,
Penghantaran Serta Pengendalian
Jubah Konvokesyen
Lengkap Dengan Turusan Tenunan
Bagi Graduan Institut Pendidikan Teknikal Brunei,
Kementerian Pendidikan,
Negara Brunei Darussalam
Bagi Tempoh Perkhidmatan Lima (5) Tahun
18 Jun 2022
(Sabtu)
21 Jul 2022
(Khamis)
2:00 Petang

Link Pelita Brunei
IBTE/LTK/007/TK22-23
[SS-JBC-JUN-2022]
Tawaran Perkhidmatan Kawalan Keselamatan
Ke Atas Bangunan Dan Asrama
Di Kampus IBTE Jefri Bolkiah,
Jalan Setia Negara,
Kuala Belait KA1931,
Negara Brunei Darussalam
Bagi Tempoh Perkhidmatan Dua (2) Tahun
18 Jun 2022
(Sabtu)
19 Jul 2022
(Selasa)
2:00 Petang
Link Pelita Brunei
IBTE/LTK/008/TK22-23
[SS-NRC-JUN-2022]
Tawaran Perkhidmatan Kawalan Keselamatan
Ke Atas Bangunan Dan Asrama
Di Kampus IBTE Nakhoda Ragam,
KM 13, Lebuhraya Muara-Tutong,
Lambak Kanan, BC2515,
Negara Brunei Darussalam
Bagi Tempoh Perkhidmatan Dua (2) Tahun
18 Jun 2022
(Sabtu)
19 Jul 2022
(Selasa)
2:00 Petang
Link Pelita Brunei

Ask us anything