CET – Fashion Design

BAHAGIAN PENDIDIKAN LANJUTAN DAN LATIHAN (CET)

SENARAI KURSUS PENDEK FASHION DESIGN (OKTOBER DAN NOVEMBER 2015)

No. NAMA KURSUS TEMPOH KURSUS HARI / JAM TARIKH BERMULA TEMPAT
1. Jahitan Asas Shawl

 • Asas Shawl
 • Instant Shawl
10 jam 2:00-4:00pm 5 Oktober 2015 Bahajian Pendidikan Lanjutan
dan
IBTE Kampus SVSB, Seria, Kuala Belait
2. Jahitan Asas Fesyen “Dress” 42 jam 9:00am-12:00pm 12 Oktober 2015
3. Jahitan Asas Kurung Fesyen 42 jam 9:00am-12:00pm 2 November 2015
4. Jahitan Asas Shawl 12 jam 9:00am-12:00pm 21 November 2015

Perhatian

 1. Dibukakan kepada:

  • Belia-belia yang tidak/belum bekerja,
  • berumur antara 18-35 tahun,
  • rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam,
  • serta berminat untuk menceburi bidang Jahitan dan ingin bekerja sendiri.

  Para peserta dikehendaki untuk membawa sendiri peralatan dan keperluan untuk kursus yang diikuti.

 2. Borang bolehlah diperolehi di:
  BAHAGIAN PENDIDIKAN LANJUTAN & LATIHAN (CET)
  INSTITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEI
  SPG 347, JALAN PASAR BAHARU
  GADONG BE1310
 3. Untuk sebarang pertanyaan, bolehlah hubungi terus:
  Bahagian Pendidikan Lanjutan dan Latihan (CET), Gadong
  IBTE Kampus Sekolah Vokasional Sultan Bolkiah (SVSB), Seria atau telefon +673-3228051 ext 123 semasa waktu pejabat.
Ask us anything