TAWARAN BAGI SESI JULAI 2015

Penerimaan Permohonan Bagi Sesi Julai 2015 Di Tutup.

PEMOHON-PEMOHON yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Penduduk Tetap Negara Brunei Darussalam adalah dipelawa untuk mengikuti kursus-kursus di peringkat Diploma, Higher National Technical Education Certificate (HNTec), National Technical Education Certificate (NTec), Skim Perantisan dan Sijil Kemahiran 2.

BDTVEC Diploma in Aircraft Maintenance Engineering (Airframe & Engine) 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 4 kepujian (Gred A*-C) dalam mata pelajaran:

English Language, Mathematics/Additional Mathematics, Physics/Engineering Science dan Computer Studies

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga.

2 Tahun 3 Bulan
Sepenuh Masa
MTSSR
BDTVEC Diploma in Aircraft Maintenance Engineering (Avionics) 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 4 kepujian (Gred A*-C) dalam mata pelajaran:

English Language, Mathematics/Additional Mathematics, Physics/Engineering Science dan Computer Studies

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga.

2 Tahun 3 Bulan
Sepenuh Masa
MTSSR
BDTVEC Diploma in Audio and Video Systems 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 4 kepujian (Gred A*-C) dalam mata pelajaran:

English Language, Mathematics, Physics dan Combined Science /Engineering Science

ATAU

2.Lulus dalam semua mata pelajaran diperingkat BDTVEC Pre-National Diploma in Audio & Video Technology

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
MTSSR
BDTVEC Diploma in Electronic & Communication Engineering 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 4 kepujian (Gred A*-C) dalam mata pelajaran:

English Language, Mathematics, Physics dan Combined Science /Engineering Science/Design & Technology

ATAU

2. Lulus dalam semua mata pelajaran diperingkat BDTVEC Pre-National Diploma in Electronic & Communication Engineering

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
MTSSR
BDTVEC Diploma in Fabrication & Welding Engineering 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 4 kepujian (Gred A*-C)

English Language, Mathematics, Computer Studies/ICT, Physics & Combined Science

ATAU

2. Mempunyai BDTVEC Sijil Kemahiran 3 (SC3) dengan memperolehi minima GPA 2.0

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
SVSB
BDTVEC Diploma in Geomatics 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 4 kepujian (Gred A*-C)

English Language/English as A Second Language/Literature in English,Mathematics/Additional Mathematics, Physics/Combined Science/Engineering Science, Information & Communication Technology dan Geography

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 di dalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
SVNR
BDTVEC Diploma in Hotel and Catering Management 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 4 kepujian (Gred A*-C) dan LULUS dalam mata pelajaran:

English Language, Food & Nutrition, Accounting/Principles of Account dan Business Studies/Commerce/Commercial Studies/ Economics/ Geography

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga

DAN

4. Lulus ‘Pemeriksaan Kesihatan’ yang lengkap (Full Medical Check-up) dari rumah sakit atau pusat kesihatan kerajaan.

2 Tahun
Sepenuh Masa
MTSSR
BDTVEC Diploma in Information and Library Science 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 4 kepujian (Gred A*-C) dan LULUS dalam mata pelajaran:

English Language/ English Literature, Computer studies/ ICT, History/Geography, Principle of Accounts/Accounting, Commerce/ Commercial Studies/Design & Technology dan Combined Science/ Science(Biology , Chemistry)/ Science (Biology, Physics)/Science(Physics, Chemistry)

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
MTSSR
BDTVEC Diploma in Interior Design 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 4 kepujian (Gred A*-C)

English Language, Art / Art & Design/ Design & Technology, Mathematics dan History

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
SVNR
BDTVEC Diploma in Planning and Development 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 4 kepujian (Gred A*-C)

English Language/English As A Second Language, Economics, Geography, History, Commerce, Combined Science, Physics dan Chemistry

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Lulus dalam kelulusan-kelulusan lain yang diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
SVNR
IBTE Diploma in Marine Engineering 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 5 kepujian (Gred A*-C)

English Language, Mathematics/Additional Mathematics,Physics,Chemistry, 1 mata pelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga

DAN

4. Lulus ‘Pemeriksaan Kesihatan’ yang lengkap (Full Medical Check-up) dari rumah sakit atau pusat kesihatan kerajaan.

3 Tahun
Sepenuh Masa
BMA (MKJB)
IBTE Diploma in Nautical Studies 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 5 kepujian (Gred A*-C)

English Language, Mathematics/Additional Mathematics,Physics,Chemistry, 1 mata pelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga

DAN

4. Lulus ‘Pemeriksaan Kesihatan’ yang lengkap (Full Medical Check-up) dari rumah sakit atau pusat kesihatan kerajaan.

3 Tahun
Sepenuh Masa
BMA (MKJB)
HNTec in Automobile Technology 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 GCE ‘O’ Level/IGCSE
: Mathematics/Additional Mathematics(Gred 1-8),English Language(Gred 1-8),Science (Physics/Chemistry/Engineering Science)(Gred 1-8) 

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
PLM
HNTec in Building Services Engineering 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 GCE ‘O’ Level/IGCSE
: Mathematics(Gred 1-8),English Language ,Science (General Science/Combined Science/Physics)(Gred 1-8) 

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 in Building Services Engineering dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0

DAN

3. Lulus temuduga

2 Tahun
Sepenuh Masa
MKJB
HNTec in Business and Finance 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 GCE ‘O’ Level/IGCSE
: Mathematics(Gred 1-7),English Language(Gred 1-8) , Principles of Accounts/Commercial Studies/Economics(Gred 1-6) 

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

DAN

3. Lulus temuduga

2 Tahun
Sepenuh Masa
SP
SVSB
HNTec in Computer Networking 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 GCE ‘O’ Level/IGCSE
: Mathematics/Additional Mathematics(Gred 1-7), Physics/Combined Science/ Science (Physics, Chemistry)/Science (Biology, Physics)/Engineering Science, Computer Studies/Information and Communication Technology(ICT)/Design and Technology(Gred 1-8), English Language/Literature in English, Commerce/Commercial Studies/Principles of Account/Accounting, Geography(Gred 1-8) 

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
MKJB
HNTec in Construction Engineering 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 GCE ‘O’ Level/IGCSE
: Mathematics(Gred 1-8),English Language(Gred 1-8) , Satu Matapelajaran Sains yang berkaitan -(Gred 1-8) 

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus Temuduga

2 Tahun
Sepenuh Masa
SVNR
HNTec in Electrical Engineering 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 GCE ‘O’ Level/IGCSE
: Mathematics/Additional Mathematics(Gred 1-6), English Language(Gred 1-6) , Satu Matapelajaran Sains yang berkaitan (Physics, Chemistry, Engineering Science or Combined Science-Physics & Chemistry)(Gred 1-6) 

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf.

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
SVNR
HNTec in Information Technology 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 GCE ‘O’ Level/IGCSE
: Mathematics/Additional Mathematics(Gred 1-7), , Physics/Combined Science/ Science (Physics, Chemistry)/Science (Biology, Physics)/Engineering Science, Computer Studies/Information and Communication Technology(ICT)/Design and Technology(Gred 1-8), English Language/Literature in English, Commerce/Commercial Studies/Principles of Account/Accounting, Geography(Gred 1-8) 

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
MTSSR
SVSB
MKJB
HNTec in Instrumentation & Control Engineering 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 3 kepujian (Gred A*-6)

Mathematics/Additional Mathematics(Gred 1-6), English Language(Gred 1-6), Satu mata pelajaran Sains yang berkaitan (Physics, Chemistry, Engineering Science atau Combined Science-Physics & Chemistry)(Gred 1-6)

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
MKJB
HNTec in Laboratory Science 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 GCE ‘O’ Level/IGCSE
: Dua mata pelajaran berikut:Combined Science/ Biology/ Physics/ Chemistry/ Mathematics (Gred 1-6), Satu mata pelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English(Gred 1-8) 

ATAU

, Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

, Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

, Lulus temuduga

2 Tahun
Sepenuh Masa
SVW
HNTec in Mechanical Engineering 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 3 kepujian (Gred 1-6)

: Mathematics/Additional Mathematics(Gred 1-6) , English Language(Gred 1-6) , Salah satu mata pelajaran Sains yang berkaitan (Physics, Chemistry, Engineering Science or Combined Science-Physics & Chemistry)(Gred 1-6)

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
SVSB
HNTec in Office Administration 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 ‘O’ Level/IGCSE
:Mathematics (Gred 1-7), English Language (Gred 1-8), Principles of Accounts/ Commercial Studies/ Economics (Gred 1-6) 

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian.

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
SP
HNTec in Pharmacy Technician 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 ‘O’ Level/IGCSE
, Dua mata pelajaran Combined Science/ Biology/ Physics/ Chemistry/, Mathematics (Gred 1-6) 

DAN

Satu mata pelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English(Gred 1-8)

ATAU

Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
SVW
HNTec in Plant Engineering 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi 3 kepujian (Gred 1-6)

:Mathematics/Additional Mathematics(Gred 1-6),English Language(Gred 1-6) , Salah satu matapelajaran Sains yang berkaitan (Physics, Chemistry, Engineering Science or Combined Science-Physics & Chemistry)(Gred 1-6)

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
MKJB
HNTec in Travel and Tourism Services 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 ‘O’ Level/IGCSE
:English/English As A Second Language/ History/Geography/Accounting/Combined Science (Gred 1-6) , Dua mata pelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English(Gred 1-8) 

ATAU

2. Mempunyai sijil BDTVEC Skill Certificate 3 dengan memperolehi GPA sekurang-kurangnya 2.0 didalam bidang yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
MTSSR
HNTec in Completion Well Intervention Technician 1. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya lulus/memperolehi 3 ‘O’ Level/IGCSE
:Mathematics/Additional Mathematics(Gred 1-6), English Language (Gred 1-6), Any approved related Science subject (Physics, Chemistry, Engineering Science or Combined Science (Physics, Chemistry)(Gred 1-6) 

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
SVSB
NTec in Aquaculture 1. Pemohon hendaklah tamat pengajian Tahun 10/11 di peringkat Sekolah Menengah

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga.

1 Tahun
Sepenuh Masa
SVW
NTec in Business and Office Administration 1. Pemohon hendaklah tamat pengajian Tahun 10/11 di peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi/lulus (Gred 1-8)
dalam satu mata pelajaran English Language/ Mathematics, Principle of Accounts/ Business Studies/ Commercial Studies/ Economics

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

1 Tahun
Sepenuh Masa
SP
SVSB
NTec in Crop and Livestock Production 1. Pemohon hendaklah tamat pengajian Tahun 10/11 di peringkat Sekolah Menengah

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf.

DAN

3. Lulus temuduga.

1 Tahun
Sepenuh Masa
SVW
NTec in Culinary Operations 1. Pemohon hendaklah menamatkan Tahun 10/11 di peringkat Sekolah Menengah

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus ‘Pemeriksaan KesihatanÓ yang lengkap (Full Medical Check-up) dari rumah sakit atau pusat kesihatan kerajaan 4. Lulus temuduga

2 Tahun Sepenuh Masa MTSSR
NTec in Electrical Technology 1. Pemohon hendaklah menamatkan Tahun 10/11 di peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangya memperolehi/lulus 2 GCE ‘O’ Level/IGCSE
:Mathematics(Gred 1-6) , Satu mata pelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English (Gred 1-8)

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun Sepenuh Masa SVNR
NTec in Food Processing 1. Pemohon hendaklah tamat pengajian Tahun 10/11 di peringkat Sekolah Menengah

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf.

DAN

3. Lulus temuduga.

1 Tahun
Sepenuh Masa
SVW
NTec in Information Technology 1. Pemohon hendaklah tamat pengajian Tahun 10/11 di peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi/lulus 1 GCE’O’ Level/IGCSE
:Mathematics/ Additional Mathematics(Gred 1-8)

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf.

DAN

4. Lulus temuduga.

1 Tahun
Sepenuh Masa
MTSSR
SVSB
NTec in Heavy Vehicle Mechanic 1. Pemohon hendaklah menamatkan Tahun 10/11 peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi/lulus

: Mathematics(Gred 1-8), Satu mata pelajaran Sains yang berkaitan (Gred 1-8), Satu matapelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English(Gred 1-8)

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf.

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun Sepenuh Masa PLM
NTec in Light Vehicle Mechanic 1. Pemohon hendaklah menamatkan Tahun 10/11 peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi/lulus

: Mathematics(Gred 1-8), Satu mata pelajaran Sains yang berkaitan (Gred 1-8), Satu matapelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English(Gred 1-8)

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf.

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun Sepenuh Masa PLM
NTec Apprenticeship in Automotive Technician 1. Pemohon hendaklah menamatkan Tahun 10/11 peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi/lulus (Gred 1-8)

Mathematics, Science dan matapelajaran yang menggunakan bahasa penghantar English

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun
Sepenuh Masa
PLM
NTec Apprenticeship in Refrigeration and Air-Conditioning 1. Pemohon hendaklah menamatkan Tahun 10/11 peringkat Sekolah Menengah

DAN

2. Pemohon hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi Lulus (Gred 1-8)

yang bersesuaian

ATAU

3. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

4. Lulus temuduga.

2 Tahun Skim Perantisan SVSB
bersama dengan industri yang bersuaian
NTec Apprenticeship in Professional Cookery and Services 1. Pemohon hendaklah menamatkan Tahun 10/11 peringkat Sekolah Menengah dan sekurang-kurangnya memperolehi satu Lulus (Gred 1-8)

Bahasa Inggeris/ Food and Nutrition/ Home Science/ Art & Design

DAN

2. Lulus temuduga yang dikendalikan oleh pihak MTSSR dan pihak industri

DAN

3. Lulus ‘Pemeriksaan KesihatanÓ yang lengkap (Full Medical Check-up) dari rumah sakit atau pusat kesihatan kerajaan

DAN

4. Bersedia untuk membuat Latihan Amali di industri-industri pada bila-bila masa termasuk diluar waktu bekerja biasa atau pada waktu cuti awam semasa program dijalankan

DAN

5. Pemohon mestilah berumur tidak melebihi 25 tahun.

2 Tahun Skim Perantisan MTSSR
bersama dengan industri perhotelan
BDTVEC Skill Certificate 2 in Building Craft 1. Pemohon hendaklah memperolehi sekurang-kurangnya 2 lulus (Gred D-E)

Mathematics/Additional Mathematic; English Language/English as a Second Language

ATAU

2. Lulus diperingkat BDTVEC NTC3 dalam bidang yang bersesuaian

DAN

3. Lulus temuduga.

1 Tahun
Sepenuh Masa
SVNR
BDTVEC Skill Certificate 2 in Building Services Engineering 1. Pemohon hendaklah memperolehi sekurang-kurangnya 2 lulus (Gred D-E)

Mathematics, Science/Physics, Design & Technology, Technical Drawing & Enginering Science.

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf.

DAN

3. Lulus temuduga.

1 Tahun
Sepenuh Masa
SVSB
BDTVEC Skill Certificate 2 in Communication Technology 1. Pemohon hendaklah memperolehi sekurang-kurangnya 2 lulus (Gred D-E)

English Language, Mathematics/Additional Mathematics, Engineering Science, Physics/Combined Science/Science (Biology,Physics) / Science (Physics, Chemistry), dan Design and Technology

ATAU

2. Lulus diperingkat BDTVEC NTC3 dalam bidang yang bersesuaian

DAN

3. Lulus Temuduga

1 Tahun
Sepenuh Masa
SVNR
BDTVEC Skill Certificate 2 in Cosmetology 1. Pemohon hendaklah memperolehi sekurang-kurangnya 2 lulus (Gred D-E)

English Language dan Art & Design

ATAU

2. Lulus diperingkat BDTVEC NTC3 dalam bidang yang bersesuaian

DAN

3. Lulus Temuduga

1 Tahun
Sepenuh Masa
SVNR
BDTVEC Skill Certificate 2 in Industrial Machinery Maintenance 1. Pemohon hendaklah memperolehi sekurang-kurangnya 2 lulus (Gred D-E)

Mathematics, Science/Physics, Design & Technology, Technical Drawing

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga.

1 Tahun
Sepenuh Masa
SVSB
BDTVEC Skill Certificate 2 in Precision Machining 1. Pemohon hendaklah memperolehi sekurang-kurangnya 2 lulus (Gred D-E)

Mathematics, Science/Physics, Design & Technology, Technical Drawing

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga.

1 Tahun
Sepenuh Masa
SVSB
BDTVEC Skill Certificate 2 in Fabrication and Welding Engineering 1. Pemohon hendaklah memperolehi sekurang-kurangnya 2 lulus (Gred D-E)

Mathematics, Science (Physics & Chemistry), English, Design & Technology, Engineering Science

ATAU

2. Mempunyai sijil-sijil atau kelulusan yang bersesuaian dan diiktiraf

DAN

3. Lulus temuduga.

1 Tahun
Sepenuh Masa
SVSB
Certificate of Proficiency Apprenticeship in Engine Ratings 1. Tamat sekolah dalam Tahun 9 dan berumur 18 tahun 2. Boleh berkomunikasi dalam bahasa English dengan fasih. 3. Lulus Pemeriksaan Kesihatan 9 Bulan
Termasuk 6 bulan di atas kapal
BMA (MKJB)
Certificate of Proficiency Apprenticeship in Deck Ratings 1. Tamat sekolah dalam Tahun 9 dan berumur 18 tahun 2. Boleh berkomunikasi dalam bahasa English dengan fasih. 3. Lulus Pemeriksaan Kesihatan 1 Tahun
Termasuk 9 bulan di atas kapal
BMA (MKJB)
Ask us anything