QR Code – 27th IBTE Convocation

Sila imbas Kod QR untuk mengakses

Buku Program IBTE Konvokesyen yang ke-27 bagi tahun 2019.

Kod QR ini hanya akan diaktifkan pada hari Konvokesyen, 29hb Oktober 2019.

Ask us anything